Územní plán ‒ Ostrov u Macochy


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 14.02.2017 15:02

Územní plán obce Ostrov u Macochy

Datum schválení: 16.12.2004

Obecně závazná vyhláška 2/2005

2 – Hlavní výkres 1 : 5 000


Změny Os1, Os2, Os3

Datum nabytí účinnosti: 12.05.2011

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změn Os1, Os2, Os3 (17.03.2011)

Text
I/1 – Hlavní výkres (Os1) 1 : 5 000
I/2 – Hlavní výkres (Os2, Os3) 1 : 5 000
I/3 – Doprava (Os1) 1 : 2 000
I/4 – Zásobování el. energií a plynem (Os1) 1 : 2 000
I/5 – Vodní hospodářství, kanalizace (Os1) 1 : 2 000
I/6 – Vodní hospodářství, kanalizace (Os2) 1 : 2 000
I/7 – Výkres veřejně prospěšných staveb (Os3) 1 : 2 000
Odůvodnění
II/1 – Koordinační výkres (Os1) 1 : 5 000
II/2 – Koordinační výkres (Os2, Os3) 1 : 5 000
II/3 – Výkres předpokládaných záborů ZPF (Os1, Os2, Os3) 1 : 10 000


Změna Os4

Datum nabytí účinnosti: 05.01.2017

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změny Os4 (16.12.2016)

Text
I/1 Hlavní výkres, výřez 1 : 2 000
I/2 Doprava, výřez 1 : 2 000
I/3 Zásobování el. energií, zásobování plynem, výřez 1 : 2 000
I/4 Vodní hospodářství, kanalizace, výřez 1 : 2 000
I/5 Aktualizace zastavěného území, výřez 1 : 5 000
I/6 Aktualizace zastavěného území, výřez 1 : 5 000
I/7 Aktualizace zastavěného území, výřez 1 : 5 000
I/8 Aktualizace zastavěného území, výřez 1 : 5 000
Odůvodnění
II/1 Koordinační výkres, výřez 1 : 5 000
II/2 Aktualizace zastavěného území, výřez 1 : 2 000
II/3 Aktualizace zastavěného území, výřez 1 : 2 000
II/4 Aktualizace zastavěného území, výřez 1 : 2 000
II/5 Aktualizace zastavěného území, výřez 1 : 2 000


Projednává se:

Aktualizováno: 20.06.2019 12:50

Zadání ÚP Ostrov u Macochy

- schváleno 14.06.2019

Text


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h