Zprávy za rok 2021

Biopopelnice rozdají 13. a 14. března. Žádat mohou další zájemci

První zájemci z centrální části Blanska, kteří město požádali o kontejnery na biologicky rozložitelný odpad, se dočkají už o víkendu 13.-14. března. Všem, kteří si požádali o dodávku plastové popelnice, ji svozová firma zdarma přiveze až domů. Přihlášené zkontaktuje kvůli termínu převzetí e-mailem, případně telefonicky. Druhou březnovou sobotu a neděli by biokontejnery oproti podpisu mělo získat přes čtyři sta zájemců, kteří se přihlásili v lednové výzvě.

Dalších více než tři sta kontejnerů má ještě město k dispozici. V druhé vlně si o ně zájemci mohou požádat až do konce března. Stačí vyplnit on-line formulář na webu města na stránkách oddělení komunální údržby a pozemků, nebo poslat vytištěný dotazník. Ten je ke stažení na stránkách odboru ve formátu pdf, uveřejněný bude ve Zpravodaji města Blanska č. 4, k dispozici bude také na podatelnách městského úřadu. Město už loni rozdalo zdarma speciální popelnice všem zájemcům v místních částech, svoz tam proto probíhá pouze v plastových nádobách.

V centrální části města bude letos fungovat zatím souběžně svoz biologického odpadu umístěného do hnědých nádob i plastových pytlů. Biologicky rozložitelný odpad lze umisťovat také do více než čtyř desítek velkokapacitních hnědých kontejnerů rozmístěných po celém městě, nebo je možné jej odevzdat přímo v blanenské kompostárně.

5. 3. 2021 | SRM


Platnost propadlých STK a řidičských průkazů se prodlužuje

Platnost propadlých řidičských a profesních průkazů nebo technické prohlídky vozidel se prodlužuje o 10 měsíců. Prodloužení se týká dokladů, kterým skončila platnost v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. „V případě lhůty pravidelných technických prohlídek a platnosti osvědčení o technické způsobilosti se toto prodloužení nezaznamenává do registračního dokladu a rovněž se nebude měnit kontrolní nálepka na registrační značce,“ upřesnil vedoucí odboru vnitřních věcí Radek Gajdošík.

Platnost českých průkazů, technických prohlídek či licencí je prodloužena o 10 měsíců v celé Evropské unii ode dne jejich původní platnosti. V případě potřeby lze ale řidičský průkaz stále vyměnit či absolvovat kontrolu technického stavu ve stanici technické kontroly. Úřady, stanice technické kontroly nebo autoservisy uzavřeny nejsou.

Nařízení Omnibus II reaguje i na skutečnost, kdy v čl. 3 odst. 2 upravuje prodloužení platnosti i u těch řidičských průkazů, jimž platnost již jednou prodloužena byla, tj. znovu jim uplynula či uplyne v období od 1. září 2020 do 30. června 2021 se považuje za prodlouženou o 6 měsíců nebo do 1. července 2021 podle toho, co nastane později [tzn. že řidičský průkaz, jemuž už byla jednou platnost prodloužena dle nařízení 2020/698 např. do 25. října 2020 (tj. platnost v řidičském průkazu je 25. března 2020) je platný do 25. dubna 2021, ale při zohlednění druhé možnosti je platný až do 1. července 2021]. Dále uvádíme druhou možnost, a to kdy platnost řidičského průkazu uplyne v souvislosti se zněním nařízení 2020/698 k datu 29. března 2021 (platnost v řidičském průkazu je 29. srpna 2020), řidičský průkaz je v tomto případě prodloužen o šest měsíců, jelikož tato skutečnost nastane později než datum 1. července 2021 a je tudíž platný až do 29. září 2021.

4. 3. 2021 | VNV


MHD v Blansku i regionální autobusy přejdou na prázdninový provoz

Regionální autobusové linky Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK) začnu od středy 3. března 2021 jezdit přibližně v rozsahu prázdninového provozu. Omezení se dotkne také linek Městské hromadné dopravy v Blansku. Vyhledávač spojení bude aktualizované údaje nabízet od úterý 2. března. Informace cestující najdou také na webu www.idsjmk.cz. Na zastávky se změněné jízdní řády nebudou vylepovat. Vlakové linky IDS JMK až na drobné výjimky pojedou podle současných jízdních řádů. Dopravci také připomínají povinnost cestujících nosit respirátor, pro děti od 2 do 15 let chirurgickou roušku. Děti do 2 let ochranu dýchacích cest mít nemusí.

