Územní plán – Ráječko


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:47

Územní plán Ráječko

(Úplné znění po vydání změn Ra1-Ra4, Ra7 a Ra9 s nabytím účinnosti 31.03.2018)
Datum nabytí účinnosti původního ÚP: 29.07.2010

Opatření obecné povahy + Odůvodnění + Oznámení o vydání ÚP (13.07.2010)

Text (úplné znění)
I/1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000 (úplné znění)
I/2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
I/3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (úplné znění)
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
II/2 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II/3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
II/4 – Koordinační výkres – výřez zastavěného a navazujícího území 1 : 2 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 7/2010 – 7/2014)
Text


Změny Ra1-Ra4, Ra7 a Ra9

Datum nabytí účinnosti: 31.03.2018

Oznámení o vydání změn Ra1-Ra4, Ra7 a Ra9 (13.03.2018)

Text
I/1 – Výkres základního členění 1 : 5 000
I/2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
I/3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
Odůvodnění
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II/2 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II/3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:47 h