Zprávy za rok 2021

Vánoční stromky se budou svážet v lednu

Do konce ledna 2022 se budou svážet vánoční stromky. Žádáme občany města i místních částí, aby stromky odkládali do bezprostřední blízkosti míst, kde jsou umístěny nádoby na separaci (barevné kontejnery). Obyvatelé sídlišť mohou stromky odkládat i vedle kontejnerových stanovišť komunálního odpadu. Vánoční stromky budou pracovníci svozové firmy svážet každé pondělí. Poslední svoz vánočních stromků proběhne v pondělí 31. ledna 2022 ráno. Upozorňujeme občany, že všechny stromky umístěné ke kontejnerům po tomto datu budou hodnoceny jako založení černé skládky a v případě prokázání původce budou tito pokutováni.

Stromky se budou dále zpracovávat v městské kompostárně. Z toho důvodu je nutné je před jejich odložením k odvozu řádně odstrojit a zbavit všech háčků, řetězů a jiných ozdob.

Občané města Blanska a jeho místních částí mohou využít k odkládání vánočních stromků během ledna také obě sběrná střediska odpadů (SSO) – v Horní Lhotě a v ul. Na Brankách. Obě SSO jsou v provozu v úterý až čtvrtek od 10:00 do 17:00 hodin, v pátek od 10:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin.

26. 12. 2021 | SRM


Poradna se od ledna přestěhuje do areálu mateřské školy

Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy najdete od 1. ledna 2022 na nové adrese. Zatím sídlí v budově ve Sladkovského ulici. Kvůli plánované rekonstrukci objektu se poradna přestěhuje do náhradních prostor v areálu Mateřské školky v ulici Údolní 8. Sociální služby (psychologické a sociální poradenství) budou pracovníci poradny od 1. ledna 2022 poskytovat v objednaných časech na novém působišti. Osobám se sníženou schopností pohybu a orientace budou/nebo mohou být sociální služby poskytovány v budově Městského úřadu Blansko, odbor sociálních věcí, nám. Republiky 1. Na potřebu bezbariérového přístupu musí zájemci pracovníky poradny upozornit již při objednávání. Všechny ostatní kontakty zůstávají v platnosti: e-mail: poradna@blansko.cz , tel. čísla 516 413 524, 775 870 667.

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

23. 12. 2021 | SOC


Informace o svozu odpadu v době vánočních svátku

V závěru roku dojde po dohodě se svozovou firmou k navýšení počtu svozových dní. Mimořádné svozy se budou týkat jak komunálního, tak separovaného odpadu.

Komunální odpad:

do pátku 24. 12. 2021 vč.      standardní svozy

sobota 25. 12. 2021               svoz nádob 1100l na sídlištích a nejvíce vytížených místech

od 27. 12. 2021 vč.                standardní svozy

Separace – plast:

sobota 25. 12. 2021               svoz nádob na sídlištích a nejvíce vytížených místech

úterý 28. 12. 2021                  kompletní svoz na celém území města

pátek 31. 12. 2021                 svoz nádob na sídlištích a nejvíce vytížených místech

úterý 4. 1. 2022                      kompletní svoz na celém území města

Separace – papír:

čtvrtek 23. 12. 2021               kompletní svoz na celém území města

sobota 25. 12. 2021               svoz nádob na sídlištích a nejvíce vytížených místech

pondělí 27. 12. 2021              kompletní svoz na celém území města

čtvrtek 30. 12. 2021               kompletní svoz na celém území města

pondělí 3. 1. 2022                  kompletní svoz na celém území města

Separace – sklo:

pondělí 3. 1. 2022                  kompletní svoz kontejnerů na celém území města

od 3. 1. do 5. 1. 2022             kompletní svoz nádob-zvonů na celém území města

Žádáme však občany, aby odpad ukládali pouze do sběrných nádob, nikoli okolo nádob, a nenechávali sběrné nádoby otevřeny. Zamezí se tak nežádoucímu poletu odpadu. V případě, že vámi běžně využívané nádoby na separovaný odpad budou přeplněny, odneste prosím odpad na jiné separační místo. Na území města je umístěno více jak 170 ks sběrných nádob na plasty a 150 ks sběrných nádob na papír. Je-li některé místo naplněno, další může být poloprázdné.

Vánoční stromky budou sváženy každé pondělní ráno během měsíce ledna, tj. celkem 5 svozů. Prosíme proto občany města i místních částí, aby stromky odkládali do bezprostřední blízkosti míst, kde jsou umístěny nádoby na separaci (barevné kontejnery). Obyvatelé sídlišť mohou stromky odkládat i vedle kontejnerových stanovišť. Kdo nestihne stromek odstrojit v lednu, může později využít k odkládání vánočních stromků a dalšího odpadu také obě sběrná střediska odpadů (SSO) – v Horní Lhotě a v ul. Na Brankách. Obě SSO jsou v provozu v úterý až čtvrtek od 10:00 do 17:00 hodin, v pátek od 10:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin. Od února nebudou vánoční stromky již sváženy.

21. 12. 2021 | SRM


Sběrná střediska odpadů se o svátcích uzavřou

Obě sběrná střediska odpadů (SSO) ve městě se o vánočních svátcích a na Nový rok uzavřou. SSO v Horní Lhotě a v ulici Na Brankách budou mimo provoz 24., 25. prosince a 1. ledna 2022. V pátek 31. prosince 2021 bude provozní doba obou SSO zkrácena do 13:00 hodin.

20. 12. 2021 | SRM


Cesta u nádraží bude od pondělí uzavřená

Od pondělí 20. prosince se pro veřejnost uzavře komunikace, která vede od firmy Synthon v Brněnské ulici směrem k vlakovému nádraží. Omezení z důvodu bezpečnosti souvisí s probíhající stavbou nového přemostění přes železnici a řeku Svitavu na Staré Blansko. Výjimka ze zákazu platí po rezidenty, vozidla IZS a firmy, které v které v místě stavby působí. Vyjmenované skupiny získají u zhotovitele stavby propustku, která jim umožní průjezd stavbou. Komunikace by měla zůstat uzavřená až do konce stavby, tedy do října roku 2022.

mapka-83333-9218_800.png

FOTO: www.mapy.cz

15. 12. 2021 | SRM


Od neděle přestanou jezdit vlaky mezi Blanskem a Brnem

Na jednu z největších vlakových výluk v historii naší železnice se musejí připravit cestující na trase z Blanska do Brna. Vlakové spojení se totiž na více než rok úplně přeruší. Od půlnoci z 11. na 12. prosince 2021 nahradí všechny vlaky spoje náhradní autobusové přepravy. Důvodem výluky je modernizace železniční tratě.

Podrobnosti k velké vlakové výluce najdete v novinách IDS JMK

Přečtěte si podrobnosti o velké vlakové výluce na webu města

10. 12. 2021


Jihomoravský kraj chystá kotlíkové dotace

Také v roce 2022 plánuje Jihomoravský kraj nabídnout svým občanům možnost získat finanční podporu na výměnu starých neekologických zdrojů vytápění. Výše finanční alokace, kterou Jihomoravský kraj pro své občany získá, se bude odvíjet od počtu potenciálních žadatelů o dotaci. Za účelem zjištění počtu zájemců o dotaci úřad vytvořil dotazník, který je určen pro případné zájemce o takzvané kotlíkové dotace. 

Přečtěte si podrobnosti o dotačním programu

Dotazník pro zájemce o dotaci najdete v tomto odkazu

10. 12. 2021


Upozornění vlastníkům či uživatelům pozemků na potřebu ořezu dřevin

Společnost EG.D, a.s. upozorňuje vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází zařízení distribuční soustavy společnosti EG.D, a.s., že mají podle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) povinnost zajistit ořez nebo odstranění dřevin, které by mohly ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy společnosti EG.D, a.s.. Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli distribuční soustavy umožnit.

Přečtěte si upozornění vlastníkům či uživatelům pozemků

9. 12. 2021


Zastupitelé budou schvalovat rozpočet města na rok 2022

Zastupitelé města Blanska se v úterý 14. prosince sejdou na svém posledním zasedání v roce 2021. Jednání se koná od 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu na náměstí Republiky. Zastupitelstvo bude mít na programu více než třicet bodů, mezi nimi například rozpočet města na rok 2022 nebo situaci v centrálním zásobováním teplem.

Zasedání zastupitelstva města je přístupné veřejnosti, k dispozici bude také internetový on-line přenos. Podklady pro jednání zastupitelů jsou již nyní k dispozici na webu města.

8. 12. 2021 | OVV


Blansko získalo ocenění za třídění odpadu

Mezi pět nejlepších v kategorii jihomoravských měst nad 10 tisíc obyvatel se i letos zařadilo Blansko v soutěži My třídíme nejlépe, kterou vyhlašuje společnost EKO-KOM. Město obsadilo 5. příčku. Obyvatelé Blanska vytřídili celkem 1 462,5 tun odpadů, což je o téměř šest desítek tun více než v loňském roce, kdy Blansko skončilo ve své kategorii čtvrté.

„Do soutěže se zapojilo celkem 670 obcí a měst Jihomoravského kraje. Hodnotilo se především množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst, a to za období od 4. čtvrtletí 2020 do konce 3. čtvrtletí letošního roku. Mezi hlavní kritéria patřila mimo jiné také hustota sběrné sítě, sběr nápojových kartonů či kovových odpadů a další," uvedla Martina Filipová, ředitelka Oddělení regionálního provozu společnosti AOS EKO-KOM.

trideni-odpadu2-33920-2692_800.jpg

Na jednoho obyvatele Jihomoravského kraje připadlo v loňském roce 21,2 kg vytříděného papíru, 14,8 kg plastů, 14,3 kg skla, 12,9 kg kovů a 0,2 kg nápojových kartonů. Celkem tedy 63,4 kg vytříděného odpadu, což je o 2,3 kg více oproti roku 2019. V kategorii měst nad 10 tisíc obyvatel letos zvítězil Hodonín za druhými Boskovicemi a třetím Znojmem. 

Blansko od společnosti EKO-KOM díky 1 462,5 tunám vytříděných odpadů obdrželo za 4. čtvrtletí 2020 a první tři čtvrtletí letošního roku 2 684 447 Kč, o 143,5 tisíce Kč více než v předchozím roce.

7. 12. 2021


Odběrové centrum ČČK upravuje provozní dobu

Odběrové centrum, které v Chelčického ulici 56 provozuje Oblastní spolek Českého červeného kříže ve spolupráci s městem Blanskem, upravuje od 1. prosince otevírací dobu. K PCR či antigennímu testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 (Covid-19) se lze objednat:

pondělí a středa    10:00 – 16:30 (z toho antigeny 10:00 – 10:15 hodin a 16:15 – 16:30 hodin)
úterý a čtvrtek         8:30  - 15:00 (z toho antigeny  8:30 – 8:45 hodin a 14:45 – 15:00 hodin)
pátek                          7:00 – 13:00 (z toho antigeny 12:00 – 13:00 hodin)

Stále platí, že na oba druhy testů (PCR i antigenní) je nutná online rezervace na webových stránkách www.cck-blansko.cz.

