Územní plán ‒ Petrovice


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 11.08.2020 09:57

Územní plán Petrovice

Datum nabytí účinnosti: 07.08.2010

Opatření obecné povahy + Odůvodnění + Oznámení o vydání ÚP (22.7.2010)

Text
I.01 – Základní členění území 1 : 5 000
I.02 – Hlavní výkres 1 : 5 000
I.02.1 – Koncepce dopravního řešení 1 : 5 000
I.02.2 – Koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000
I.03 – Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000
II.01.1 – Koordinační výkres – legenda
II.01.2 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II.01.3 – Koordinační výkres – jádrové území 1 : 2 000
II.2 – Předpokládaný zábor ZPF 1 : 5 000
II.3 – Širší vztahy 1 : 25 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 8/2010 – 8/2014)
Text

Zpráva o uplatňování ÚP (období 9/2014 – 9/2018)
Text


Projednává se:

Aktualizováno: 15.04.2020 12:07

Zpráva o uplatňování ÚP Petrovice- návh k projednání

Text

Příloha č. 1 – přehled změn ÚP
Příloha č. 2 – výřezy změn ÚP


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h