Archiv článků
   za měsíc duben 2013

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Pozvánka na oslavu svátku matek

Komise pro občanské záležitosti Rady města Blanska pořádá dne 07.05.2013 ve 14:00 hodin v sále Městského klubu důchodců v Blansku na ulici Dvorské oslavu Dne matek. V kulturním programu vystoupí soubor Lipka. Na tuto oslavu jsou srdečně zvány občanky našeho města. Komise pro občanské záležitosti.


Zrušení zkoušky sirén

Vzhledem k tomu, že pravidelný termín zkoušky poplachových sirén (první středa v měsíci) připadá v měsíci květnu na volný den 1. května, ruší se v tento den z rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR celostátní akustická zkouška sirén. Zkouška se ruší bez náhrady.


Obnova provozu vodních zařízení po zimním období

Město Blansko začalo v prvním březnovém týdnu díky zlepšeným klimatickým podmínkám plošně čistit dešťové vpustě v lokalitě kolem páteřní ulice Sadová a na Starém Blansku. Práce však musely být pro další příděl sněhu přerušeny a pokračovat budou ve druhém čtvrtletí tohoto roku dle schváleného harmonogramu. Na konec dubna je naplánováno zahájení provozu fontán na náměstí Republiky i Svobody, v zámeckém parku a pítka na ulici Rožmitálova.


Podomní prodejci stále porušují nový tržní řád

Městská policie znovu upozorňuje na platnost nového tržního řádu ve městě Blansku, který zakazuje pouliční a podomní prodej. Od jeho účinnosti (01.01.2013) řešili strážníci více jak desítku případů porušení tohoto nařízení, kdy pachateli hrozí na místě pokuta v blokovém řízení až do výše 1.000 Kč, ve správním řízení pak až do výše 30.000 Kč.


Představujeme strategický plán – 3. část

Další pokračování v představování strategického plánu. Se starostou města Blanska Lubomírem Toufarem se zaměříme na územní rozvoj a oblast zdravotnictví.


Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva města Blanska

Všichni občané jsou srdečně zváni na veřejné zasedání Zastupitelstva města Blanska, které proběhne dne 23. dubna v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko.


Svoz zbytkového komunálního odpadu a separace o svátcích 1. a 8. května 2013

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i ve svátek, a to ve středu 1. a 8. května 2013. To znamená, že proběhne svoz ve svátek a je zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a a umožnit svoz komunálních i separačních odpadů z kontejnerových stání.


Dům s pečovatelskou službou dostane nová okna

V letošním roce bude provedena výměna oken v domě s pečovatelskou službou Pod Javory 32, Blansko. Vítěznou firmou, která se zúčastnila výběrového řízení, se stala Bohemia okna, s. r. o. Třebíč s nejvýhodnější nabídkou ve výši 1.187.711 Kč. Vlastní realizace je naplánována na měsíc červen.


Město Blansko oficiálně členem Místní akční skupiny Moravský kras o.s.

Město Blansko bylo dne 26. března 2013 přijato valnou hromadou za člena Místní akční skupiny Moravský kras o. s. Spolu s ním byly přijaty také obce Ráječko, Petrovice a Lubě. Starosta města, Ing. Lubomír Toufar, byl zároveň zvolen členem Programového výboru MAS MK, který řídí činnost místní akční skupiny v období mezi valnými hromadami.


Euroklíč pro osoby se sníženou schopností pohybu

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR díky finanční podpoře Jihomoravského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR realizuje projekt „Euroklíč“. Jedná se o mezinárodní projekt, který už více než čtvrt století pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích.Došlo k významné novelizaci prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu

Stavební úřad upozorňuje nejen všechny, kdo hodlají stavět, ale i ostatní osoby zúčastněné na výstavbě, že od 29. března letošního roku nabývají účinnosti novelizace prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu. Vyhláškou č. 62/2013 Sb. byla novelizována vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.