Výsledky sdělujeme do 14:00 následujícího dne vyjma pátku, kdy jsou výsledky sdělovány týž den večer.

Od listopadu je při PCR testování na koronaviry nově v ceně za vyšetření zpracována také detekce RNA dalších sedmi typů a podtypů chřipkových a respiračních virů. Test určuje přítomnost viru SARS-CoV-2 (Covid-19), chřipkového viru typu A (podtypy H1N1, H3N2, H5N1), chřipkového viru typu B, respiračního syncytiálního viru A a respiračního syncytiálního viru B. 

V odběrovém centru si jednotlivci i firmy mohou nově také zakoupit antigenní samotestovací sady v balení po 25 kusech.

2. 12. 2021


Změny v provozní době městského úřadu a informační kanceláře Blanka

Upozorňujeme na změny v provozní době Městského úřadu Blansko ke konci roku 2021. V posledním týdnu roku budou úřední hodiny pouze v pondělí 27. prosince a ve středu 29. prosince, a to od 8:00 do 17:00 hodin. V úterý 28. prosince se úřední den ruší, ve čtvrtek 30. prosince není úřední den a v pátek 31. prosince bude úřad uzavřen.

Obě podatelny v budovách na náměstí Republiky a na náměstí Svobody budou v provozu v pondělí 27. a ve středu 29. prosince podle běžné provozní doby. V úterý 28. a ve čtvrtek 30. prosince bude k dispozici pouze podatelna v budově MěÚ na náměstí Republiky, podatelna v budově na náměstí Svobody bude v tyto dny uzavřená. Do konce roku mohou občané k podání využít také podací schránky na obou budovách MěÚ Blansko.

Pokladna v budově MěÚ na náměstí Republiky bude od pondělí 27. do čtvrtku 30. prosince otevřená podle běžné provozní doby.

Ke konci roku se mění také provozní doba Blanenské informační kanceláře Blanka. Ve středu 22. prosince bude mít infocentrum zkrácenou otevírací dobu od 12:00 do 17:00 hodin, a to z důvodu inventury. Od pondělí 27. prosince pak bude informační kancelář uzavřena, znovu se otevře v pondělí 3. ledna 2022.

1. 12. 2021


Sportovce roku 2021 lze navrhovat už jen do středy

Poslední hodiny zbývají do uzávěrky nominací v anketě Nejlepší sportovec města Blanska za rok 2021. Návrhy může veřejnost podávat už jen do středy 1. prosince. Nominovat lze v kategoriích: sportovní kolektiv, jednotlivec (nad 18 let), sportovní talent roku (do 18 let), trenér a uvedení do síně slávy blanenského sportu. Návrhy je možné podat buď písemně na podatelnu nebo po přihlášení do portálu občana elektronicky, případně i zasláním skenu vyplněného formuláře na e-mail: horakova@blansko.cz.

Formulář pro podávání nominací a zaslání e-mailem

Formulář pro podávání nominací pomocí Portálu občana města Blanska

30. 11. 2021 | SRM


Děti mohou darovat jiným dětem dárek v krabici od bot

Mateřské centrum Veselý Paleček se letos zapojilo do celorepublikového projektu Krabice od bot – děti darují dětem. Jedná se o již 11. ročník předvánoční sbírky, která má za cíl potěšit děti z dětských domovů a chudších rodin v České republice. Jak se můžete zapojit i vy?

Dárek si rezervujte na webu www.krabiceodbot.cz u svého sběrného místa (Blansko – MC Paleček). Zabalte pěkné dárky, které by i vám udělaly radost, do krabice od bot. Napište na ni věk a pohlaví dítěte, pro které je určená. Dárek odneste do 5. prosince na sběrné místo – MC Paleček, K. J. Mašky 2, v pondělí – pátek od 9:00 do 11:00 hodin, středa a čtvrtek od 15:30 do 17:30 hodin.

Renáta Korčáková, MC Paleček

29. 11. 2021


Přerušení dodávky pitné vody

Z důvodu havárie vodovodního řadu je v pondělí 29. listopadu přerušena dodávka pitné vody v Blansku na ulici Palackého č. 12-20, 26-30 a 42-46. Odstávka je plánována od 10:00 do 17:00 hodin..

29. 11. 2021


Veřejné osvětlení už je opravené

Poškozené veřejné osvětlení v části ulici Mlýnská a Poříčí už se podařilo opravit a zprovoznit. Osazený je také nový sloup u přechodu pro chodce v okružní křižovatce. Připomínáme, že problémy s veřejným osvětlením v místě nastaly po dopravní nehodě, při které auto narazilo do jednoho ze sloupů osvětlujícího přechod.

sloup-rondel-91839-8179_800.jpg

Nový sloup osvětlení přechodu pro chodce.

25. 11. 2021


Termíny svatebních obřadů

Odbor vnitřních věcí MěÚ Blansko zveřejnil termíny svatebních obřadů na I. pololetí roku 2022. Obřady se uskuteční: 22. ledna, 12. února, 26. února, 12. března, 26. března, 23. dubna, 30. dubna, 14. května, 4. června, 18. června a 25. června.

23. 11. 2021 | VNV


Dárky pořídíte i v klubu důchodců

V Městském klubu důchodců se uskuteční prodejní vánoční výstava. Na akci lze pořídit originální dárky, které zhotovily šikovné ruce členek MKD Blansko. Na výstavě určené široké veřejnosti si můžete ve dnech 2. - 3. prosince 2021 vybrat kožené brože, šály a šátky malované na hedvábí, nákrčníky, dívčí teplé sukýnky, moderní svetry, mikinové šaty a dárečky zhotovené patchworkovou technikou.

18. 11. 2021


Nominujte nejlepší sportovce roku 2021

do středy 1. prosince můžete podávat návrhy do ankety Nejlepší sportovec města Blanska za rok 2021. Nominovat lze v kategoriích: sportovní kolektiv, jednotlivec (nad 18 let), sportovní talent roku (do 18 let), trenér a uvedení do síně slávy blanenského sportu. Návrhy je možné podat buď písemně na podatelnu nebo po přihlášení do portálu občana elektronicky, případně i zasláním skenu vyplněného formuláře na e-mail: horakova@blansko.cz.

Formulář pro podávání nominací a zaslání e-mailem

Formulář pro podávání nominací pomocí Portálu občana města Blanska

15. 11. 2021 | SRM


Charita pomáhá lidem v energetické krizi

Pracovníci Oblastní charity Blansko nabízejí pomoc lidem, kteří po krachu svého původního dodavatele musí změnit distributora plynu a elektrické energie. Zájemci je mohou kontaktovat ve všední dny od 7:30 do 15:00 hodin na telefonním čísle 739 389 117, nebo přijít osobně do sídla v ulici Komenského 19. Charita lidem nabízí pomoc při vyřizování nových smluv, při sjednávání záloh za plyn a elektřinu i s vyřizováním sociálních dávek, jako jsou příspěvek nebo doplatek na bydlení, popřípadě jednorázová mimořádná okamžitá pomoc.

Zjistěte si více o charitní pomoci

8. 11. 2021


Příjezd do zahrádkářské oblasti omezí oprava komunikace

Odbor správy a rozvoje města upozorňuje, že od úterý 9. listopadu do pátku 12. listopadu včetně bude omezen vjezd do zahrádkářské oblasti ležící podél Hluchovského potoka. Příjezdová komunikace od silnice vedoucí do Dolní Lhoty se ve směru k železničnímu přejezdu bude opravovat. Komunikace bude uzavřena vždy v době od 7:00 do 16:00 hodin.

5. 11. 2021 | SRM


Žáky základních škol na Blanensku čeká plošné testování

Preventivnímu antigennímu testování se ve dnech 8. a 15. listopadu budou muset podrobit všichni žáci a studenti základních a středních škol v Blansku i v celém okrese. Blanensko totiž patří mezi regiony, v nichž sedmidenní výskyt nově zjištěných případů onemocnění COVID-19 překročil hodnotu 300 na 100 tisíc obyvatel. Právě tuto hranici stanovilo Ministerstvo zdravotnictví jako limitní pro spuštění dvoukolového preventivního testování ve školách. Jen do základních škol na Blanensku v těchto dnech míří celkem 7450 testů. Na distribuci, která probíhá ve čtvrtek 4. listopadu a v pátek 5. listopadu, spolupracuje hasičský záchranný sbor s odborem školství, mládeže a kultury blanenského městského úřadu. 

Nová pravidla k preventivnímu testování schválila vláda na svém mimořádném jednání v pondělí 1. listopadu 2021.

4. 11. 2021 | SRM


V Nemocnici Blansko platí zákaz návštěv

Nemocnice Blansko z důvodu zhoršení epidemiologické situace a zvýšeného rizika nákazy onemocněním covid – 19 vyhlásila zákaz návštěv. Omezení začalo platit v pondělí 1. listopadu a potrvá až do odvolání. Zákaz návštěv se týká všech lůžkových oddělení Nemocnice Blansko.

3. 11. 2021


Svoz bioodpadu letos skončí 3. prosince

Poslední svoz biologicky rozložitelného odpadu od rodinných a bytových domů se v letošním roce uskuteční v týdnu na přelomu listopadu a prosince. V úterý 30. listopadu proběhne v místních částech Olešná, Hořice a Klepačov, ve středu 1. prosince na území vnitřního města, ve čtvrtek 2. prosince v Těchově, Obůrce, Češkovicích a Žižlavicích a v pátek 3. prosince v místních částech Lažánky, Horní Lhota a Dolní Lhota. Další svozy hnědých kontejnerů se uskuteční až v dubnu 2022. Bioodpad mohou obyvatelé města uložit celoročně v provozních hodinách na sběrných střediscích odpadů v Horní Lhotě nebo v ul. Na Brankách a také v městské kompostárně.

2. 11. 2021 | SRM


Změna otevírací doby informační kanceláře Blanka

Od 1. listopadu 2021 je informační kancelář Blanka ve všední dny otevřena od 9:00 do 17:00 hodin. Sobotní otevírací doba 9:00–12:00 hodin zůstává stejná. K prodloužené otevírací době do 18:00 hodin se informační kancelář opět vrátí v letní sezoně.

1. 11. 2021 | OVV


V pondělí 1. listopadu končí hlasování o projektech participativního rozpočtu

Hlasování v participativním rozpočtu Společně PRO Blansko 2021 spěje do finále. Podpořit některý ze šesti projektů může veřejnost už jen během pondělí 1. listopadu. Hlasovat lze on-line přes Mobilní Rozhlas nebo prostřednictvím tištěných hlasovacích lístků. Zájemci je mohou vyplnit a odevzdat v informační kanceláři Blanka a na podatelnách městského úřadu.