1. 3. 2021


Vláda omezila pohyb a setkávání lidí

Od pondělí 1. března začala platit zpřísněná vládní opatření proti šíření koronaviru. Hlavním cílem je omezit pohyb a setkávání lidí. Opustit bydliště za jiným účelem, například pokud chce někdo vyrazit na vycházku či si zaběhat, je možné přes den od 5:00 do 21:00 hodin, a to pouze na území obce, nikoli okresu. Při pobytu venku by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti. Návštěvy příbuzných (rodiče, prarodiče), kteří bydlí ve stejném okrese, nejsou možné, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod například k lékaři nebo na úřad. Pro cestu do zaměstnání či k lékaři v rámci okresu není nutný žádný doklad. Hranice obcí v okrese Blansko si můžete prohlédnout v mapách. 

Cesty mezi okresy jsou až na výjimky, jako je cesta do zaměstnání nebo návštěva lékaře a úřadu, zakázány. Lidé se musí prokázat potvrzením zaměstnavatele nebo čestným prohlášením.

Nově platí povinnost nosit všude na zastavěném území obce chirurgickou roušku. Výjimka platí jen v případě, že je člověk sám v přírodě. Ochrana dýchacích cest je povinná i na pracovišti. Na místech, kde je větší koncentrace lidí, je povinný respirátor třídy FFP2 či KN 95. Platí to například v prodejnách, provozovnách, na úřadech a v dopravě.

V pondělí se uzavřely také mateřské školy a první a druhé třídy základních škol. Omezení se dotkla také maloobchodního prodeje, kdy se zavřela část dosud otevřených obchodů. Otevřené zůstávají potraviny, lékárny, drogerie nebo prodejny pohonných hmot.

Seznamte se platnými opatřeními proti šíření koronaviru.

1. 3. 2021


Škola a školka pro děti záchranářů funguje dál

Od pondělí 1. března zůstanou z rozhodnutí vlády uzavřené všechny základní i mateřské školy. Podle krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 nebudou na tři týdny až do 21. března k prezenční výuce docházet ani žáci 1. a 2. tříd, ani děti navštěvující mateřské školy. I nadále ale bude pokračovat provoz tzv. záchranářské školy pro děti zaměstnanců složek integrovaného záchranného systému. ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská bude v provozu v pracovní dny od 6:00 do 16:00 hodin. Navštěvovat ji mohou děti ve věku 2 až 10 let. Konkrétní zájemci se mohou stejně jako dosud hlásit u vedení školy, kde se domluví na všech podrobnostech. I nadále mají děti zajištěn také bezplatný oběd. 

28. 2. 2021


Lidé si objednali kontejnery na bioodpad

Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad (BRO) si v první výzvě, která skončila k 31. lednu 2021, závazně objednalo bezmála šest stovek domácností. Hnědé nádoby o objemu 240 litrů jsou tentokrát určeny pro obyvatelé rodinných domů v centrální části města, lidé z místních částí je dostali již minulý rok. Z dotace Státního fondu životního prostředí město plánuje pořídit 800 kontejnerů. Další výzva pro zájemce, kteří o nádoby na BRO dosud nepožádali, zveřejníme v nejbližší době.

26. 2. 2021 | SRM


Zastupitelé města se sejdou v úterý 2. března

Zastupitelstvo města Blanska čeká 11. zasedání, které se uskuteční v úterý 2. března od 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu na náměstí Republiky. Jednání je přístupné veřejnosti. Zájemci mohou také sledovat přímý přenos.

Program zasedání zastupitelstva včetně písemných podkladů k projednávaným bodům a odkazu na on-line přenos najdete na webu města.

