Územní plán ‒ Adamov


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 20.01.2020 12:44

Územní plán Adamov

(úplné znění po vydání změn Ad13, Ad14 s nabytím účinnosti 28.12.2018)

Datum nabytí účinnosti původního ÚP: 29.12.2012

Oznámení o vydání ÚP (13.12.2012)
Opatření obecné povahy č. 1/2012

A – Textová část (úplné znění)
B.1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000 (úplné znění)
B.2 – Hlavní výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
B.3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (úplné znění)
C – Textová část – Odůvodnění
D.1 – Koordinační výkres 1 : 5 000 (úplné znění)
D.3 – Výkres širších vztahů 1 : 50 000
D.4 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000

Zpráva o uplatňování ÚP (období 12/2012 – 07/2016)
Text
Příloha 1 – přehledka rozložení změn
Příloha 2 – výřezy změn


Změna Ad1

Datum nabytí účinnosti: 10.05.2014

Oznámení o vydání změny Ad1 (23.04.2014)
Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění

B.1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000
B.2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
D.1 – Koordinační výkres 1 : 5 000


Změny Ad2-Ad4 a Ad9-Ad11

Datum nabytí účinnosti: 06.07.2018

Oznámení o vydání změn Ad2-Ad4 a Ad9-Ad11 (20.06.2018)
Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění

B.1 – Výkres základního členění území 1 : 5 000
B.2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
B.3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
D.1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
D.2 – Výkres širších vztahů 1 : 30 000
D.3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000


Změny Ad12

Datum nabytí účinnosti: 28.12.2018

Oznámení o vydání změn Ad12, Ad13, Ad14 (12.12.2018)

Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění + Výkresy


Změny Ad13, Ad14

Datum nabytí účinnosti: 28.12.2018

Oznámení o vydání změn Ad12, Ad13, Ad14 (12.12.2018)

Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění + Výkresy


Projednává se:

Aktualizováno: 22.05.2020 09:21

Návrh změny Ad15
opakované veřejné projednání

Text úpravy textové části od veřejného projednání jsou zvýrazněny barevně

(Změna neobsahuje grafickou část)


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 03.08.2020, 13:30 h