Archiv článků
   za měsíc březen 2009

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Bořitov – plná uzavírka již od 4. dubna

Plánovaná úplná uzavírka se dotkne především nákladní dopravy, pro niž je stanovená objížďka dlouhá přes 20 km. Osobní vozidla si zajedou cca 3 km. Uzavírka potrvá do konce října 2009.


Velkokapacitní kontejnery v dubnu 2009

Velkoobjemové kontejnery budou v měsíci dubnu přistaveny dle níže uvedeného rozpisu, a to od 16 do 18 hodin. V případě naplnění odjíždí dříve.


Termín pro podání žádostí o přijetí dětí do MŠ pro školní rok 2009/10

Ředitelky mateřských škol zřizovaných Městem Blansko oznamují, že v dohodě se zřizovatelem stanovily termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2009/2010 na pondělí 27. dubna 2009 v době od 9.00 do 16.00 hodin.


Končí platnost osvědčení samostatně hospodařícího rolníka

Městský úřad Blansko, odbor obecní živnostenský úřad upozorňuje samostatně hospodařící rolníky, že osvědčení o zápisu do evidence samostatně hospodařících rolníků (SHR) vydaná obcemi podle zákona o soukromém podnikání občanů, platí do 1. 5. 2009. Po tomto datu již nelze na tato osvědčení dále podnikat.Jízdné v MHD od dubna podraží o korunu

Společnost KORDIS JMK oslovila Město Blansko se žádostí o projednání úprav tarifu městské hromadné dopravy v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Změnu představující navýšení o 1 Kč schválilo dne 10. 3. 2009 Zastupitelstvo města Blanska. Nové ceny vstoupí v platnost od 1. dubna 2009.


Město Blansko se od 1. dubna stává plátcem DPH

Novelizace zákona o dani z přidané hodnoty přinesla zásadní změnu pro města, která se tak od 1. dubna stávají plátci DPH. Pro občany to znamená, že některé služby poskytované městem podraží.


Činnost městské policie v únoru 2009

Výběr z případů zaznamenaných Městskou policií Blansko v období od 16. 2. 2009 do 15. 3. 2009.


Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – úseky A, C, D, E, F – II. etapa

Ilustrační foto k článku: Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – úseky A, C, D, E, F – II. etapa

Město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje na základě rozhodnutí o přidělení dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, ve výši cca 7.052 tis. Kč ze dne 05.05.2008 zahájí realizaci tohoto projektu hned, jakmile bude dokončena realizace Úpravy koryta řeky Svitavy v dotčených místech cyklostezek úseků A–F.


Deratizace ve městě Blansku

V měsících březen–červen a září–listopad bude prováděna ohnisková deratizace pracovníky firmy SENTRAC spol. s r. o. Boskovice. Bude zaměřena na redukci populace hlodavců v největších ohniscích zamoření.


Stavba silnice Rájec – Blansko

V průběhu měsíce března a dubna letošního roku budou zahájeny stavební práce na souboru silničních staveb s názvem „Silnice II/374 Rájec – Blansko“. Stavební úpravy na silnici II/379 začínají u křižovatky se silnicí I/43 v k. ú. Bořitov a souvisle pokračují až po silniční most, který kříží nadjezdem železniční trať v Rájci-Jestřebí.


Střípky ze zastupitelstva

O některých schválených usneseních z březnového 13. zasedání zastupitelstva podrobněji se starostkou města Blanska PhDr. Jaroslavou Královou.


Od dubna budou na pasy snímat také otisky prstů

Od 1. dubna 2009 se budou vydávat cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (dále „e-pas"), obsahujícím dva biometrické údaje ( tedy včetně otisků prstů). V souvislosti se zaváděním nového systému dojde k omezení provozu. Viz dále.Vedení Města Blansko se setká s občany

Každoroční setkání s občany zahajuje vždy v blanenském kině. I letos vedoucí představitelé Města Blansko předstoupí před blanenské občany, a to ve středu 25. března v 16.00 hodin.


Částečná uzavírka slinice mezi Bořitovem a Rájcem-Jestřebí

Na 400m úseku mezi Bořitovem a Rájcem-Jestřebí (od ČOV Bořitov po začátek zástavby v Jestřebí) bude od pondělí 16. března částečnou uzavírkou omezena doprava. Veškerý silniční provoz bude během konání stavebních prací převeden do jednoho jízdního pruhu a obousměrně řízen světelnou signalizací. Uzavírka potrvá nejdéle do pátku 30. října 2009.


Parkové parkoviště Dvorská

Ilustrační foto k článku: Parkové parkoviště Dvorská

Tato investice je jednou z těch, na něž Město Blansko získalo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod. Dotace ve výši cca 4.160.000 Kč ze dne 5. 2. 2009 umožní zahájit práce na stavbě nového parkoviště na sídlišti Sever ihned, jakmile to umožní klimatické podmínky.


Město připravuje III. etapu regenerace sídliště Písečná

Rada schválila předložení III. etapy projektu „Regenerace panelového sídliště Blansko-Písečná“ na Ministerstvo pro místní rozvoj jako podklad k žádosti o dotaci pro III. etapu regenerace tohoto sídliště.


Pozvánka na zasedání zastupitelstva

13. zasedání Zastupitelstva města Blanska se koná v úterý 10. 3. 2009 v 15.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání zastupitelstva je přístupné veřejnosti. Návrh programu: