Archiv článků
   za měsíc červenec 2004

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Kdo bude svážet komunální odpad v roce 2005?

Vzhledem k tomu, že 31. 12. 2004 vyprší smlouva s firmou SITA Moravia a. s. na nakládání s komunálními odpady, byla vypsána veřejná obchodní soutěž na tuto činnost. Do soutěže se přihlásilo 5 firem, které splnily všechny podmínky, a v polovině června proběhlo výběrové řízení. Výběrová komise doporučila jako nejvhodnější nabídku společnosti RWE Umwelt CZ, s. r. o. Rada města na svém 38. zasedání schválila pořadí výběrové komise.


Občan a mimořádné situace – díl šestý: Improvizovaná ochrana osob v zamořeném prostředí

K ochraně osob před toxickými účinky uniklých nebezpečných látek slouží tzv. prostředky individuální ochrany. Jedná se o širokou škálu speciálně vyráběných ochranných prostředků tvořených zejména různými typy nepropustných oděvů a dále masek, které chrání v zamořeném prostředí povrch těla a dýchací cesty člověka.


Myslivecký rok 2003 – 2004

Každému možná není známo, že myslivecký rok začíná a končí prvním dubnem a že za toto období se zpracovávají příslušné výkazy. Myslivost je zaměřena na ochranu, péči a obhospodařování vybraných skupin volně žijících živočichů. Myslivost nelze chápat jenom jako loveckou činnost, ale hlavně jako péči o zvěř v době tísně, její zimní přikrmování, regulování početního stavu a cílená kvalitativní výchova.