Územní plán ‒ Brťov-Jeneč


Vydané územní plány a změny:

Aktualizováno: 19.03.2020 14:40

Územní plán Brťov-Jeneč

Datum nabytí účinnosti: 06.05.2015

Oznámení o vydání ÚP (18.04.2015)
Opatření obecné povahy + Text + Odůvodnění

I/1 – Výkres základního členění 1 : 5 000
I/2 – Hlavní výkres 1 : 5 000
I/3 – Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000
II/2 – Výkres širších vztahů 1 : 25 000
II/3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000
II/4 – Koordinační výkres – výřez 1 : 2 000

 

Zpráva o uplatňování ÚP (období 6/2015 – 6/2019)
Text


Projednává se:

Aktualizováno: 30.09.2020 08:39

Návrh změny BJ1 – BJ2

Text

I/1 – Výkres základního členění 1 : 5000
I/2 – Hlavní výkres 1 : 5000
II/1 – Koordinační výkres 1 : 5 000


Sledujte dokumenty stavebního úřadu na úřední desce.

Zpět na výpis všech obcí

            aktualizováno: 10. 2. 2021, 07:08 h