Archiv článků
   za měsíc prosinec 2012

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Rybářské lístky

Každoročně na přelomu letopočtů, v průběhu měsíců prosince a ledna, přicházejí na odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko ve zvýšené míře přátelé „Petrova cechu“ pro rybářský lístek, který je základním dokladem každého rybáře.


Zastupitelstvo schválilo Komunitní plán

Zastupitelstvo města Blanska schválilo na svém zasedání „3. Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013 – 2016“. Tento Komunitní plán je souhrnem zjištěných potřeb občanů blanenského regionu v oblasti sociálních služeb a definuje priority a cíle s výhledem do konce roku 2016.


Svoz vánočních stromků

Žádáme občany města Blanska i městských částí aby opětovně odkládali v měsíci lednu vánoční stromky do bezprostřední blízkosti míst kde jsou umístěny nádoby na separaci (barevné kontejnery). Odtud budou sváženy svozovou firmou v měsíci lednu 2013, a to každé pondělí.
Střípky ze zastupitelstva

Starosta města Blanska Lubomír Toufar krátce o některých usneseních přijatých na posledním zasedání zastupitelstva města.
Blíží se konec platnosti parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením

Ilustrační foto k článku: Blíží se konec platnosti parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením

Jak jsme již informovali dříve, ve Sbírce zákonů byl dne 4.10.2011 vydán nový prováděcí předpis – vyhláška č. 290/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Prezidentské volby 2013

Základní informace a přehled volebních okrsků.


Hotel Dukla má novou pronájemkyni

Ilustrační foto k článku: Hotel Dukla má novou pronájemkyni

Rada Města Blanska odsouhlasila na svém zasedání dne 22.11.2012 pronájem nemovitosti  – hotel Dukla za účelem uvedeným v žádosti a za dodržení podmínky stanovené městem na zvěřejněném záměru na pronájem.