Archiv článků
   za měsíc leden 2013

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Občanů města Blanska mírně ubývá

Se začátkem nového roku přinášejí jednotlivé odbory MěÚ Blansko podrobné informace o činnostech spadajících do jejich kompetence. Zajímavé statistické údaje poskytl i odbor vnitřních věcí.Živnostenské podnikání a činnost obecního živnostenského úřadu

Oddělení registrace a živnostenského rejstříku obecního živnostenského úřadu Blansko vyřídilo v průběhu loňského roku 2012 celkem 3113 podání podnikatelů. Úřad vydal 728 nových živnostenských oprávnění, vydal 1496 výpisů z živnostenského rejstříku, provedl zápis údajů o zahájení či ukončení provozování živnosti v provozovně u 562 živností. Na žádost podnikatelů bylo zrušeno 281 živnostenských oprávnění.


Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

Ilustrační foto k článku: Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

V letech 2012–2013 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.Oznámení záměru zveřejnit prodej hotelu Dukla

Ilustrační foto k článku: Oznámení záměru zveřejnit prodej hotelu Dukla

V souladu se zákonem číslo 128/2000 Sb. o obcích oznamuje Město Blansko podle § 39, odst. 1 citovaného zákona záměr zveřejnit v roce 2013 prodej budovy hotelu Dukla a pronájem a následný prodej pozemků pod budovou hotelu Dukla a pozemků navazujících (dále jen předmět koupě) dle podmínek níže uvedených.


Činnost odboru životního prostředí v roce 2012

Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko se skládá ze dvou oddělení, a to z oddělení vodního hospodářství, geologie, odpadů a ochrany ovzduší a dále z oddělení lesního hospodářství, ochrany přírody a zemědělství. V roce 2012 vykonávalo jednotlivé činnosti odboru celkem devět pracovníků.


Náhradní rodinná péče

V oblasti agendy náhradní rodinné péče byla pozornost zaměřena zejména na vyhledávání vhodných osvojitelů a pěstounů, ale i dětí vhodných k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče.


Realizace projektu „Zámek Blansko“ je u konce

Ilustrační foto k článku: Realizace projektu „Zámek Blansko“ je u konce

Město Blansko v roce 2012 zrealizovalo projekt s názvem „Zámek Blansko“, jehož cílem bylo dokončení obnovy a zatraktivnění zámku z hlediska turistického ruchu. Projekt byl realizován za finanční podpory Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod v rámci oblasti podpory 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch.


Zápis dětí do 1. ročníků základního vzdělávání pro školní rok 2013/2014

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2013/14 bude na všech blanenských základních školách proveden v úterý dne 5. února 2013 v době od 14:00 do 17:00 hodin. Náhradní termín je další den, tj. ve středu dne 6. února 2013 v době od 14:30 do 16:00 hodin.V placení poplatku za komunální odpad došlo k zásadním změnám

V placení poplatku za komunální odpad dochází od roku 2013 k několika zásadním změnám. V tomto článku jsou uvedeny změny, které se týkají občanů města Blanska, a dále i sankce, které mohou nastat v případě nesplnění některých povinností z těchto změn vyplývajících.
Termíny svatebních obřadů na I. pololetí 2013

Schválené termíny svatebních obřadů na zámku. Termíny svatebních obřadů jsou na základě jednání s odborem investičním a ředitelkou muzea z důvodu rekonstrukce obřadní síně stanoveny  pouze na zámku s výjimkou měsíce ledna 2013.