24. 2. 2021


Od čtvrtka jsou ve vnitřních prostorech povinné respirátory nebo dvě roušky

Vláda s účinností od čtvrtka 25. února zpřísnila pravidla pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti. Nově zavádí povinnost nosit respirátory třídy FFP2/KN95 nebo dvě přes sebe nasazené chirurgické roušky ve veřejně přístupných vnitřních prostorech – například v prodejnách, v provozovnách služeb, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb nebo v prostředcích veřejné dopravy. Výjimku mají děti od 2 do 15 let, které musí použít chirurgickou roušku.

Od 1. března pak pro všechny platí povinnost nosit chirurgickou roušku i na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde se potkávají dva lidé na vzdálenost menší než dva metry.

Zjistěte podrobnosti o rozhodnutí vlády týkajícím se nošení ochranných prostředků

23. 2. 2021


Hledají se dobrovolníci do očkovacího centra

Akademické centrum studentských aktivit hledá dobrovolníky z Blanska a okolí na pomoc v chystaném velkokapacitním očkovacím centru v Údolní ulici. Dobrovolníci by měli pomáhat především s administrativou a koordinačními pracemi. Do projektu je nutné se přihlásit přes webové stránky www.chcipomoct.cz nebo telefonicky na čísle 604 229 529. Přes portál dobrovolnických aktivit může veřejnost pomáhat také na telefonních linkách pro seniory, v sociálních službách nebo s doučováním děti.

19. 2. 2021


Statistici zahájili šetření v domácnostech

Český statistický úřad (ČSÚ) zahájil šetření o životních podmínkách domácností v České republice nazvaný Životní podmínky 2021. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích a také získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se v České republice uskuteční v 11 384 domácnostech, které náhodně vybral počítač.

Výzkum se koná od 30. ledna 2021 do 13. června 2021 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů, kteří se prokazují průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Oslovení občané se s případnými dotazy mohou obracet na pracovnici ČSÚ Michaelu Kolářovou, tel. 542 528 233 nebo 731 439 303.

16. 2. 2021


Městský úřad od pondělí 15. února rozšíří úřední hodiny

V návaznosti na usnesení vlády č. 128 o přijetí krizového opatření ze dne 14. února 2021 rozšíří blanenský městský úřad od pondělí 15. února úřední hodiny. Budovy městského úřadu budou bez omezení otevřeny pro veřejnost vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin. Mimo tyto dny si zájemci mohou sjednat individuální schůzky pomocí rezervačního systému, v něm si mohou zarezervovat konkrétní termín návštěvy i na úřední dny. Dál platí omezený provoz úřadů vyplývající z nouzového stavu, úředníci musejí dle usnesení vlády dodržovat omezený osobní kontakt s veřejností a vždy upřednostňovat písemný, elektronický či telefonický kontakt. Vláda současně vyhlásila nový nouzový stav, který platí do 28. února. Omezený je až na vypsané výjimky znovu volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 do 4:59 hodin. S výjimkou 1. a 2. tříd není povolena přítomnost žáků základních škol ve třídách a omezený je i provoz dalších škol,  nebo fungování obchodů a služeb.

14. 2. 2021


Blanenská nemocnice v pondělí zahájí očkování proti covid-19

V pondělí 15. února začne v Nemocnici Blansko očkování pacientů proti covid-19. Naočkovaní mohou být jen ti pacienti, kteří jsou registrováni v centrálním systému. Rezervace konkrétních termínů na očkování v blanenské nemocnici se otevře v pátek 12. února. V současné době se z řad veřejnosti mohou k očkování přihlásit pouze senioři starší 80 let.

Nemocnice pro očkování vyčlenila prostory po zrušeném oddělení nukleární medicíny v přízemí lůžkové části. Pacienty budou k místu navádět směrovky, případně jim budou nápomocni zaměstnanci informací.

Zájemci o očkování, kteří se zaregistrovali v centrálním systému, si musí nejprve zvolit konkrétní termín očkování přes centrální rezervační systém. Bez rezervace termínu není vakcinace možná.

S registrací i výběrem termínu mohou seniorům pomoci blízké osoby, jejich praktický lékař nebo pracovníci bezplatné linky 1221. Zaměstnanci Nemocnice Blansko registrace neprovádějí. Kapacita očkování je závislá na distribuci vakcín krajským koordinátorem. Nabídku volných termínů v blanenské nemocnici je proto možné spustit pouze ve chvíli, kdy je zajištěna dodávka vakcín pro toto očkovací místo.