Zjistěte si, pro které projekty a jak hlasovat

1. 11. 2021 | FIN


Výzva pro pořadatele kulturních akcí v roce 2022

Informační kancelář Blanka připravuje po dvouleté covidové pauze Kalendář akcí regionu Moravský kras a okolí pro rok 2022. Rádi bychom do něj zařadili co největší množství akcí, které se budou na Blanensku konat. Jsme optimisté a věříme, že se situace v příštím roce vrátí k běžnému „normálu“ a kulturní a společenský život se rozběhne tak, že bude mít smysl celoroční kalendář akcí tvořit. 

Dovolujeme si tedy požádat pořadatele a organizátory akcí o zaslání informací o termínech kulturních, sportovních a společenských akcí, které plánují v příštím roce. Pokud neznáte konkrétní termíny, zašlete nám alespoň informace o měsíci, ve kterém by mělo k akci dojít, případně lze konkrétní termíny sdělovat i průběžně do konce tohoto roku. Uvítáme, pokud nám zašlete i bližší informace o daných aktivitách – např. kontakty na pořadatele, webové stránky, informace o doplňkových programech apod.
Zaslané akce budou automaticky prezentovány kalendáři akcí na internetových stránkách www.blansko.cz  a na regionálních serverech www.blanensko.czwww.jizni-morava.cz.

Informace zasílejte nejpozději do 30.11.2021, a to nejlépe elektronickou poštou ( kontakt: hejcova@blansko.cz, infocentrum@blansko.cz), případně je lze doručit i osobně do Blanenské informační kanceláře.

29. 10. 2021 | OVV


Upravovat zeleň na pozemcích města lze jen se souhlasem radnice

Upozorňujeme na platnost Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 o udržování čistoty veřejných prostranství, ochraně životního prostředí a ochraně veřejné zeleně. V ní se kromě jiného uvádí, že provádění jakýchkoliv úprav či výsadby veřejné zeleně je možné pouze se souhlasem vlastníka veřejné zeleně a pozemku. Znamená to, že obyvatelé nemohou bez souhlasu města na městských pozemcích vysazovat a kácet stromy nebo i sekat trávu. V opačném případě jim hrozí postih. V případě, že občané chtějí vysadit dřevinu na pozemku města nebo ji pokácet, nechť se obrátí na oddělení komunální údržby a pozemků odboru správy a rozvoje města.

29. 10. 2021 | SRM


Den s českou vlajkou 2021 se ruší

Střední škola cestovního ruchu a gastronomie Blansko oznamuje, že je z důvodu nemoci personálu nucena zrušit akci Den s českou vlajkou 2021, která se měla konat ve čtvrtek 28. října 2021 od 13:00 do 16:00 hodin ve vyhlídkové věži kostela sv. Martina.

27. 10. 2021 | OVV


Přerušení dodávky pitné vody v úterý 2. listopadu

Vodárenská akciová společnost oznamuje plánované přerušení dodávky pitné vody v úterý 2. listopadu od 19:00 hodin do středy 3. listopadu do 3:00 hodin. Odstávka se bude týkat ulice Svitavská č. p 7, 9, 11,  13, 14 b, c, d, obchodních domů Billa a Lidl a Top Autosalonu Blansko, ulice Fügnerova č.p. 1, 1a a obchodního domu Penny. Důvodem plánované odstávky je přeložka vodovodu.

25. 10. 2021


Průjezd Brněnskou ulicí se otevře 21. října

Od čtvrtka 21. října budou moci řidiči opět projíždět po nově opravené Brněnské ulici. Tu letos v polovině ledna uzavřel společný projekt Svazku vodovodů a kanalizací, Jihomoravského kraje a města Blanska, díky kterému se podařilo kompletně zrekonstruovat vodovod, kanalizaci i plynovod, obnovit povrch vozovky, zeleň i chodníky. Dokončit ještě zbývá drobné nedodělky týkající se zejména zeleně a chodníků, dělníci budou v nejbližších dnech také dokončovat drobné vysprávky přídlažby komunikace. Ulici je proto zatím možné využít pouze v režimu "Projíždíte stavbou" a je nutné při průjezdu dbát zvýšené opatrnosti až do její kolaudace. Veškeré podklady pro ni by měly být hotové do konce listopadu.

Na místo se hned ve čtvrtek vrátí také autobusy, konkrétně linka č. 152 IDS JMK, která spojuje Blansko s Olešnou, Hořicemi i Kuřimí. 

20. 10. 2021 | SRM


Návštěvníci informační kanceláře Blanka obdrží malý dárek

Již podruhé se informační kancelář Blanka připojí k celorepublikové akci turistických informačních center, kterou vyhlašuje Asociace turistických informačních center a  jejímž cílem je právě propagace činnosti turistických „íček“. U příležitosti Světového dne pro rozvoj informací, který připadá na 24. října, vyhlašuje asociace k tomuto datu druhým rokem Den turistických informačních center.  V týdnu od 25. do 31. října vás ve vybraném dni v týdnu v informačních centrech v celé republice obdarují nějakou drobností, nebo pozvou na znalostní kvíz, někde uvaří kávu nebo čaj. V Blansku tento den nastane ve středu 27. října 2021. Všichni naši návštěvníci obdrží malý dárek a ti, kteří navíc vyplní i krátkou anketu, si smlsnou na populárním perníkovém srdíčku.

20. 10. 2021 | OVV


Český červený kříž testuje i večer a o víkendech

Český červený kříž zajišťuje ve spolupráci s KSMB testování účastníků tanečních kurzů v Blansku. Je nutné se přihlásit předem přes registrační formuláře na webových stránkám ČČK Blansko. Tam zájemci naleznou odkaz na Mobilní odběrový tým (Taneční Blansko), který testování provádí v budově blanenského kina i ve večerních hodinách, vždy ve čtvrtek od 16:15 do 19:00 hodin. Otestovat se mohou jak sami účastníci kurzů, tak jejich doprovod. ČČK nabízí služby mobilního týmu také organizátorům kulturních a společenských akcí, kteří se mohou domluvit na individuálních testech pro návštěvníky na tel.: 724 541 008

19. 10. 2021


Registr vozidel bude v úterý 19. října uzavřen

Upozorňujeme, že registr vozidel bude v úterý 19. října z důvodu školení pracovníků uzavřen.  Od středy budou opět fungovat jak pracoviště techniků vozidel (pro registraci vozidel ze zahraničí, vyřazení a zánik vozidla atp.), tak samotný registr vozidel. Termín návštěvy si můžete sjednat i on-line přes objednávkový systém na webových stránkách města. Registr řidičů, který vyřizuje například žádosti o vydání řidičského průkazu, funguje i v úterý bez omezení. 

18. 10. 2021 | VNV


Sportovní oddíly a zájmové spolky mohou žádat o dotace

Kulturní a zájmové spolky, sportovní kluby i jednotlivci si mohou od středy 13. října žádat o finanční podporu na příští rok. Peníze bude město rozdělovat v dotačních programech Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2022Podpora sportu ve městě Blansko pro rok 2022. Na svém posledním zasedání to schválili blanenští radní.

Sportovní organizace působící na území města mohou žádat o podporu na pronájem a provoz sportovišť i o peníze na vlastní činnost. Subjekty, které se věnují kulturní a zájmové činnosti, mohou peníze z dotací využít na pravidelnou činnost i na jednorázové akce. Uzávěrka pro podávání žádostí v obou programech je 10. listopadu 2021 do 16:00 hodin.

Formuláře v elektronické podobě naleznete na webu města Blanska

14. 10. 2021 | SRM


Lidé přispěli na charitní hospic rekordní částkou

Letošní ročník akce Koláč pro hospic vynesl rekordní částku. Celkový výtěžek v regionu činí 171 306 korun. Koláč pro hospic Charita pořádala ve druhém říjnovém týdnu letos už potřinácté. Za příspěvek na hospicovou péči lidé dostali koláče v Blansku, v Boskovicích, v Letovicích a nově také v Kunštátě. Dárci věnovali do pokladniček a přes platební terminály 118 812 korun, další peníze darovali firmy.

Částka poslouží na nákup domácího ultrazvuku a částečně na pořízení auta pro novou hospicovou sestru. Pokud jste nestihli Koláč pro hospic v ulicích a chcete podpořit hospicovou péči na Blanensku, můžete až do 31. října přispět do on-line sbírky na webu www.blansko.charita.cz nebo poslat libovolnou částku na sbírkový účet 4200065931/6800, var. symbol 236.

13. 10. 2021


Sbírka Bílá pastelka podpoří nevidomé a slabozraké

Po loňském ročníku poznamenaném pandemickými opatřeními se letos sbírka Bílá pastelka ve středu 13. října vrací již po dvaadvacáté do ulic v plném nasazení a s jasným cílem pomáhat nevidomým a slabozrakým lidem vidět svět.

Se zbrusu novými kasičkami s platebním QR kódem a s logem sbírky na tričku budou dobrovolníci i tentokrát nabízet bílé pastelky symbolizující podporu lidem se zrakovým postižením. Výtěžek sbírky je určen na zajištění speciálních služeb pro nevidomé a slabozraké poskytované v rámci celé České republiky. Každý, kdo za svůj příspěvek získá bílou pastelku, tak podpoří například nácvik chůze s bílou holí, výcvik vodicích psů pro nevidomé, výuku speciální práce s počítačem a zaměstnávání lidí se zrakovým postižením. 

12. 10. 2021


Přerušení dodávky pitné vody v úterý 12. října

Vodárenská akciová společnost oznamuje plánovanou odstávku vodovodního řadu v úterý 12. října od 14:00 do 23:00 hodin. Z důvodu havárie sekčních uzávěrů bude přerušena dodávka pitné vody v ulici Salmova, Absolonova, v areálu rekreační oblasti Palava, v ulici Dvorská od bowligu nahoru, Horní Palava č. p. 1303 a Sloupečník č. p. 8, 74, 93, 1332, E 215, E 217.

Náhradní zdroj pitné vody zajistí přistavené cisterny. Umístěny budou na ul. Dvorská u č. p. 82 a druhá na křižovatce ulic Absolonova a Salmova u č. p. 8.

7. 10. 2021


Město nabízí pronájem nebytových prostor v Sadové ulici

Město Blansko nabízí k pronájmu nebytové prostory o celkové výměře 53,08 m2, které se nacházejí v I. nadzemním podlaží budovy čp. 149 na ul. Sadová 2, Blansko (pozemek parc. č. st. 174-zast. plocha v k.ú. Blansko)

Žádosti o pronájem musí obsahovat: jednoduchý podnikatelský záměr, návrh nájemného v Kč/m2/rok + platná sazba DPH (minimální výše nájemného musí činit 1.000 Kč/ m2/rok + platná sazba DPH) a kopii živnostenského oprávnění žadatele, popř. výpis z Obchodního rejstříku. Průkaz energetické náročnosti budovy je k nahlédnutí na odboru.