Opravy komunikací po zimě

Ilustrační foto k článku: Opravy komunikací po zimě

Letos dojde hned na jaře, jakmile to počasí dovolí, k opravám komunikací poničených přes zimu. K takové rychlé reakci pomohla změna termínu schvalování rozpočtu. Ten byl loni poprvé schválen již na konci roku, aby od nového roku byl již v platnosti.


Rybářská sezona klepe na dveře

Zahájení rybářské sezony na pstruhových vodách je každoročně spojeno s datem 16. dubna. Pstruhové vody představují potoky a řeky, obecně vody tekoucí zařazené do schválených rybářských revírů. Ačkoli na vodách mimopstruhových již někteří nedočkavci loví, za řádné zahájení rybářské sezony se považuje právě 16. duben.


Představujeme strategický plán – 2. část

Ilustrační foto k článku: Představujeme strategický plán – 2. část

Strategický plán je poměrně obsáhlý dokument popisující aktuální stav v mnoha oblastech ovlivňujících rozvoj města, jeho infrastrukturu, životní prostředí a tím také kvalitu života obyvatel v něm. Proto chceme v několika následujících dílech představit jeho jednotlivé  části a odkrýt plány, které by měly město posunout v daných oblastech dál. Tentokrát s místostarostou města Blanska Jiřím Crhou.


Spory Města Blansko s Obcí Spešov nejsou dosud u konce

Městu Blansku byl dne 11.03.2013 doručen rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci žalobce Obce Spešov proti žalovanému Městu Blansko o částku 804.316,50 Kč s příslušenstvím, kterým bylo rozhodnuto o odvolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Blansku. Město Blansko proto zvažuje podání žaloby na ČR za nekvalitní správní rozhodnutí, které je faktickou příčinou tohoto sporu.Myslivci se připravují na chovatelskou přehlídku

Myslivecký rok se neshoduje s rokem kalendářním, ale začíná 1. dubna a končí 31. března následujícího roku. Výsledky mysliveckého hospodaření lze zhlédnout na chovatelských přehlídkách, kde jsou představeny chovatelské úspěchy jednotlivých honiteb, ale jsou zde k vidění i různé trofejové rarity.


Starosta se ke Dni učitelů sešel s blanenskými pedagogy

Ilustrační foto k článku: Starosta se ke Dni učitelů sešel s blanenskými pedagogy

Tradice setkávání starosty města Blanska s nejlepšími pedagogy navrženými řediteli blanenských škol u příležitosti Dne učitelů, který v České republice připadá na 28. března, na výročí narození Jana Ámose Komenského, zůstává nepřerušena. I letos starosta Lubomír Toufar přivítal v zasedací místnosti blanenské radnice osm vybraných učitelů.


Podmínky přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2013/14

Ředitelé mateřských škol zřizovaných Městem Blansko oznamují, že v dohodě se zřizovatelem stanovili termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2013/2014 na pondělí 6. května 2013 v době od 09:00 do 16:00 hodin.Chystáte se na dovolenou do zahraničí s dětmi?

V červnu loňského roku vstoupily v platnost nové podmínky pro cestování do zahraničí, které vycházejí z nařízení EU o pohybu osob platného pro všechny členské země EU. Podstatnou změnou vyplývající z tohoto nařízení je fakt, že skončila možnost cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů.


O transformaci silniční motorové dopravy „velkými vozidly“ doposud požádala pouze čtvrtina podnikatelů

Odbor obecní živnostenský úřad upozorňuje všechny držitele koncesované živnosti pro provozování silniční motorové dopravy pro cizí potřeby prostřednictvím velkých vozidel (tj. vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče) na legislativní změny, které vyvolaly transformaci tohoto živnostenského oprávnění.


Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů v dubnu 2013

Upozorňujeme občany města Blanska a jeho městských částí na prováděný svoz nebezpečného odpadu, který proběhne ve dnech od 12. do 20. dubna 2013. Dny, časy a trasy jsou níže uvedeny. Jde o svoz např. televizorů, ledniček, mrazniček, olověných akumulátorů, galvanických článků, obalů od barev, barev, lepidel, znečištěných textilií, zářivek, výbojek, zaolejovaných filtrů, olejů atd.