Veškeré informace o očkování proti covid-19 naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Další informace ke koronaviru včetně kontaktů na pomoc poskytovanou přímo v Blansku lze dohledat i na webu města.

10. 2. 2021


Část Brněnské ulice je neprůjezdná, začala druhá etapa oprav

V Brněnské ulici začala další etapa rekonstrukce. Pro dopravu se tak od pondělí 8. února zcela uzavřel úsek od křižovatky s Hořickou ulicí po křižovatku s ulicí Na Brankách. Od křižovatky Na Brankách po vjezd do areálu firmy Synthon řídí provoz kyvadlově semafory. Průjezd zůstal zachovaný ulicemi Na Lukách a Na Brankách. Autobusové zastávky v Brněnské ulici jsou zrušené. Druhá etapa rekonstrukce potrvá do konce května. Opravy Brněnské ulice skončí letos na podzim.

Prohlédněte si plánky s dopravním omezením v pdf

8. 2. 2021 | SRM


Konzultace po telefonu finanční úřad nově nabízí až do dubna

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj prodloužil termín, do kdy bude nabízet telefonické konzultace pro lidi podávající přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021. Původně se zájemci na pracovníky úřadu mohli obracet jen do 5. února 2021, nově tak mohou učinit až do 1. dubna 2021.

„Ministryně financí svým rozhodnutím prominula sankce za pozdější podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, pokud k němu dojde do 1. dubna 2021. To mnozí poplatníci chápou jako prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. Proto předpokládáme, že řada z nich se k podání daňového přiznání teprve chystá, a proto bude Finanční úřad pro Jihomoravský kraj službu provozovat i v průběhu února a března až do 1. dubna 2021,“ vysvětlil ředitel Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj Martin Komárek.

Poplatníkům jsou k dispozici pracovníci majetkových daní, kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí, nebo je spojí přímo na konkrétní pracovníky. Telefonicky také pomohou s vyplněním daňového přiznání tak, aby bylo možné přiznání poslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně je podat prostřednictvím sběrného boxu.

Kontakty na pracoviště Finančního úřadu pro JMK v souboru v pdf

5. 2. 2021


Vláda od soboty zavádí nová protiepidemická opatření

Od soboty 30. ledna začnou na území České republice platit nová a zpřesněná protiepidemická opatření. Při ubytování na služební cestě se budou muset nově lidé prokázat dokladem zaměstnavatele nebo objednatele. Povolené bude cestovat na vlastní chaty a chalupy, pobyt v nich bude ale možný pouze pro členy jedné domácnosti.

Vláda také nařídila, aby lidé omezili kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti na nezbytně nutnou míru a důrazně doporučila, aby se lidé zdržovali v místě bydliště pouze se členy vlastní domácnosti. Během setkání s jinými osobami mají lidé používat respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2 nebo KN95. Respirátory budou povinné při jízdách v autoškole.

Nově byl zakázán prodej zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách. Povolený zůstává jen provoz těch mobilních prodejen, které zajišťují prodej v obcích, kde není možné toto zboží zakoupit v jiné provozovně.

Od soboty také znovu platí zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních na odděleních akutní péče. Výjimku budou mít za přísnějších podmínek třetí osoby při porodu, návštěvy pacientů s omezenou svéprávností a návštěvy pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

Vláda odsouhlasila také změnu v pravidlech pro plošné antigenní testování na covid-19. Od 1. února se interval mezi testy plně hrazenými ze zdravotního pojištění zkracuje z pěti na tři dny.

Podrobnosti k novým opatřením najdete na webu vlády.

Všechna platná opatření najdete v tomto odkazu.

29. 1. 2021


Hledá se správce dětských hřišť

Město hledá správce dětských hřišť v ulicích Krajní a Kamnářská na sídlišti Zborovce. K povinnostem správce patří každodenní odemykání a zamykání oplocených areálů, úklid odpadků, zakrývání pískoviště, zametání dopadových ploch nebo hlášení případných vad na herních prvcích. Bližší informace poskytne Milan Vítek, tel.: 516 775 196, e-mail: vitek@blansko.cz.

