Archiv článků
   za měsíc únor 2013

Kategorie: zprávy z MěÚ  

 V Blansku se diskutovalo o sociálních službách

Ilustrační foto k článku: V Blansku se diskutovalo o sociálních službách

Jihomoravský kraj ve spolupráci s Centrem pro podporu komunitního plánování Blansko připravil na čtvrtek 14. února 2013 v sále Dělnického domu v Blansku panelovou diskuzi, na které se sešli zástupci Jihomoravského kraje, poskytovatelů sociálních služeb a zástupci některých obcí Blanenska a Boskovicka, aby diskutovali o problematice nastavení optimální sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji od roku 2014.


Dva odbory MěÚ Blansko budou mít nové vedoucí

Na MěÚ Blansko dojde s účinností od 01.04.2013 ke dvěma personálním změnám v rámci míst vedoucích odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy a odboru hospodářské správy.


Návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva města Blanska

11. zasedání Zastupitelstva města Blanska se uskuteční v úterý 26.02.2013 v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, Blansko. Zasedání zastupitelstva jsou přístupná veřejnosti. Návrh programu...


Uzavírka silnice III. třídy č. 374 44 (Blansko-Olomučany-Josefov)

Mendelova univerzita v Brně, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, Křtiny 175, 679 05 Křtiny žádá o uzavírku silnice III. třídy č. 374 44 (Blansko-Olomučany-Josefov), v km 3,198 – 5,470, tj. „Josefovské údolí“, mezi křižovatkami silnice III/379 22 (směr Rudice) a křižovatkou silnice III/374 45 na Adamov.
Informace o bytech

Odbor KOM v roce 2012 přidělil žadatelům z pořadí žadatelů o pronájem bytu celkem 8 bytů. V současné době máme na přidělení z pořadníku pouze byty v domě Údolní 23, 9. května 24 a A. Dvořáka 4a, Blansko. V domech, kde vzniklo společenství vlastníků po prodeji bytů nájemníkům, se byty po uvolnění nabízejí k prodeji, a to na základě zveřejněného záměru na úřední desce a webových stránkách města.Komise pro občanské záležitosti informuje

Dne 26.01.2013 byli na blanenské radnici slavnostně uvítáni do života noví občané tohoto města. K činnosti Komise pro občanské záležitosti, která se o tento slavnostní akt stará, však patří i návštěvy občanů města při příležitosti jejich významných životních jubileí nebo i  organizace jubilejních svatebních obřadů.


Uzavírka krajské silnice

Mendelova univerzita v Brně Školní lesní podnik Křtiny žádá o uzavírku krajské silnice při likvidaci škod po kalamitě lesních porostů (2011) v těsné blízkosti silnice II/379 Blansko – Kateřina.