Archiv článků
   za měsíc říjen 2012

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Upozornění společenstva kominíků

Společenstvo kominíků České republiky zaslalo na Městský úřad Blansko dopis, ve kterém upozorňuje na nekalé praktiky některých „podnikavců“ v souvislosti s platným nařízením vlády
č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Do lesů v okolí Senetářova se opět smí

Necelé dva měsíce trvalo odstraňování následků po větrné smršti spojené se silnou bouří, která dne 6. srpna 2012 způsobila v lesích katastrálního území Senetářov rozsáhlé vývraty, zlomy, zavěšení stromů i narušení kořenů.Zvýšení nájemného za obecní pozemky

Odbor investičního a územního rozvoje MěÚ Blansko, oddělení POZEMKY, sděluje, že dne 20.03.2012 přijala Rada města Blansko usnesení č. 29, kterým odsouhlasila od 01.01.2013 zvýšení nájemného za obecní pozemky pod garážemi, nesloužícími k podnikání.


Akáty na Wanklově náměstí nahradí jiná zeleň

Ilustrační foto k článku: Akáty na Wanklově náměstí nahradí jiná zeleň

Na Wanklově náměstí je po stranách vysazeno 17 ks okrasných kulatokorunných trnovníků akátů. Těmto stromům prosychají koruny a vylamují se větve z báze korun. I když se na první pohled stromy jeví jako dekorativní a zdravé, při bližší prohlídce je patrné, že řada z nich je v havarijním stavu.


Město Blansko se ptalo svých občanů

V průběhu měsíců června a července 2012 mohli občané, kteří žijí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko, vyjadřovat své názory k oblasti kvality života, nových sociálních rizik a sociálních služeb.Dotazník k úrovni služeb MěÚ Blansko 2012

Vážení občané, předkládáme vám opět dotazník k úrovni služeb MěÚ Blansko. Znovu se chceme ptát vás, „zákazníků“, kteří využíváte služeb Města Blansko a jeho městského úřadu, jak jste spokojeni se službami, které vám poskytují. Dotazník je striktně anonymní.Kontrolní činnost živnostenského úřadu – značení alkoholu

Při živnostenských kontrolách, realizovaných v provozovnách, ve kterých je prodáván alkohol, je standardně prováděna kontrola značení prodávaného alkoholu (tj. povinnost značení lihu ve spotřebitelském balení kontrolní páskou) včetně kontroly nabývacích dokladů, je kontrolována povinnost označení míst prodeje alkoholických nápojů umístěním textu o zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let.Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012

Projekt Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012 realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR díky finanční podpoře Jihomoravského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Jde o mezinárodní projekt, který už více než čtvrt století pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích.