Archiv článků
   za měsíc březen 2013

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 


Světový den vody v roce 2013

Světový den vody se z rozhodnutí Valného shromáždění OSN z prosince 1992 každoročně slaví dne 22. března, aby se tak připomenul význam vody a nutnost ochrany vodních zdrojů. Téma letošního Světového dne vody zní: „Mezinárodní rok vodní spolupráce“.
Odstávka centrálního registru vozidel

Dnes odeslalo ministerstvo dopravy všem obecním úřadům obcí s rozšířenou působností informaci o odstávce centrálního registru vozidel. Proběhne od 30. března 2013 do 3. dubna 2013 včetně.


Konkurz na pracovní místo ředitele MŠ

Rada města Blansko v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a  § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace: MŠ Blansko, Divišova 2a a MŠ Blansko Dvorská 96.Ohnisková deratizace města Blanska

V obdobích březen–červen a září–listopad 2013 bude prováděna ohnisková deratizace prováděná pracovníky firmy SENTRAC spol. s r. o. Boskovice. Bude zaměřena na redukci populace hlodavců v největších ohniscích zamoření.


V kompostárně plánují další rozšíření výroby

Ilustrační foto k článku: V kompostárně plánují další rozšíření výroby

Kompostárna byla postavena v roce 2010 a v roce 2011 byla uvedena do zkušebního provozu. V roce 2012 dostala nového provozovatele, protože se objevily problémy s nedostatečným využitím její kapacity. Vzhledem k tomu, že na ni byla poskytnuta dotace z fondů EU, tak kvůli tomu hrozilo i to, že by ji město muselo vrátit. Dnes má další plány na lepší využití jejích kapacit.
Představujeme strategický plán – 1. část

Strategický plán je poměrně obsáhlý dokument popisující aktuální stav v mnoha oblastech ovlivňujících rozvoj města, jeho infrastrukturu, životní prostředí a tím také kvalitu života obyvatel v něm. Proto chceme v několika následujících dílech představit jeho jednotlivé  části a odkrýt plány, které by měly město posunout v daných oblastech dál. Dnes se starostou města Blanska Lubomírem Toufarem.


Svoz zbytkového komunálního odpadu ve svátek 1. dubna 2013

Na základě sdělení zástupce svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. proběhne svoz zbytkového komunálního odpadu od občanů i ve svátek, a to v pondělí 1. dubna 2013. 
Je tedy zapotřebí zabezpečit vystavení popelnic jako v běžném termínu svozu a umožnit i svoz z kontejnerových stání.
Volné byty nabízené k prodeji

Město Blansko průběžně odprodává volné byty v domech určených k prodeji. Aktuálně je v nabídce šest bytů o velikosti 1+1. Podrobnosti viz samostatná stránka věnovaná prodeji městských bytů.
Aktuální změny v poskytování stravování blanenským seniorům a invalidním osobám

Správná výživa je pro každého z nás základním faktorem ovlivňujícím naše zdraví i fyziologický vývoj. Její nutriční nastavení má bezesporu zásadní význam pro udržení kvality života, dobrého zdraví v každém věku. Mylná je představa, že čím je člověk starší, tím méně kvalitní stravu potřebuje.
Oznámení – přerušení dodávky vody

Dne 06.03.2013 v době od 08:00 do 14:00 hod. bude přerušena dodávky pitné vody v Blansku v těchto místech: nám. Svobody, ul. Žalkovského, Rožmitálova z důvodu havárie a opravy vodovodu. Cisterna pro náhradní zásobování bude přistavena na nám. Svobody. Provoz VAS, a. s.,  tel. 516 413 170.


Střípky ze zastupitelstva

Starosta města Blanska Lubomír Toufar podrobněji o usneseních přijatých na posledním zasedání Zastupitelstva města Blanska.