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem „Sadová 2 – NEOTVÍRAT“ do 25. října 2021 do 10:00 hodin. Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.

Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor

6. 10. 2021 | SRM


Město nabízí pronájem garážového stání

Město Blansko nabízí k pronájmu nebytové prostory nebytové prostory – garážové stání v bytovém domě čp. 2385  na ul. Okružní 1b  na pozemku parc. č. 4938 v k.ú. Blansko: garážové stání č. 7 o výměře 12 m2 ve II. PP budovy. Žádost o pronájem musí obsahovat návrh nájemného v Kč/m2/rok (min. 500 Kč/m2/rok).

Písemné žádosti se podávají na adresu: MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem „garáž Okružní 1b – NEOTVÍRAT“ do 21. října 2021 do 10:00 hodin. Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.

Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor

4. 10. 2021 | SRM


Bioodpad patří do hnědých kontejnerů. V kompostárně za něj získáte kompost zdarma

Oddělení komunální údržby připomíná, že svoz pytlovaného bioodpadu skončil letos v dubnu. Prosíme občany, aby to respektovali a biologicky rozložitelný odpad ukládali pouze do hnědých velkokapacitních kontejnerů umístěných na místech určených pro separovaný odpad, nebo do plastových popelnic o objemu 240 litrů, které město zdarma rozdalo v centrálním Blansku i místních částech. V případě většího množství bioopadu lze využít možnost uložení v obou sběrných dvorech nebo přímo na kompostárně na Starém Blansku.  Pro občany platící poplatek za odpad městu Blansku je příjem bioodpadu zdarma, stejně tak je v kompostárně proti odevzdanému bioodpadu možný odběr adekvátního množství kompostu zdarma. Umístění bioodpadu v plastových pytlech podobně jako jiného typu netříděného odpadu na veřejných komunikacích je považováno za černou skládku a jako takové může být také pokutováno.

30. 9. 2021 | SRM


Od 23. září si lze vyzvednout voličský průkaz pro volby do Poslanecké sněmovny

Voliči, kteří v době konání voleb, tj. 8. a 9. října 2021 nebudou moci odvolit v místě trvalého bydliště a chtějí se voleb zúčastnit, musí požádat o vydání voličského průkazu. Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR lze podat u příslušného městského úřadu v místě trvalého bydliště osobně, přes datovou schránku, nebo písemně (s ověřeným podpisem).

Od čtvrtka 23. září si zájemci mohou takto předem vyžádaný voličský průkaz vyzvednout na pracovišti evidence obyvatel. Voličské průkazy se vydávají v úředních hodinách v budově MěÚ Blansko na náměstí Republiky 1 na pracovišti evidence obyvatel, tel: 516 775 809, 516 775 807, 516 775 808. O voličský průkaz si lze výše uvedenými způsoby požádat do pátku 1. 10. 2021. Od 2. října lze žádost podat pouze osobně. 

Voličské průkazy si lze osobně vyzvednout do středy 6. října do 16:00 hodin, lze si ale také sjednat jiný způsob doručení (například poštou).

V době konání voleb je nutné ve volební místnosti prokázat totožnost pomocí platného dokladu totožnosti – tj. občanským průkazem případně pomocí cestovního dokladu. Na základě novely zákona o občanských průkazech, která je účinná od 1. srpna 2021, již nelze ve zkrácené lhůtě požádat o vydání občanského průkazu za účelem výkonu volebního práva.

23. 9. 2021 | VNV


Blansko pošle milion korun tornádem postiženým obcím

Blansko pošle čtyřem obcím postiženým tornádem finanční pomoc v celkové výši jeden milion korun. Na svém jednání o tom v úterý 21. září rozhodli zastupitelé města Blanska. Peníze na obnovu získá čtveřice nejpostiženějších obcí – Hrušky, Mikulčice, Lužice a městys Moravská Nová Ves. Každé z obcí pošle Blansko 250 tisíc korun poukázáním prostředků přímo na transparentní účet. Ten si všechny uvedené obce zřídily pro příjem z veřejné sbírky pro účel charitativní a humanitární. Na pomoc se zmírněním následků po živelné katastrofě přispěli přes deset tisíc korun také návštěvníci srpnového benefičního koncertu, který uspořádalo kulturní středisko společně s Oblastní charitou Blansko v srpnu na Poduklí. Vedení města také už v červnu odsouhlasilo finanční podporu skautského tábora a prázdninových výletů dětí z postižených oblastí na Blanensko.

21. 9. 2021


Pošta v Hybešově ulici je mimo provoz

Česká pošta oznamuje, že v pondělí 20. září je z důvodu havárie uzavřena pobočka Hybešova 584/53. Zákazníci mohou využít služeb pobočky Blansko 3 ve Dvorské ulici. Česká pošta se omlouvá za případné potíže.

20. 9. 2021


Přerušení dodávky pitné vody ve čtvrtek 23. září

Z důvodu napojení nového vodovodu bude přerušena dodávka pitné vody ve čtvrtek 23. září 2021 8:00 do 14:00 hodin v ulici Poříčí č. p. 1, 2, 4 ,6, 8, 10, 12, 12a, 14, Mlýnská č. p. 4, 6 ,7 , 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Divišova č. p. 1, Žalkovského č. p. 2b,2c a Vodní č. p. 10 a 12. Cisterna s pitnou vodou bude přistavena na ulici Poříčí naproti autobazaru.

18. 9. 2021


Kryté lázně zatím neotevřou

Při realizaci opravy střechy krytých lázní byly nově zjištěny technické závady, které by mohly ohrozit bezpečnost návštěvníků plaveckého bazénu. Původní termín otevření krytých lázní, který byl naplánovaný na pondělí 27. září, se proto zatím odsouvá. Vzhledem k nastalé situaci nyní odbor správy a rozvoje města zpracovává nový materiál týkající se oprav stávající budovy krytých lázní. V úterý 21. září se jím na svém zasedání budou zabývat blanenští zastupitelé, kteří rozhodnou o dalším postupu.  

17. 9. 2021 | SRM


Poskytovatelé sociálních služeb mohou žádat o dotace

Rada města Blanska vyhlásila dotační program Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podávat od 4. do 15. října 2021. K tomuto datu musí být žádost doručena v tištěné podobě, její předání k poštovní přepravě nestačí. Vyplněnou, vytištěnou a podepsanou žádost včetně příloh je možné doručit prostřednictvím podatelny MěÚ Blansko, doporučeně poštou, osobně v úředních hodinách na pracovišti Centra pro podporu komunitního plánování Blansko odboru SOC, kancelář č. 31, nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko, po předchozí telefonické domluvě lze i mimo úřední hodiny, a ve shodné podobě také elektronicky na e-mailovou adresu: komunitniplanovani@blansko.cz.

Zjistěte si více o dotačnímu programu

Žádost o dotaci na sociální služby 2022

16. 9. 2021 | SOC


V úterý bude jednat zastupitelstvo města

Zastupitelé města Blanska mají před sebou další jednání. Na svém 13. zasedání se sejdou v úterý 21. září v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu na náměstí Republiky. Jednání zastupitelstva města je přístupné veřejnosti, k dispozici bude také internetový on-line přenos.

Zastupitelé mají na programu 23 bodů. Podklady pro jednání jsou již nyní k dispozici na webu města.

15. 9. 2021


Moravská galerie v Brně hledá pamětníky

Moravská galerie v Brně hledá pamětníky archeologických vykopávek v jeskyni Kůlna z let 1962 – 1976. Pamětníky hledají kurátoři galerie v souvislosti s připravovanou výstavou Rodinné záležitosti: archeologie a konceptuální umění. Zajímají je vzpomínky těch, kteří se účastnili archeologických vykopávek pod vedením archeologa Karla Valocha v jeskyni Kůlna v 60. a 70. letech 20. století, případně spolupracovali s jeho synem Jiřím Valochem. Ty, kteří se těchto výzkumů účastnili, prosí, aby zkontaktovali kurátory připravované výstavy Janu Písaříkovou (778 522 853, Pisarikova.jana@seznam.cz) nebo Petra Ingerleho (778 533 639). 

morgal-vyzva-59826-5428_800.jpg

14. 9. 2021


Na Sportovním ostrově se opět bude očkovat bez předchozí registrace

Společnost Podané ruce ve spolupráci s městem Blanskem opět nabídne zájemcům možnost získat očkování proti COVID-19 bez předchozí registrace. Vakcínu budou zdravotníci podávat v neděli 19. září od 9:30 do 13:00 hodin ve vnitřních prostorách budovy sloužící jako zázemí sportovních aktivit (bývalá ubytovna) u stadionu ASK na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka, Mlýnská 19, 678 01 Blansko.

Zdravotníci přivezou druhou dávku vakcíny pro lidi, kteří na stejném místě dostali první dávku již v srpnu. Nabídnou ale také jednodávkovou vakcínu pro dosud neočkované zájemce.

13. 9. 2021


Nový dokument se věnuje Antonínu Petlachovi

Televize Blansko natočila další dokument z cyklu Živá paměť. Snímek se věnuje blanenskému rodákovi, projektantovi vodních turbín, sportovci a houslistovi Ing. Antonínu Petlachovi, který kromě jiného projektoval i největší přečerpávací vodní elektrárnu ve střední Evropě – Dlouhé stráně v Jeseníkách. V roce 2019 obdržel Cenu města Blanska za celoživotní dílo v technické oblasti. Film vypráví prostřednictvím dobových fotografií a unikátních záběrů z podzemních chodeb pod elektrárnou Dlouhé stráně příběh Antonína Petlacha dlouhý téměř celé století. Shlédnout ho můžete ve čtvrtek 23. září od 19:00 hodin v blanenském kině. Vstup je zdarma.

petlach-pozvankajpg-25298-2835_800.jpg

13. 9. 2021


Zahrádkáři zahajují moštování ovoce

Blanenští zahrádkáři zahajují v pondělí 13. září 2021 moštování ovoce v Domě zahrádkářů, v ulici Křížkovského 59 v Blansku. Minimální dávka na den pro jednoho zákazníka je 30 kg. Cena za moštování je 5,50 Kč/kg ovoce. Pro členy ZO ČZS Blansko – 4,50 Kč/kg ovoce. Předpokládaná doba moštování je každé pondělí a úterý od 13:00 do 18:00 hodin. Objednávky přijímá a informace podává: Lubomír Demo, tel. 775 857 581 ve všední dny od 19:00 do 21:00 hod.

