Územní plán ‒ Lipovec


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 09.04.2013 16:08

Územní plán obce Lipovec

Datum schválení: 20.06.2003

Obecně závazná vyhláška 13/2003

2. Hlavní výkres s regulativy a etapizací 1 : 5 000


Změny Li1, Li2, Li4

Datum nabytí účinnosti: 12.03.2010

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změn Li1, Li2, Li4 (22.02.2010)

Text
1 – Hlavní výkres s regulativy a etapizací (Li1, Li2, Li4) 1 : 5 000
2 – Doprava (Li1) 1 : 2 000
3 – Doprava (Li2) 1 : 2 000
4 – Doprava (Li4) 1 : 2 000
5 – Vodní a odpadové hospodářství (Li1) 1 : 2 000
6 – Vodní a odpadové hospodářství (Li2) 1 : 2 000
7 – Vodní a odpadové hospodářství (Li4) 1 : 2 000
8 – Energie, telekomunikace (Li1) 1 : 2 000
9 – Energie, telekomunikace (Li2) 1 : 2 000
10 – Energie, telekomunikace (Li4) 1 : 2 000
11 – Veřejně prospěšné stavby, asanační úpravy (Li1, Li4) 1 : 5 000
Odůvodnění
12 – Koordinační výkres (Li1, Li2, Li4) 1 : 5 000
13 – Výkres širších vztahů (Li1, Li2, Li4) 1 : 25 000
14 – Výkres předpokládaných záborů ZPF (Li1, Li2, Li4) 1 : 5 000


Projednává se:

Aktualizováno: 12.02.2020 08:27

Návrh zadání ÚP Lipovec


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h