Územní plán ‒ Rájec-Jestřebí


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 23.11.2020 13:22

Územní plán obce Rájec-Jestřebí

Datum schválení: 17.12.2003

Obecně závazná vyhláška 1/2004

2 – Hlavní výkres včetně regulativů 1 : 5 000


Změny RJ2, RJ3

Datum schválení: 21.09.2005

Obecně závazná vyhláška RJ2, RJ3

Změna RJ2 – Hlavní výkres – výřez 1 : 2 000
Změna RJ3 – Hlavní výkres – výřez 1 : 2 000


Změny RJ5, RJ6

Datum schválení: 13.12.2006

Obecně závazná vyhláška RJ5, RJ6

Změna RJ5 – Hlavní výkres – výřez 1 : 2 000
Změna RJ6 – Hlavní výkres – výřez 1 : 2 000


Změna RJ7

Datum nabytí účinnosti: 21.10.2008

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změny RJ7 (01.10.2008)

Změna RJ7 – Hlavní výkres – výřez 1 : 5 000


Změny RJ8, RJ9, RJ10

Datum nabytí účinnosti: 07.05.2010

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změn RJ8, RJ9, RJ10 (21.04.2010)

Text
1 – Hlavní výkres (RJ8) 1 : 5 000
2 – Hlavní výkres (RJ10) 1 : 5 000
3 – Hlavní výkres – výřez (RJ10) 1 : 2 000
4 – Doprava (RJ10) 1 : 5 000
5 – Zásobování vodou (RJ8) 1 : 5 000
6 – Energetika (RJ8) 1 : 5 000
7 – Výkres veřejně prospěšných staveb (RJ8) 1 : 5 000
Odůvodnění
8 – Koordinační výkres (RJ8) 1 : 5 000
9 – Koordinační výkres (RJ10) 1 : 5 000
10 – Vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL (RJ8) 1 : 5 000
11 – Vyhodnocení záboru ZPF a PUPFL (RJ10) 1 : 5 000


Změna RJ12

Datum nabytí účinnosti: 29.12.2011

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změny RJ12 (14.12.2011)

Text
I/1 – Hlavní výkres (1) 1 : 5 000
I/2 – Hlavní výkres (2) 1 : 5 000
I/3 – Doprava (1) 1 : 5 000
I/4 – Doprava (2) 1 : 5 000
I/5 – Zásobování vodou (1) 1 : 5 000
I/6 – Zásobování vodou (2) 1 : 5 000
I/7 – Odkanalizování (1) 1 : 5 000
I/8 – Odkanalizování (2) 1 : 5 000
I/9 – Energetika (zásobování plynem, zásobování el. energií, slaboproud) (1) 1 : 5 000
I/10 – Výkres veřejně prospěšných staveb (1) 1 : 5 000
I/11 – Výkres veřejně prospěšných staveb (2) 1 : 5 000
Odůvodnění
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II/2 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II/3 – Vyhodnocení záboru ZPF 1 : 5 000
II/4 – Vyhodnocení záboru ZPF 1 : 5 000


Změny RJ13, RJ14, RJ15, RJ17

Datum nabytí účinnosti: 01.01.2016

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změn RJ13, RJ14, RJ15, RJ17 (09.12.2015)

Titulní list
Text
I/1 – Hlavní výkres (RJ13, RJ15) 1 : 5 000
I/2 – Hlavní výkres (RJ14) 1 : 5 000
I/3 – Hlavní výkres (RJ17) 1 : 5 000
I/4 – Doprava (RJ13, RJ15) 1 : 5 000
I/5 – Doprava (RJ14) 1 : 5 000
Odůvodnění
II/1 – Koordinační výkres (RJ13, RJ15) 1 : 5 000
II/2 – Koordinační výkres (RJ14) 1 : 5 000
II/3 – Koordinační výkres (RJ17) 1 : 5 000
II/4 – Vyhodnocení záboru ZPF (RJ13, RJ15) 1 : 5 000
II/5 – Vyhodnocení záboru ZPF (RJ14) 1 : 5 000
II/6 – Vyhodnocení záboru ZPF (RJ17) 1 : 5 000


Změna RJ16

Datum nabytí účinnosti: 01.01.2016

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změny RJ16 (09.12.2015)

Titulní list
Text
I/1 – Hlavní výkres 1 : 5 000
I/2 – Doprava 1 : 5 000
I/3 – Zásobování vodou 1 : 5 000
I/4 – Odkanalizování 1 : 5 000
I/5 – Energetika 1 : 5 000
I/6 – Výkres veřejně prospěšných staveb 1 : 5 000
Odůvodnění
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II/2 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II/3 – Vyhodnocení záboru ZPF 1 : 5 000


Změny RJ18, RJ19, RJ20

Datum nabytí účinnosti: 31.12.2016

Opatření obecné povahy + Oznámení o vydání změn RJ18, RJ19, RJ20 (14.12.2016)

Změna RJ18
Titulní list
Text
I/1 – Hlavní výkres 1 : 5 000
Odůvodnění
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000

Změna RJ19
Titulní list
Text
I/1 – Hlavní výkres 1 : 5 000
Odůvodnění
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II/2 – Výkres předpokládaných záborů ZPF 1 : 5 000

Změna RJ20
Titulní list
Text
I/1 – Hlavní výkres 1 : 5 000
Odůvodnění
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II/2 – Výkres předpokládaných záborů ZPF 1 : 5 000


Zadání ÚP Rájec-Jestřebí

- schváleno 18.9.2019

Text


Projednává se:

Aktualizováno: 19.08.2022 10:00

Návrh Územního plánu Rájec – Jestřebí k veřejnému projednání

Oznámení projednání

A. Text výrok
1 Výkres základního členění 1 : 5 000
2 Hlavní výkres 1 : 5 000
3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

 B. Text odůvodnění
4 Koordinační výkres 1 : 5 000
5 Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL 1 : 5 000
6 Výkres širších vztahů 1 : 50 000

Dokumentace SEA
Dokumentace VURU


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 19. 8. 2022, 10:00 h