28. 1. 2021 | SRM


V ulici Chelčického město pronajímá nebytové prostory

Město Blansko nabízí k pronájmu nebytové prostory v domě v ulici Chelčického 56. Nebytové jednotky o výměře 245,5 metrů čtverečních jsou k dispozici v suterénu a přízemí domu. Úpravy prostor si případný nájemce provede na vlastní náklady.

Žádost o pronájem musí obsahovat návrh nájemného minimálně ve výši 16 700 korun + platná sazba DPH + spotřeba energií. Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem „Chelčického 56 – NEOTVÍRAT“ do 17. února 2021 do 14:00 hodin. Žádost zaslané jiným způsobem budou neplatné.

Fotografie nabízeného prostoru naleznete na FB profilu města.

27. 1. 2021 | SRM


V neděli nebude na Blanensku zajištěna zubní pohotovost

Okresní stomatologická komora Blansko upozorňuje na změnu původně ohlášené víkendové zubní pohotovosti. V neděli 24. ledna 2021 nebude z vážných zdravotních důvodů zajištěna pohotovostní stomatologická služba, kterou měl mít MUDr. Karel Padalík v Nemocnici Boskovice. Pacienti se v případě potřeby mají obracet na Úrazovou nemocnici v Brně, která pohotovostní službu zajišťuje ve všední dny od 18:00 hodin do 24:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích od 8:00 do 20:00 hodin.

Rozpis zubní pohotovosti po okres Blansko najdete v tomto odkazu.

22. 1. 2021


Město aktualizovalo Pořadník žadatelů o pronájem bytu

Město Blansko zveřejnilo nový Pořadník žadatelů o pronájem bytu. Seznam platný k 1. lednu 2021 je k dispozici na webových stránkách Odboru správy a rozvoje města, oddělení bytového a nebytového hospodářství.

Pronájem bytů upravuje Směrnice o hospodaření s byty v majetku města Blanska. Pořadník žadatelů se aktualizuje vždy jednou za čtvrt roku k datu 1. ledna, 1. dubna, 1. července a 1. října daného kalendářního roku.

14. 1. 2021 | SRM


Město přijímá žádosti o dotace sportovcům i kulturním organizacím na rok 2021

Kulturní a zájmové spolky, sportovní kluby i jednotlivci si mohou od středy 13. ledna požádat o finanční podporu na letošní rok. Peníze bude město rozdělovat v dotačních programech Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2021Podpora sportu ve městě Blansko pro rok 2021. Sportovní organizace působící na území města mohou žádat o podporu na pronájem a provoz sportovišť i o peníze na vlastní činnost. Uzávěrka pro podávání žádostí o podporu sportu je 27. ledna 2021 do 12:00 hodin. Dotace bude schvalovat zastupitelstvo na svém březnovém zasedání. Subjekty, které se věnují kulturní a zájmové činnosti, mohou peníze z dotací využít na pravidelnou činnost i na jednorázové akce. Žádost o podporu kulturní činnosti mohou zájemci podat do 10. února 2021 do 12:00 hodin, přidělování dotací budou zastupitelé schvalovat na svém dubnovém zasedání. Podrobnosti o přidělování dotací a formuláře v elektronické podobě naleznete na webu města Blanska.

12. 1. 2021 | SRM


Fotbalisté FK Blansko zahájili přípravu

Příprava blanenských fotbalistů odstartovala v pondělí 4. ledna. Kouč Machala se v jarní části bude muset obejít zcela jistě bez útočníka Jakuba Šašinky, kterému skončilo hostování, a bez obránce Dominika Šustra, kterému byla ukončena smlouva. Dalším odcházejícím může být záložník Lukáš Kania, který je aktuálně na zkoušce v prvoligové Opavě.

Přípravu si tým zpestří několika zápasy. V prvním utkání 6. ledna FK Blansko prohrálo s prvoligovým Zlínem 1:4. Další přípravné zápasy: Senica-Blansko (18.1.), Blansko-Prostějov (29.1.), Jihlava-Blansko (3.2.), Trenčín-Blansko (6.2.), Blansko-Chrudim (13.2.), Blansko-Prostějov (27.2.)

7. 1. 2021