Archiv článků
   za měsíc červen 2014

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 Letní investiční akce ve městě Blansku

Ilustrační foto k článku: Letní investiční akce ve městě Blansku

Starosta města Mgr. Ivo Polák informuje o nejvýznamnějších investičních akcích jak z hlediska jejich rozsahu, tak i finančního objemu, které budou realizovány v Blansku během prázdnin.


Nové parkoviště u hlavního nádraží nabídne přes 200 míst

Ilustrační foto k článku: Nové parkoviště u hlavního nádraží nabídne přes 200 míst

Nové parkoviště za bezmála 13 milionů Kč bez DPH má u hlavního vlakového nádraží vyrůst během července až září. Po lepším parkování u hlavního vlakového nádraží volají ti, kteří z okolních obcí dojíždí vlakem za prací do Brna nebo Adamova, už dlouho. Situace v tomto místě je nepřehledná, auta parkují, kde se dá, ale někdy i na místech, kde se nesmí, např. na trávě.


Péče o památné stromy a významné krajinné prvky

Počátkem letošního roku provedl Odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko v rámci svého správního obvodu revizi orientačních map a tabulí označujících šest registrovaných významných krajinných prvků a čtyři skupiny památných stromů, které byly instalovány v roce 2007.


Co s nepotřebným elektroodpadem

Elektroodpad je vše, co funguje na základě elektrické energie či baterií. Jsou to odpady jako elektrospotřebiče a jejich elektrické a elektronické součástky. Elektroodpad má vlastní pravidla sběru, likvidace a nakládání s ním.


Aktuálně ve zkratce

Starosta města Mgr. Ivo Polák informuje o aktuální situaci v souvislosti se zákazem provozu loterií a jiných podobných her na území města a s pronájmem a následným prodejem pozemků Zera Rájec (skleníky).
Prodej alkoholu bez koncese je již minulostí

Od 17.04.2014 umožňuje zákon prodej alkoholu (prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin) pouze podnikatelským subjektům s příslušnou koncesí. Ve lhůtě od 17.10.2013 do 17.04.2014 proběhlo přechodné období, kdy stávající podnikatelé mohli požádat o koncesi bez správního poplatku.Střípky ze zastupitelstva

Pravidelné shrnutí hlavních projednávaných témat z posledního zasedání zastupitelstva města starostou města Ivo Polákem.

Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva města Blanska

17. zasedání Zastupitelstva města Blanska  se uskuteční v úterý 10.06.2014 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1. Jednání je volně přístupné veřejnosti. Návrh programu...