Zjistěte si podrobnosti o moštování

11. 9. 2021


Město nabízí pronájem nebytových prostor v Sadové ulici

Město Blansko nabízí k pronájmu nebytové prostory o celkové výměře 53,08 m2, které se nacházejí v I. nadzemním podlaží budovy čp. 149 v ulici Sadová 2, Blansko. Žádosti o pronájem musí obsahovat: jednoduchý podnikatelský záměr, návrh nájemného v Kč/m2/rok + platná sazba DPH (minimální výše nájemného musí činit 1.000 Kč/m2/rok + platná sazba DPH) a kopii živnostenského oprávnění žadatele, popř. výpis z Obchodního rejstříku.

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem "Sadová 2 – NEOTVÍRAT" do 27. září 2021 do 10:00 hodin. Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.

Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor

10. 9. 2021 | SRM


V neděli bude v centru města omezené parkování

V souvislosti s konáním sousedské pouliční slavnosti Zažít Blansko jinak bude v neděli 12. září omezeno parkování v centru města. Od 6:00 do 22:00 hodin bude uzavřeno náměstí Svobody v úseku od ulice Rožmitálova po výjezd do Bezručovy ulice. Stání vozidel nebude možné ani na části parkoviště na náměstí Republiky a na parkovišti při ulici Seifertova vedle Poduklí. Parkovací místa obsadí na jeden den stánky místních prodejců, spolků i jednotlivců, stanou se místem pro vystoupení uměleckých škol, sportovních klubů. Podrobnosti o akci Zažít Blansko jinak najdete zde

Centrem města v neděli 12. září mezi 10:00 a 10:30 hodin projde skautský průvod, který připomene oslavy 100 let od založení skautingu v Blansku. Průvod se bude pohybovat na trase od farního dvora kostela svatého Martina, dále po ulici Komenského přes okružní křižovatku a po ulici Rožmitálova až na náměstí Republiky na Poduklí. Dopravu v průběhu průvodu bude řídit městská policie. 

Podívejte se na plánek parkování v centru v neděli 12. září

9. 9. 2021


Část cyklostezky kolem Svitavy bude neprůjezdná

Kvůli stavbě nového přemostění na Staré Blansko se uzavře část cyklostezky podél řeky Svitavy. Neprůjezdný bude od pondělí 6. září úsek od obchodního domu Billa po autobusové nádraží. Omezení potrvá do odvolání.

3. 9. 2021


Návštěvníci koncertu věnovali přes deset tisíc korun

Během benefičního Koncertu, aby se nezapomnělo, který se na Poduklí uskutečnil v pátek 27.¨srpna, lidé darovali dohromady 10 329 korun. Akci na podporu lidí z obcí na Břeclavsku a Hodonínsku zasažených tornádem pořádalo Kulturní středisko města Blanska ve spolupráci s Oblastní Charitou Blansko. Vybrané peníze pořadatelé předali na sbírkový účet Charity, která je poskytne potřebným lidem ze zasažených oblastí. Přispívat na obnovu obcí lze i nadále, a to na charitní sbírkový účet. Dosud lidé na pomoc Břeclavsku a Hodonínsku takto věnovali více než 340 milionů korun.

3. 9. 2021


Radnice na náměstí Svobody bude kvůli odstávce elektřiny fungovat v omezeném režimu

Městský úřad Blansko v budově historické radnice na náměstí Svobody bude v pátek 3. září fungovat v omezeném režimu. Důvodem je přerušení dodávek elektrické energie, které je v centru města plánované v době od 7:30 do 17:30 hodin. Provoz úřadu v budově na náměstí Republiky, kde se například vydávají pasy, občanské a řidičské průkazy a funguje registr vozidel, bude tento den bez omezení. 

2. 9. 2021


V září proběhne svoz nebezpečných a rozměrných odpadů

Během září se v ulicích Blanska i v jeho místních částech objeví velkoobjemové kontejnery na ukládání rozměrných odpadů. Přesný rozpis termínů a míst je zveřejněný na stránkách odboru správy a rozvoje města. V září se uskuteční také svoz nebezpečných odpadů. Termíny a místa najdete v tomto odkazu. Mimo uvedené termíny mohou občané Blanska, kteří mají uhrazený poplatek za odpad, ukládat nebezpečný i rozměrný odpad ve sběrných střediscích odpadů v Horní Lhotě a v ulici Na Brankách.

2. 9. 2021 | SRM


Kryté lázně otevřou v druhé polovině září

Z důvodu právě probíhajících oprav střešní krytiny zatím není možné zpřístupnit budovu městských lázní veřejnosti. Provoz krytého bazénu bude obnoven ihned po dokončení prací. Předpoklad je, že lázně by se měly otevřít v druhé polovině září.

31. 8. 2021


Průjezd Brněnskou ulicí uzavře další etapa rekonstrukce

V Brněnské ulici začne další část rekonstrukce. Pátá etapa potrvá od středy 1. září do středy 20 října. Během této doby bude uzavřená Brněnská ulice od křižovatky s ulicí Luční po budovu Synthonu. Obousměrná objízdná trasa pro všechna vozidla včetně autobusů povede po silnicích II/374, II/379 a III/37937 přes Svatou Kateřinu a Olešnou. Autobusové zastávky Blansko, Brněnská; Blansko, Synthon a Blansko, rozvodna točna pro oba směry budou zrušeny bez náhrady. Průjezd úplně uzavřeným úsekem v ulici Brněnská nebude umožněn ani vozidlům IZS.

Podívejte se na plán dopravních omezení V. etapy.

30. 8. 2021 | SRM


Město zve na prohlídku nové školní jídelny a kuchyně a den otevřených dveří ZŠ TGM Blansko

Město Blansko a ZŠ TGM Blansko zvou na komentované prohlídky ZŠ TGM. Jejich součástí bude kromě prohlídky zázemí nejstarší základní školy v Blansku také možnost navštívit nově vybudovanou školní jídelnu s kuchyní, které v uplynulém roce vyrostly v areálu ZŠ TGM. Uvidíte budovu školy bez přístavku bývalé jídelny, která vévodila průčelí budovy, dozvíte se také o tom, jak bude projekt za 86 milionů korun plně hrazený z rozpočtu města pokračovat v letošním roce. Budete se také moci setkat se zaměstnanci a vedením školy i města. Prohlídky se uskuteční ve čtvrtek 2. září od 14:00 do 16:00 hodin na adrese Rodkovského 2, Blansko. Drobné občerstvení zajištěno. 

30. 8. 2021 | SRM


Hřiště ve Dvorské ulici bude dva dny uzavřené

Dětské hřiště ve Dvorské ulici bude ve čtvrtek 2. a v pátek 3. září mimořádně uzavřené. Během uzavírky se budou provádět nátěry herních prvků. Dětské hřiště bude opět přístupné od soboty 4. září. Děkujeme za pochopení.

30. 8. 2021 | SRM


Opravy trati uzavřou cyklotrasu do Adamova

V souvislosti s rekonstrukcí železničního koridoru mezi Blanskem a Adamovem, kterou zajišťuje Správa železnic, dojde od 1. září 2021 k uzavření cyklotrasy vedoucí podél řeky Svitavy mezi Blanskem a Adamovem. Využívána bude jako příjezdová komunikace pro stavbu. Kvůli průjezdu těžké techniky a návozu stavebního materiálu na ní není možné zajistit bezpečné podmínky pro pohyb cyklistů ani chodců. Cyklotrasa bude uzavřena v délce cca 2,9 kilometrů v úseku od Kateřinského mostu po úpravnu vody Adamov. Dle informací od Správy železnic, která rekonstrukci trati zajišťuje, bude oprava železničních těles trvat do prosince příštího roku, omezení na cyklotrase je nyní stanoveno do 16. srpna 2022.

27. 8. 2021


Termíny svozu bioodpadu se změnily

Připomínáme, že od úterý 27. července se změnily termíny, v nichž pracovníci svozové firmy od rodinných domů vyvážejí kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. Dosud se hnědé nádoby vyvážely na území vnitřního města vždy v sudém týdnu ve středu, v místních částech pak ve čtvrtek. Nově město nabízí svoz bioodpadu v sudém týdnu hned ve čtyřech dnech:

Úterý – Olešná, Hořice, Klepačov, Dolní Klepačov (Olomučany)

Středa – Blansko město

Čtvrtek – Těchov, Obůrka, Češkovice, Žižlavice

Pátek – Lažánky, Horní Lhota, Dolní Lhota

Termíny svozových týdnů zůstávají zachované, svoz bude zajištěn vždy jednou za 14 dní v sudém týdnu.

Zároveň žádáme občany, aby dodržovali a rozumně využívali nosnost nádob, která je u 240 litrových kontejnerů maximálně 96 kg. Při přetížení dochází k nevratnému poškození nádob případně i svozové techniky a k neplánovaným přerušením svozu kvůli nutnosti zajistit nezbytné opravy. Odvoz většího množství odpadu je možné domluvit přímo s posádkou svozového vozidla na místě svozu, k ukládání bioodpadu lze také využít velkokapacitní hnědé kontejnery, oba sběrné dvory či kompostárnu.

27. 8. 2021 | SRM


Město zve na slavnostní dokončení 3. etapy revitalizace sídliště Zborovce

Zveme vás na setkání u příležitosti dokončení třetí etapy regenerace veřejných prostranství na sídlišti Zborovce. Přijďte si vyzkoušet první 3D hřiště v Blansku a symbolicky se rozloučit s prázdninami! Na prostranství mezi ulicemi Kamnářská a Okružní budou v pátek 27. srpna od 15 hodin připravena soutěžní stanoviště nejen pro děti, která prověří jejich zručnost a pohybovou kondici ale i znalosti o městě. Vyzkoušet si budete moci také venkovní ping-pong pod taktovkou Klubu stolního tenisu Blansko, chybět nebude ani hudební produkce v podání Blue Cimbal Romana Veverky s elektrifikovaným cimbálem a instrumentálním doprovodem. 
Akce se bude konat pouze za příznivého počasí.

24. 8. 2021 | SRM


Úřad pro zastupování státu hledá majitele nemovitostí. Pokud se nepřihlásí, hrozí, že o ně přijdou

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, které nejsou označeny v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon (zákon č. 256/2013 Sb., katastrální zákon), aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Seznam nemovitostí, kterých se tato výzva týká, je zveřejněný na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových upozorňuje, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom (ve smyslu § 1045, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

23. 8. 2021


O víkendu bude uzavřená silnice přes Olomučany

Z důvodu pokládky nového asfaltového povrchu bude uzavřená silnice III/37444 přes Olomučany. Uzavírka pro veškerou automobilovou dopravu je naplánovaná na sobotu 21. a neděli 22. srpna. Objízdná trasa povede přes Rudici, Lažánky a Blansko. V době uzavírky nebudou obsluhované žádné zastávky autobusové linky 230 v Olomučanech kromě točny, a to od 7:30 do 17:30 hodin.

