Archiv článků
   za měsíc říjen 2010

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Nové nařízení upravuje dobu odklizení sněhu

Závady ve schůdnosti není možné odstranit na celém území města současně. Proto je stanoveno pořadí důležitosti a časy, do kdy mají být závady ve schůdnosti odstraněny.


Vítání občánků a nejčastější jména

Dne 18. 9. 2010 přivítala starostka města Blanska nové občánky. Statistika na konci článku vás seznámí s tím, jaká dívčí a chlapecká jména jsou v Blansku za poslední tři roky nejoblíbenější.Informace ke druhému kolu senátních voleb

Do druhého kola senátních voleb ve volebním obvodu č. 49 Blansko postoupili kandidáti: č. 3 Jozef Regec (ČSSD) a č. 8 PaedDr. Zdeněk Peša (KDU-ČSL).Kácení dřevin rostoucích mimo les

S blížícím se obdobím vegetačního klidu dřevin, které obecně trvá od počátku listopadu do konce března následujícího roku, začínají na odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko přibývat žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.


Stavebnictví ožívá

Obecně se traduje, že stavebnictví je lakmusovým papírkem výkonnosti naší ekonomiky. Pokud by tomu tak opravdu bylo, podle statistik stavebního úřadu v Blansku je krize na ústupu.


Komise pro sociálně právní ochranu dětí

V souladu se zákonnými předpisy zřídila starostka města Blanska s účinností od 1. 1. 2003 jako zvláštní orgán Komisi pro sociálně právní ochranu dětí. Členy komise jsou pracovníci odboru sociálních věcí, psycholog, pedagog, policejní komisař a dětský lékař.Novela živnostenského zákona má pomoci podnikatelům

Dne 1. 8. 2010 nabyl účinnosti zákon č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů. Tímto zákonem byl novelizován i živnostenský zákon.


Základní a mateřské školy – statistika

Do působnosti MěÚ Blansko patří 22 základních škol (z toho 9 neúplných) a 32 mateřských škol, z toho je 13 organizačně začleněno do základních škol jako jejich součást.


Koncepce Územního plánu Blansko

Dne 1. 10. 2010 se uskutečnilo výchozí jednání projektanta a zástupců Města Blansko nad koncepcí připravovaného územního plánu. Jednání proběhlo nad schématy funkční vize a dopravního řešení.Změny ve smlouvách o pečovatelské službě

Od 1. 10. 2010 dochází k několika změnám v poskytování Pečovatelské služby města Blansko, a to v souvislosti se schválením nové vzorové Smlouvy o poskytování pečovatelské služby, nových Vnitřních pravidel a nového Ceníku. Rada města Blanska na své 79. schůzi konané dne 24. 8. 2010 projednala a schválila tyto výše uvedené dokumenty.


Komise pro životní prostředí bilancuje

Ve výčtu komisí zřízených Radou města Blansko nalezneme i Komisi pro životní prostředí, která říjnovými komunálními volbami ukončí svoji činnost ve stávajícím složení. Během předchozího čtyřletého období se její členové scházeli minimálně jednou za čtvrtletí a na svých jednáních se zabývali stavem životního prostředí ve městě i jeho městských částech.


Činnost městské policie v září 2010

V měsíci září strážníci MP provedli v pěti případech odchyt volně se pohybujících psů a umístili je do městského útulku. Jednou museli dokonce použít i uspávací látku, neboť nebylo možné psa odchytnout běžnými prostředky. Majitelům psů za spáchaný přestupek hrozí pokuta v blokovém řízení do výše 1.000 Kč a ve správním řízení až 30.000 Kč.


Blansko je vlastníkem nové ochranné známky

Ilustrační foto k článku: Blansko je vlastníkem nové ochranné známky

Úřad průmyslového vlastnictví vydal 6. 10. 2010 osvědčení o zápisu nové ochranné známky „Brána Moravského krasu“.


Blansko plánuje nový turistický web

Ilustrační foto k článku: Blansko plánuje nový turistický web

Nebudovat vlastní expozici na veletrhu v Brně a ušetřené peníze raději investovat do kvalitní turistické internetové prezentace – takový je záměr Města Blansko pro příští rok.


Parkoviště u Nemocnice Blansko

Ilustrační foto k článku: Parkoviště u Nemocnice Blansko

Právě realizovanou výstavbou parkoviště na ulici K. H. Máchy dojde k rekonstrukci a rozšíření parkovacích ploch u nemocnice Blansko. Celkem vznikne 48 parkovacích stání pro parkování osobních automobilů návštěvníků nemocnice s poliklinikou.


Pro nový řidičák nově v pracovní dny kromě čtvrtka

Městský úřad Blansko, odbor vnitřních věcí oznamuje, že od 1. října 2010 dochází k rozšíření úředních dnů a otvírací doby na oddělení dopravně správních agend.


Týden sociálních služeb

Sociální služby otevřou svoje brány letos již podruhé. Týden sociálních služeb ČR se bude konat od 4. do 10. října 2010. K této akci se podobně jako v loňském roce připojí také poskytovatelé sociálních služeb působící na území města Blanska.


Město hledá vánoční strom

I když jsou vánoční svátky ještě daleko, nastal čas pro zajištění vánočního stromu, který ozdobí náměstí Republiky. Proto bychom vás chtěli požádat o pomoc s jeho hledáním. V případě, že někdo z vás ví o vhodné dřevině k těmto účelům, upozorněte na ni, prosím, odbor Komunální údržby MěÚ Blansko. Nejlépe na tel. 516 775 196 nebo e-mailem vitek@blansko.cz. Děkujeme za vaši pomoc.