Územní plán – Adamov


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 05.02.2024 10:35

Územní plán Adamov

(Úplné znění po vydání změn Ad17, Ad18 a Ad20 s nabytím účinnosti 10.10.2023)
Datum nabytí účinnosti původního ÚP: 29.12.2012

Oznámení o vydání ÚP (13.12.2012)
Opatření obecné povahy č. 1/2012

A – Textová část (úplné znění)
B.1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000 (úplné znění)
B.2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
B.3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (úplné znění)
C – Textová část – Odůvodnění
D.1 – Koordinační výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
D.3 – Výkres širších vztahů 1 : 50 000
D.4 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 12/2012 – 07/2016)
Text
Příloha 1 – přehledka rozložení změn
Příloha 2 – výřezy změn

Zpráva o uplatňování ÚP (období 8/2016 – 11/2021)
Text


Změna Ad1

Datum nabytí účinnosti: 10.05.2014

Oznámení o vydání změny Ad1 (23.04.2014)
Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění

B.1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000
B.2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
D.1 – Koordinační výkres 1 : 5 000


Změny Ad2-Ad4 a Ad9-Ad11

Datum nabytí účinnosti: 06.07.2018

Oznámení o vydání změn Ad2-Ad4 a Ad9-Ad11 (20.06.2018)
Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění

B.1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000
B.2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
B.3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
D.1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
D.2 – Výkres širších vztahů 1 : 30 000
D.3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000


Změny Ad12

Datum nabytí účinnosti: 28.12.2018

Oznámení o vydání změn Ad12, Ad13, Ad14 (12.12.2018)

Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění + Výkresy


Změny Ad13, Ad14

Datum nabytí účinnosti: 28.12.2018

Oznámení o vydání změn Ad12, Ad13, Ad14 (12.12.2018)

Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění + Výkresy


Změna Ad15

Datum nabytí účinnosti: 3.10.2020

Oznámení o vydání změn Ad15 (16.09.2020)

Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění


Změna Ad16

Datum nabytí účinnosti: 13.5.2021

Oznámení o vydání změn Ad16

Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění + Výkresy


Změny Ad17, Ad18 a Ad20

Datum nabytí účinnosti: 10.10.2023
Oznámení o vydání změn Ad17, Ad18 a Ad20

Text
I/1 – Výkres základního členění 1 : 5 000
I/2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
I/3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000

Odůvodnění
Odůvodnění: příloha č.1 srovnávací text
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II/3 – Výkres širších vztahů 1 : 50 000
II/4 – Výkres předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu 1 : 5 000

Dokumentace SEA
Dokumentace VURU
Dokumentace NATURA


Projednává se:


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 5. 2. 2024, 10:35 h