Archiv článků
   za měsíc duben 2014

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Bydlení a životní prostředí

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.


Průběh stavby a omezení provozu ve Zborovci

Ilustrační foto k článku: Průběh stavby a omezení provozu ve Zborovci

Město Blansko se zavázalo a zastupitelstvo schválilo, že se bude spolupodílet na rozšíření možnosti výstavby rodinných domů a právě v této lokalitě zabezpečí hlavní přístup a vybuduje novou komunikaci. Stavba přinese jistá omezení.


Kácení dřevin rostoucích mimo les

Doba od počátku října do konce března následujícího roku se obecně pokládá za období vegetačního klidu dřevin, kdy je nejvhodnější doba k jejich kácení. V uvedeném údobí se městské i obecní úřady pravidelně setkávají se zvýšeným množstvím žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.


O budoucnosti hotelu Dukla rozhodne referendum

Zájem investorů o koupi blanenského hotelu Dukla je nulový. Město se proto rozhodlo vypsat referendum, ve kterém se k osudu této ostudné stavby budou moci vyjádřit sami občané. O uspořádání referenda rozhodne Zastupitelstvo města Blanska na jednom ze svých červnových zasedání. Oficiální stanovisko města v této záležitosti tlumočil jeho starosta Mgr. Ivo Polák.

Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Zdravotnictví a sociální služby

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 21.04.2014 (Velikonoční pondělí)

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i o Velikonočním pondělí 21.04.2014. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání.


Vedení města bilancuje v závěru volebního období: Zaměstnanost a podnikatelská činnost

Vzhledem k tomu, že právě běží poslední rok volebního období 2010-2014, rozhodlo se vedení města postupně informovat občany o tom, do jaké míry se podařilo uskutečnit všechny záměry zahrnuté v rámci jednotlivých kapitol programového prohlášení rady, jež bylo přijato na začátku zmíněného období.


Pozvánka na Chovatelskou přehlídku

Myslivecký rok se neshoduje s rokem kalendářním, ale začíná dnem 1. dubna a končí 31. března následujícího roku. Výsledky mysliveckého hospodaření lze zhlédnout na chovatelských přehlídkách, kde jsou k vidění nejen chovatelské úspěchy jednotlivých honiteb, ale i různé trofejové rarity.Blíží se termín podání žádostí o půjčku na modernizaci bytů a domů

Město Blansko v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu města poskytuje účelové půjčky, na obnovu, opravy a modernizace bytového fondu a rodinných domů. Termín pro podání žádosti je 22.04.2014. Informace viz Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení.