Územní plán – Doubravice nad Svitavou


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 09.03.2021 08:37

Územní plán Doubravice nad Svitavou

(právní stav po vydání změny č.1 s nabytím účinnosti 02.01.2020)

Oznámení o vydání ÚP (09.05.2012)
Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění (09.05.2012)

Textová část (úplné znění)
I/1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000 (úplné znění)
I/2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
I/3 – Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000 (úplné znění)
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
II/2 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II/3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
II/4 – Koordinační výkres – výřez 1 : 2 000 (úplné znění)

Zpráva o uplatňování ÚP (období 05/2012 – 05/2016)
Text


Změna č.1

Datum nabytí účinnosti: 02.01.2020

Oznámení o vydání změny č.1 (18.12.2019)

Textová část
I/1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000
I/2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
I/3 – Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace 1 : 5 000
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II/2 – Výkres širších vztahů 1 : 50 000
II/3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 9. 3. 2021, 08:37 h