Územní plán – Petrovice


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:47

Územní plán Petrovice

(Úplné znění po vydání změny č. 1 s nabytím účinnosti 10.07.2021)
Datum nabytí účinnosti původního ÚP: 07.08.2010

Opatření obecné povahy + Odůvodnění + Oznámení o vydání ÚP (22.7.2010)

Text (úplné znění)
I.01 – Základní členění území 1 : 5 000 (úplné znění)
I.02 – Hlavní výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
I.02.1 – Koncepce dopravního řešení 1 : 5 000 (úplné znění)
I.02.2 – Koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000
I.03 – Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000
II.01.2 – Koordinační výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
II.01.3 – Koordinační výkres – jádrové území 1 : 2 000
II.2 – Předpokládaný zábor ZPF 1 : 5 000
II.3 – Širší vztahy 1 : 25 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 8/2010 – 8/2014)
Text

Zpráva o uplatňování ÚP (období 9/2014 – 9/2018)
Text


Změna č. 1

Datum nabytí účinnosti: 10.07.2021

Oznámení o vydání změny č.1

Text- Výrok
Text- Odůvodnění
Vyhodnocení vlivu změny ÚP Petrovice na udržitelný rozvoj území
SEA Vyhodnocení vlivu změny ÚP Petrovice na životní prostředí

I.01 – Základní členění území 1 : 5 000
I.02 – Hlavní výkres 1 : 5 000
I.02.1 – Koncepce dopravního řešení 1 : 5 000
II.01.2 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II.2 – Předpokládaný zábor ZPF 1 : 5 000


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:47 h