Archiv článků
   za měsíc červenec 2009

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Prokázání finanční způsobilosti dopravců v roce 2009

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, ukládá dopravcům, kteří hodlají na základě koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy a tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti (největší povolené hmotnosti) vyšší než 3,5 tuny s výjimkou speciálních vozidel, prokázat finanční způsobilost. Prokazování finanční způsobilosti se nevztahuje na veřejnou linkovou dopravu, kterou se zajišťuje základní dopravní obslužnost.


Komunitní plánování sociálních služeb opět v běhu

Na území města Blanska je registrováno k 31.12.2008 v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, celkem 19 druhů sociálních služeb poskytovaných 9 poskytovateli. Poskytované služby zahrnují: sociální poradenství, služby sociální péče, služby sociální prevence.


Povolené skládky a terénní úpravy na Blanensku

Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko (ORP Blansko) je evidována pouze jedna skládka na ukládání vybraných inertních odpadů a tři lokality, kde je možné provádět terénní úpravy.


Svoz kompostovatelného biologicky rozložitelného odpadu ze zahrad

Město Blansko ve spolupráci se společností SITA CZ a.s. pro Vás opět připravili individuální svozy odpadu ze zahrad, a to především ovoce, zeleniny, trávy, listí, uschlé květiny a další neživočišné kuchyňské odpady.


Dny otevřených dveří na dopravním hřišti

Aktiv BESIPu při MěÚ Blansko ve spolupráci s Autoškolou Pernica za podpory Českého červeného kříže Blansko a Pekáren Blansko, a.s., pořádá ve dnech 21. července a 18. srpna 2009 od 11.00 do 15.00 hodin Dny otevřených dveří na Dětském dopravním hřišti v Blansku.


Školy se o prázdninách dočkají oprav a nového nábytku

Prázdninových měsíců využije odbor ŠKOL k provedení údržby a oprav většího charakteru v budovách škol. V rozpočtu města je i přes známé ekonomické problémy na údržbu a opravy školních budov vyčleněna částka 5,32 mil. Kč, dalších 750 tis. Kč na vybavení tříd ZŠ novým žákovským nábytkem a na vybavení školních hřišť mateřských škol.


Nové pracoviště Czech POINT

Sdělujeme občanům, že na MěÚ Blansko, nám. Svobody 3 (objekt radnice) je zřízeno nové pracoviště Czech POINTU. Vyřizuje zejména žádosti o zřízení datových schránek, elektronickou konverzi dokumentů atd.


Město plánuje u nemocnice nová parkovací místa

Investiční odbor plánuje vybudování nových parkovacích stání a optimalizaci dopravního provozu kolem nemocnice. Projektová dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí je hotová a po dořešení majetkoprávních vztahů ke zbývajícím pozemkům bude zažádáno o vydání územního rozhodnutí.Město zmodernizuje odborné učebny v základních školách

Ilustrační foto k článku: Město zmodernizuje odborné učebny v základních školách

V průběhu letních prázdnin bude realizován projekt Modernizace základního školství v Blansku. Město Blansko na tuto akci obdrželo dotaci ve výši 70 % z Regionálního operačního programu Jihovýchod.


Velkokapacitní kontejnery v červenci 2009

Velkoobjemové kontejnery budou v měsíci červenci přistaveny pouze v městských částech dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16.00 do 18.00 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve.


Změny v dopravním značení na Písečné

Velký rozruch mezi občany sídliště Písečná vyvolala instalace dopravního značení upravující mj. provoz na ulici Jasanové, a to tak, že ji z poloviny nechává obousměrnou a druhou polovinu (od garáží) činí jednosměrnou.