Zjistěte si další podrobnosti o uzavírce v Olomučanech

19. 8. 2021


Výstava k výročí partnerství Blanska a Legnice je k vidění už jen do pátku

Už jen do pátku 20. srpna si můžete prohlédnout výstavu Blansko – Legnica: 20 let přátelství, která je k vidění ve výstavním sále městské knihovny. Expozice na desítkách fotografií a dalších předmětech dokumentuje historii sportovních, kulturních a společenských vazeb mezi oběma městy. Nechybí poháry, dresy, knihy, původní oficiální dokumenty i artefakty účastníků vzájemných setkání a návštěv. Vstup je zdarma. Kulaté výročí spolupráce připomíná také nový film, který obsahuje řadu unikátních archivních záběrů.

Podívejte se na film o výročí partnerství Blanska a Legnice.

16. 8. 2021 | OVV


Sběrný dvůr na Starém Blansku se dnes uzavře

Z provozních důvodů bude dnes, tj. v pátek 13. srpna, v době od 10:00 do 14:00 hodin uzavřeno Sběrné středisko odpadu na Starém Blansku v ulici Na Lukách. Občané, kteří v této době potřebují uložit odpad, mohou využít služby Sběrného střediska odpadu v Horní Lhotě, které je v provozu od 10:00 do 17:00 hodin.

13. 8. 2021 | SRM


Porucha uzavřela dětské hřiště na ulici Krajní

Od úterý 10. srpna bude dočasně uzavřeno dětské hřiště na ulici Krajní. Důvodem je porucha na povrchu hřiště. Město aktuálně vyřizuje reklamaci u zhotovitele stavby. Předpokládáme, že hřiště bude opět přístupné od 23. srpna 2021

10. 8. 2021


Městský úřad bude kvůli odstávce elektřiny fungovat v omezeném režimu

Městský úřad Blansko bude v pondělí 9. srpna fungovat v omezeném režimu. Důvodem je přerušení dodávek elektrické energie, které je na náměstí Republiky plánované v době od 7:30 do 16:30 hodin.

V tento den nebudou přístupné celostátní i městské registry a nebude možné telefonní spojení na pevných linkách. Zcela uzavřena budou pracoviště odboru vnitřních věcí - pracoviště občanských průkazů, cestovních dokladů, matriky, evidence obyvatel, registr řidičů a registr vozidel. Nebude možné ani využít služby Czech point.

Na odboru Obecní živnostenský úřad nebude možný příjem žádostí, možné budou pouze konzultace. Na stavebním úřadu bude možné podávat pouze písemná podání a bude omezené poskytování informací. Bez omezení bude možno nahlížet do spisů. Ostatní odbory budou fungovat pouze pro konzultace a příjem žádostí. Uzavřené zůstanou pokladny a nebude tak možné hradit poplatky. Podatelny budou v provozu pouze pro písemná podání.

Omezení provozu v souvislosti s přerušením dodávek elektrické energie se vzhledem k propojenosti datových sítí týká i dalších budov (radnice na náměstí Svobody, informační kancelář, městská policie, knihovna).

2. 8. 2021


Město mění termíny svozu bioodpadu z hnědých kontejnerů

Od úterý 27. července, tedy počínaje 30. kalendářním týdnem, se mění termíny, v nichž budou pracovníci svozové firmy od rodinných domů vyvážet kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. Dosud se hnědé nádoby vyvážely na území vnitřního města vždy v sudém týdnu ve středu, v místních částech pak ve čtvrtek.

Nově město nabídne svoz bioodpadu v sudém týdnu hned ve čtyřech dnech, vyvážet se bude následovně:

Úterý – Olešná, Hořice, Klepačov, Dolní Klepačov (Olomučany)

Středa – Blansko město

Čtvrtek – Těchov, Obůrka, Češkovice, Žižlavice

Pátek – Lažánky, Horní Lhota, Dolní Lhota

Termíny svozových týdnů zůstávají zachované, svoz bude zajištěn vždy jednou za 14 dní v sudém týdnu.

Zároveň žádáme občany, aby dodržovali a rozumně využívali nosnost nádob, která je u 240 litrových kontejnerů maximálně 96 kg. Při přetížení dochází k nevratnému poškození nádob případně i svozové techniky a k neplánovaným přerušením svozu kvůli nutnosti zajištění nezbytných oprav. Odvoz většího množství odpadu je možné domluvit přímo s posádkou svozového vozidla na místě svozu, k ukládání bioodpadu lze také využít velkokapacitní hnědé kontejnery, oba sběrné dvory či kompostárnu.

24. 7. 2021 | SRM


Hasiči vybudují lezeckou stěnu

Blanenští zastupitelé na svém posledním jednání schválili dotaci pro Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (HZS JMK). Požární stanice Blansko dostane z rozpočtu města 200 tisíc korun. Peníze hasiči využijí na vybudování lezecké stěny pro výcvik lezeckých skupin při HZS JMK.

22. 7. 2021


Modernizace skateparku začne tento týden

V pátek 23. července začne postupné rozebírání a odvoz původních kovových překážek ve skateparku na Sportovním ostrově. K jejich odstranění dojde do začátku příštího týdne. Poté přijde na řadu odfrézování stávajícího a položení nového asfaltového povrchu. První týden v srpnu začne odborná firma budovat nový skatepark včetně překážek. Po dobu rekonstrukce bude sportoviště uzavřené. Instalace nových překážek a znovuotevření skateparku se plánuje nejpozději 1. září.

Podrobnosti o modernizaci skateparku najdete na webu města.

20. 7. 2021 | SRM


Čtvrtá etapa rekonstrukce Brněnské ulice začne 1. srpna

Stavební práce na Brněnské ulici se do další fáze posunou od 1. srpna. Začátek IV. etapy byl původně naplánovaný na 20. července. Termín ale odsunuly stále probíhající práce na přeložce vysokotlakého plynovodního potrubí poblíž firmy Synthon. Dělníci nyní kromě rekonstrukce stávajících inženýrských sítí připravují také nové připojení sítí tak, aby se do nově položeného povrchu nemuselo zasahovat příští rok při napojování vyústění přemostění a budování nového kruhového objezdu. Stále tak platí kompletní uzavírka od křižovatky s ulicí Na Brankách po Synthon. Omezena je také MHD, která místo objíždí přes Šebrov-Svatou Kateřinu. V srpnu už bude možné uzavřeným úsekem projet kyvadlově na semafory. Plán 4. etapy v pdf najdete zde. 

19. 7. 2021 | SRM


Město přispěje na opravu střechy Domova Olga

Město Blansko finančně podpoří denní stacionář Domov Olga. Zařízení pro lidi s mentálním znevýhodněním, které sídlí v ulici Leoše Janáčka, peníze využije na opravu opotřebených a poškozených částí střešní konstrukce a kompletní výměnu střešní krytiny. Blanenští zastupitelé na svém posledním jednání rozhodli, že město poskytne Domovu Olga dotaci 150 tisíc korun.

17. 7. 2021


Knihovna zve na letní dobrodružství s Krasíkem

V období letních prázdnin připravila knihovna pro děti jednodenní výlety po Blanensku. Ve spolupráci s MAS Moravský kras navštíví čtyři místa v Pohádkovém království šneka Krasíka, kde projdou stezky s úkoly.

Ve středu 14. července účastníci vyrazili do Sloupu kolem Čertova kamene. Příští týden se chystá výlet do Rudice a do jejích tajemných vod (21. července), v srpnu pak na hrad do Boskovic (11. srpna) a nakonec do Křtin za Perlou Moravy (18. srpna).

Děti mohou do knihovny přicházet již od půl osmé a jejich vyzvednutí v knihovně je možné do 16:00 hodin nebo dle dohody. Přepravují se hromadnou dopravou. Délka pěší trasy je většinou pět kilometrů. Svačinu si děti berou s sebou z domova. Výlety jsou připraveny tak, aby jejich cena byla co nejnižší a dostupná všem. Rodiče dětí hradí pouze cestu, připraví jídlo na celý den a dle uvážení mohou přidat kapesné. Jen do Boskovic bude případně placené vstupné na hrad dle možností zúčastněných. Přihlašování na výlety je možné v knihovně, kde vám také rádi sdělí více informací.

16. 7. 2021


V centru města přibydou parkovací místa

Od úterý 20. července se naplno rozběhne stavba nového parkoviště ve vnitrobloku mezi ulicemi A. Skotáka a Žalkovského. Ve vnitrobloku vyroste nové parkoviště pro 46 vozidel včetně tří míst pro handicapované. Jednosměrná komunikace s parkovištěm nově propojí ulice Žalkovského a A. Skotáka. Příjezd na parkoviště bude z ulice Žalkovského a výjezd vyústí na ulici A. Skotáka. Práce si vyžádají omezení v dopravě. Od úterý 20. července začne platit zákaz zastavení v části ulice A. Skotáka a v samotném vnitrobloku mezi ulicemi A. Skotáka a Žalkovského. Poslední týden v červenci pak bude obousměrně přerušen provoz na ulici A. Skotáka z důvodu překopů pro přípojky napojované na kanalizaci. V srpnu pak bude kvůli budování nového veřejného osvětlení uzavřen chodník v ulici Žalkovského.

Tento týden si vítěz výběrového řízení, firma Ronytrans, převzala staveniště a zahájila přípravné práce. Stavba by měla skončit do 31. října 2021. 

14. 7. 2021 | SRM


Technické služby Blansko hledají nové zaměstnance

Technické služby Blansko, s.r.o nabízí pracovní pozice:

Pracovník údržby veřejného osvětlení, letní a zimní údržby komunikací a pomocných prací

Vzdělání: střední odborné s výučním listem, vyhl. 50/78 Sb.

- ŘP sk. B

Jednosměnný provoz (noční provoz v zimním období).

Zaměstnanecké výhody: stravenky.

Pracovník letní a zimní údržby komunikací, údržby zeleně a pomocných prací

Vzdělání: střední odborné s výučním listem

- ŘP sk. B (výhodou sk. T)

Jednosměnný provoz (noční provoz v zimním období).

Zaměstnanecké výhody: stravenky.

Kontakt: Technické služby Blansko, s.r.o., Komenského č.p. 2453, 678 01 Blansko, Emanuel Svěrák, jednatel, tel: 736 484 520, e-mail: reditelts@seznam.cz

13. 7. 2021


Od pondělí bude uzavřena část Dvorské ulice

V pondělí 12. července začne oprava vozovky v části Dvorské ulice. Rekonstruovat se bude úsek od městského klubu důchodců po křižovatku pod ZŠ a MŠ Dvorská. Uvedená část bude po dobu oprav uzavřená. Obousměrná objízdná trasa povede ulicemi Bezručova, Mánesova a Čelakovského. Stavební práce včetně vyznačení nového vodorovného dopravního značení potrvají do konce července.

9. 7. 2021 | SRM


Na přelomu července a srpna se plánuje odstávka ve vydávání občanských průkazů a cestovních pasů

Ministerstvo vnitra upozorňuje na odstávku systému, který slouží pro podání žádosti o vydání a následného převzetí těchto dokladů. Omezení, které je plánováno v termínu od 29. července do 1. srpna 2021, souvisí s přijímáním nového zákona o občanských průkazech a novely zákona o cestovních pasech.

Žádost o vydání občanského průkazu podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, lze podat u orgánu příslušného k jeho vydání nejpozději do 28. července 2021.

Od 30. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze převzít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona.

V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 může občan požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů podle zákona č. 328/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nového zákona, s dobou platnosti 1 měsíc.

V době od 29. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze podat žádost o vydání cestovního pasu podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona.

Od 30. července 2021 do 1. srpna 2021 nelze převzít cestovní pas podle zákona č. 329/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona.

9. 7. 2021 | VNV


Dětem se otevře dopravní hřiště i v červenci a v srpnu

Dopravní hřiště v Blansku se otevře návštěvníkům jako tradičně také o prázdninách. Děti do šesti let si mohou situace v silničním provozu vyzkoušet v úterý 13., 20. a 27. července a 3., 10., 17. a 24. srpna od 9:00 do 12:00 hodin. Pro děti od šesti let bude dopravní hřiště otevřené ve čtvrtek 22. a 29. července a 5., 12. a 19. srpna od 13:00 do 17:00 hodin. Dny otevřených dveří pro děti starší šesti let se uskuteční 15. července a 26. srpna od 12:00 do 18:00 hodin. Podmínkou účasti na akcích na dopravním hřišti je vlastní kolo, koloběžka nebo u mladších dětí i odrážedlo, dále ochranná přilba a doprovod osoby starší osmnácti let.

Kapacita hřiště je 25 dětí. V případě nepříznivého počasí bude dopravní hřiště uzavřené.

7. 7. 2021


Radnice na náměstí Svobody bude kvůli odstávce elektřiny fungovat v omezeném režimu

Městský úřad Blansko v budově historické radnice na náměstí Svobody bude ve středu 7. července fungovat v omezeném režimu. Důvodem je přerušení dodávek elektrické energie, které je plánované v době od 7:30 do 15:30 hodin. Provoz úřadu v budově na náměstí Republiky, kde se například vydávají pasy a občanské průkazy a funguje registr vozidel, bude tento den bez omezení.  

2. 7. 2021


Město podpoří styky s partnerskými městy

Město rozdělí další dotace v oblasti zahraničních styků. Fyzické i právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo na území města, mohou žádat o finanční podporu na dopravu a pobyt v partnerských městech Blanska v Itálii, v Polsku, na Slovensku nebo v Rakousku. Ve druhém kole mohou zájemci své žádosti podávat od 12. července do 13. srpna 2021. V uvedeném termínu musí být řádně podána jak elektronická žádost, tak také její listinná podoba doplněná o povinné přílohy. 

Zjistěte si podrobnosti o Metodice pro poskytování dotací v oblasti zahraničních styků

Interaktivní formulář pro podání žádosti najdete v tomto odkazu

2. 7. 2021 | OVV


V kanceláři Blanka je potravinový box pro potřebné

V informační kanceláři Blanka lze darovat potraviny potřebným. Nově je tam umístěn sběrný potravinový box, do kterého mohou dárci vkládat masové i jiné konzervy, rýži, těstoviny a další trvanlivé potraviny.

Blanenský spolek LAVINA, který tuto aktivitu v zastoupení Potravinové banky Brno organizuje, pak vybrané potraviny distribuuje každou středu od 15:00 do 17:00 hodin na výdejním místě v Blansku na Wanklově náměstí v přízemí výškové budovy. Službu využívají zejména matky samoživitelky z Blanska, ale i ty, které do Blanska jezdí například až azylových domů z Petrovic nebo Opatovic u Vyškova. Častými klienty jsou ale i senioři, kterým zemřel partner, a oni sami už svou tíživou životní situaci finančně nezvládají.

Trvanlivé potraviny pro lidi v tíživé životní a sociální situaci z Blanska a okolí můžete do informační kanceláře Blanka přinést v její letní otevírací době Po–Pá 9:00–18:00 hodin, v sobotu 9:00–12:00 a 13:00–17:00 hodin a v neděli 13:00–17:00 hodin.

1. 7. 2021 | OVV


Zastupitestvo schválilo tři nové vyhlášky

Zastupitelé města na svém posledním zasedání schválili trojici nových vyhlášek. Jednou z nich vyhláška o stanovení kratší doby nočního klidu. Dokument obsahuje všechny tradiční termíny, kdy se zkracovala doba nočního klidu již v minulosti, jako je třeba začátek a konec prázdnin, a nově zahrnuje žádosti od pořadatelů akcí na rok 2021.

Zastupitelé schválili také vyhlášku o školských obvodech základních škol. Nově v ní přibyla obec Spešov, která je součástí obvodu Základní školy a Mateřské školy Salmova 17, Blansko.

Třetí je vyhláška o místním poplatku z pobytu. Změna původní vyhlášky spočívá v tom, že poplatníci, kteří byli zařazení v části osvobození od poplatku pro osoby hospitalizované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, jsou nyní přímo vyjmuti z placení výše uvedeného poplatku.

Zjistěte si podrobnosti o platných vyhláškách.

30. 6. 2021


Blansko věnuje milion korun pro obce postižené tornádem. Nabízí i městské byty

Blanenští radní schválili finanční pomoc obcím postiženým tornádem. Blansko jim pošle celkem jeden milion korun. Rozhodli o tom radní města na mimořádném zasedání, které kvůli pomoci tornádem zasaženým obcím svolal starosta Blanska Jiří Crha. Čtveřice nejzasaženějších obcí – Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Lužice – by mělo na transparentní účet získat vždy po 250 tisících korun. Finanční dar bude v září schvalovat ještě zastupitelstvo, v případě potřeby svolá starosta jeho mimořádné zasedání i dříve. Blansko nabídne také čtyři městské byty lidem, kteří kvůli tornádu přišli o střechu nad hlavou. Ubytovaní budou na půl roku osvobozeni od placení nájmu. 

29. 6. 2021


Na Zborovcích 29. června přeznačí desítky parkovací stání

Desítky parkovacích míst na sídlišti Zborovce na Okružní a Cihlářské ulici budou v úterý 29. června přeznačeny vodorovným dopravním značením. Značení, po kterém volali místní, má zajistit využití parkovacích ploch bez vytyčení konkrétních míst na maximální možnou kapacitu. Lokalita je osazena pomocí přenosných dopravních značek Zákaz zastavení, vymístění by mělo trvat několik hodin. Prosíme řidiče o jeho respektování. Podle původních předpokladů mělo být nové přeznačení provedeno už minulý týden v pondělí 21. června, vzhledem k nepřízni počasí a také k tomu, že řada řidičů zákaz zastavení nerespektovala, nemohla být akce dokončena. O dokončení značení se proto firma pokusí znovu v úterý 29. června.

28. 6. 2021


Informační kancelář bude o prázdninách otevřená sedm dní v týdnu

Informační kancelář Blanka i letos v letní sezoně rozšíří svoji provozní dobu pro veřejnost na sedm dní v týdnu. Turisté tak mohou v Blansku získat informace o regionu a tipy na výlety i v sobotu odpoledne a v neděli.

V červenci a v srpnu bude tedy informační kancelář otevřena turistům i blanenským občanům následovně: Po – Pá 9:00 – 18:00 hodin, So 9:00 – 12:00 hodin a 13:00 – 17:00 hodin, Ne 13:00 – 17:00 hodin. Ve státní svátky ve dnech 5. – 6. července bude otevřeno v nedělním režimu, tedy v době 13:00 – 17:00 hodin.

Kancelář Blanka získává prostředky na rozšíření letního provozu z grantového programu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji, který vypisuje Krajský úřad Jihomoravského kraje. Letos bude dotace využita nejen na víkendový provoz informační kanceláře, ale také na revitalizaci a aktualizaci některých turistických informačních tabulí na území města.

28. 6. 2021 | OVV


Město pomůže lidem z obcí postižených tornádem, organizujeme sběr potravin

Město Blansko připravuje okamžitou pomoc lidem z obcí postižených tornádem. Aktuálně mají obce zájem o balenou pitnou vodu, minerální vodu a o energetické tyčinky. Pokud chcete pomoci i vy, přineste, prosím, tento druh potravin do informační kanceláře Blanka v Rožmitálově ulici v pátek 25. června do 17:00 hodin. Vodu a energetické tyčinky pak ještě dnes do postižených míst odvezou strážníci Městské policie Blansko.

Pokud chcete pomoci obyvatelům obcí zasaženým tornádem i jinak, kontaktujte krizovou linku kraje.

25. 6. 2021


Hřiště v Salmově ulici bude na tři dny uzavřené

Dětské hřiště v Salmově ulici bude od pondělí 28. do středy 30. června mimořádně uzavřené. Během uzavírky se budou provádět nátěry herních prvků a dalšího vybavení. Dětské hřiště bude opět přístupné od čtvrtka 1. července. Děkujeme za pochopení. 

25. 6. 2021


Farmářské trhy 24. června nabídnou ochutnávku rybích pokrmů

Netradiční zpestření nabídnou čtvrteční Farmářské trhy. Nabídku farmářských výpěstků a výrobků lokálních producentů doplní ochutnávka pokrmů ze sladkovodních ryb z foodtrucku Ryba na talíř. Inspirovat se možnými kulinážřskými úpravami můžete na náměstí Republiky od 8 do 16 hodin (nebo do vyprodání zásob).

23. 6. 2021


Dárek za vysvědčení: bruslení zdarma nejen pro školáky

Přijďte se odměnit za úsilí a výkony v tomto netradičním školním roce. Odměnu nejen pro školáky, rodiče a učitele v podobě veřejného bruslení zdarma připravilo město Blansko ve spolupráci se společností Služby Blansko. Vstup na zimní stadion bude možný v sobotu 26. června od 15:30 do 17 hodin.

22. 6. 2021


Týmy už se mohou hlásit na letošní Gulášobraní

Po roční pauze zámecký park v Blansku opět rozvoní Gulášobraní. Již sedmý ročník proběhne v sobotu 31. července. Letošní program je oproti těm předchozím výjimečný. Neplatí se žádné startovné a suroviny pro vaření si každý tým zajistí sám. Můžete se proto těšit na opravdu různorodé pojetí. Vhodné ingredience mohou být hovězí či skopové maso, stejně jako houby či sójové maso. Staňte se šéfkuchařem i vy! Se svým týmem se můžete přihlásit na e-mail: ksmb@blansko.cz do 30. června. Doprovodný program i veškerý inventář, potřebný k vaření, vám zajistí kulturní středisko. Těšíme se na koltíkovanou!

21. 6. 2021


Aquapark otevře v pátek 25. června

Blanenský aquapark na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka přivítá první návštěvníky příští pátek 25. června. Začátek letošní sezony oddálila nutná výměna filtrační technologie vody. „Technologie je v současné chvíli na svém místě, probíhá plnění filtrů filtračním pískem. Od pátku 18. června zahájíme napouštění bazénu. Před otevřením aquaparku bude ještě třeba odebrat kontrolní vzorky vody,“ popsal jednatel městské společnosti Služby Blansko Zdeněk Grünwald.

S otevřením krytého bazénu v lázních se počítá až od září. Technologie musí do té doby projít nutnými opravami a revizemi, které vyžadují kompletní vypuštění bazénové vany. Po prázdninách se otevřou také prostory sauny, solária a rehabilitace.

17. 6. 2021


Konzultace pro pacienty s lupénkou se uskuteční on-line

Ve čtyřech specializovaných centrech se příští týden uskuteční Dny otevřených ambulancí pro pacienty s lupénkou. Stejně jako minulý rok i tentokrát budou on-line. Pacienti se mohou prostřednictvím videohovorů spojit s předními českými dermatology. Na výběr budou mít odborníky ze specializovaných center – 23. června z FN u sv. Anny v Brně a z Nemocnice Jihlava, 24. června z Karlovarské krajské nemocnice a L DermaMedEst v Praze. Konzultace je nutné si předem zarezervovat.

16. 6. 2021


Zastupitelstvo města bude jednat příští týden

V úterý 22. června se uskuteční 12. zasedání Zastupitelstva města Blanska. Jednání se koná ve velké zasedací místnosti městského úřadu na náměstí Republiky od 15:30 hodin a je přístupné veřejnosti.  Zájemci mohou také sledovat on-line přenos.

Zastupitelé mají na programu 34 bodů. Podklady pro jednání zastupitelů jsou již nyní k dispozici na webu města.

Jedním z projednávaných bodů bude i stavba novým krytých lázní. S projektem se může veřejnost podrobně seznámit již tento čtvrtek 17. června od 16:00 hodin na setkání v kině.

15. 6. 2021 | OVV


Bioodpad se bude v místních částech odvážet v pátek a v sobotu

Z důvodu technické závady se tento týden změní termíny svozu bioodpadu v místních částech. Hnědé kontejnery budou pracovníci firmy místo obvyklého čtvrtku vyvážet během pátku 18. a soboty 19. června. Žádáme proto občany, aby sběrné nádoby přes svými nemovitostmi ponechali do doby, než je firma vyprázdní.

Na území vnitřního města se termín nemění a hnědé kontejnery na bioodpad budou vyvezené ve středu 16. června.

15. 6. 2021 | SRM


Práce na průtahu finišují. Skončit by měly dříve

Rekonstrukční práce v centru města finišují. Na náměstí Svobody dělníci dokončují lokální vysprávky před pokládkou finálního povrchu. Ten by se měl pokládat v termínu od 15. do 18. června. Průjezd náměstím Svobody i náměstím Republiky se v těchto dnech hermeticky uzavře pro jakoukoliv dopravu. Prosíme řidiče, aby se řídili platným dopravním značením a respektovali ho. Dodržování dopravního značení bude ve zvýšené míře kontrolovat také městská policie, aby se zamezilo poškození finální asfaltové vrstvy. Pěším budou vymezeny koridory pro bezpečné přecházení komunikace. Pokud to počasí dovolí, tříměsíční uzavírka centra města by pak měla skončit dříve, než se původně plánovalo. Od soboty 19. června by měl být znovu umožněn průjezd centrem pro osobní automobily. Pro MHD bude pak průjezd městem přes nám. Svobody a nám. Republiky obnoven od pondělí 21. června. Následně budou finišovat také práce na rekonstrukci chodníků a parkovacích ploch.

11. 6. 2021


Pošta na jeden den uzavře pobočku Blansko 3

Česká pošta oznamuje, že v pondělí 14. června bude uzavřena provozovna Blansko 3 ve Dvorské ulici. Důvodem je plánovaná odstávka elektrické energie. Po dobu uzavírky bude služby zajišťovat provozovna Blansko 1 na adrese Hybešova 53.

11. 6. 2021


Silničáři hledají firmu, která postaví rondel na Poříčí

Pokračují přípravy na stavbu nové okružní křižovatky ulic Poříčí – Mlýnská. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje již vypsala výběrové řízení na firmu, která rondel vybuduje. Nabídky lze podávat do 16. června. Předpokládaná hodnota zakázky je asi 7,6 milionu korun bez DPH. Kruhový objezd má zajistit větší plynulost a bezpečnost silničního provozu. Zvýší se také bezpečnost chodců, kteří frekventovanou komunikaci v ulici Poříčí přecházejí.

Přečtete si více o plánované stavbě okružní křižovatky

9. 6. 2021 | SRM


Mění se některá protiepidemická opatření. Děti ve školách sundají roušky

Od úterý 8. června nemusejí žáci a učitelé ve třídách (s výjimkou tří krajů) nosit roušky. Ochrana dýchacích cest ale stále zůstává povinná ve společných prostorách školy a o přestávkách.

Z rozhodnutí vlády se také sjednotilo prokazování bezinfekčnosti, stejná pravidla tak budou platit při návštěvě restaurace i kulturní akce. Lidé bezinfekčnost mohou nově prokázat jak testem z odběrového centra, tak testem ze zaměstnání nebo samotestem. Další způsob, jak prokázat nepřítomnost viru, je předložení potvrzení o prodělané nemoci covid-19 v posledních šesti měsících nebo certifikát o očkování, pokud je vakcinovaný člověk alespoň 22 dní od podání první dávky. Certifikát je možné získat přímo na očkovacím místě nebo na webovém portále Ministerstva zdravotnictví. 

Od úterý 8. června se také navyšuje kapacita návštěvníků hromadných akcích. Na těch venkovních jsou povoleny až dvě tisícovky lidí, ve vnitřních prostorách polovina, tj. tisíc návštěvníků.

8. 6. 2021


Architekti veřejnosti představí studii nových krytých lázní, setkání bude 17. června hostit kino

Představení architektonické studie projektu nových krytých lázní připravuje na čtvrtek 17. června od 16 hodin vedení města. Plány na novou budovu i služby, které nové lázně nabídnou veřejnosti, zájemcům přestaví tvůrci studie Ing. Arch. Petr Kaděra a Ing. Ivana Ambrožová z Ateliéru 99. Na dotazy budou odpovídat také zástupci vedení města a odboru správy a rozvoje města. Architektonickou studii budou schvalovat blanenští zastupitelé na svém zasedání 22. června 2021. Od úterý 15. 6. budou na webu města zveřejněny materiály pro jednání zastupitelstva, včetně podkladů týkajících se nových lázní.

Účast na akci bude podmíněna dodržením aktuálně platných protiepidemických opatření. Zájemci o účast na veřejném představení studie se na místě budou muset prokázat platným antigenním testem (ne starším než 72 hodin), PCR testem (ne starším než sedm dní), nebo prodělaným očkováním (alespoň 21 dní pro 1. vakcinaci či kompletním očkováním oběma dávkami). Ti, kteří se nemohou akce osobně zúčastnit, mohou své dotazy k novým lázním poslat písemně do čtvrtku 17. června do 14:30 hodin na adresu tiskove@blansko.cz.

7. 6. 2021 | OVV


V Blansku od pondělí 7. června nabídnou i preventivní PCR testy

Hned na dvou místech se nově mohou v Blansku otestovat zájemci o preventivní PCR testy proti onemocnění COVID-19. Nemocnice Blansko nabídne PCR testy nově také těm, kterým preventivní test hradí zdravotní pojišťovna. Rezervační systém najdou zájemci na webu nemocnice. Dosud se na tento druh testů mohli v Blansku hlásit pouze takzvaní indikovaní pacienti, tedy ti, kterým to doporučil lékař nebo hygienik. Zájemci o indikované ale i preventivní PCR testy budou moci nově navštívit také testovací centrum Českého červeného kříže Blansko. Tam otestují také děti nebo samoplátce. Dosud ČČK nabízel jen antigenní testování veřejnosti, v pondělí 7. června ale spustí také rezervační systém pro PCR testy. Testovat budou nově i na PCR testy všechny zájemce včetně dětí ve všední dny kromě pátku. Odkaz na rezervaci najdou zájemci od pondělí na webových stránkách ČČK Blansko.

Nemocnice i ČČK Blansko stále nabízejí také antigenní testování. I na ně si lze rezervovat termín on-line. Od června má každý zájemce nově nárok každý týden na jeden antigenní test hrazený zdravotní pojišťovnou a také dva preventivní PCR testy měsíčně

5. 6. 2021 | OVV


Občanské průkazy a cestovní pasy je možné si opět na MěÚ vyřídit

Registr občanských průkazů a cestovních pasů měl v pátek 4. června v ranních hodinách celostátní výpadek. Dočasně nebylo možné přijímat žádosti o nové doklady ani vydávat již vyhotovené. Registr už je ale opět plně v provozu. Pracovníci městského úřadu jsou v kontaktu s již objednanými klienty a nabízejí jim náhradní termíny pro individuální vyřízení jejich požadavků.

4. 6. 2021 | VNV


Svoz bioodpadu bude pokračovat až do konce týdne

Z důvodu technické poruchy na voze se firmě Kaiser nepodařilo svézt biologicky rozložitelný odpad (BRO) v pravidelném termínu svozu. Bioodpad tak budou po odstranění závady na voze vyvážet až do konce týdne. Žádáme proto občany, aby hnědé plastové kontejnery nechali připravené na viditelném místě.

Obyvatelům rodinných domů, kteří chtějí bioodpad třídit a o kontejner se v termínu nepřihlásili, město i tak nabízí možnost svozu BRO zdarma. Je ale nutné, aby si plastovou nádobu hnědé barvy o objemu 240 litrů zajistili individuálně. Splňovat ovšem musí normu EN 840-1 (na nádobě je vyražena).

3. 6. 2021 | SRM


Otevírají se vnitřní prostory restaurací, bazény i hudební kluby

Od pondělí 31. května přichází další rozvolnění restriktivních opatření kvůli koronaviru. Restaurace mohou opět otevřít pro hosty vnitřní prostory. U stolu mohou sedět maximálně čtyři lidé, nutné je potvrzení o negativním testu nebo o prodělané nemoci covid-19 či o očkování.

Provoz mohou zahájit také bazény, koupaliště, wellness a sauny. Limitem je jeden člověk na 15 metrů čtverečních vodní a odpočinkové plochy. V saunách či solných jeskyních může být kapacita naplněna pouze z jedné třetiny. Při vstupu se lidé musí prokázat negativním testem, potvrzením o očkování nebo o prodělané nemoci covid-19.

Otevírají se také herny, kasina, kluby a diskotéky. Tanec a živá hudba jsou ale zakázané a podmínkou pro návštěvníky je prokázání bezinfekčnosti negativním testem, dokladem o očkování či o prodělání nemoci covid-19.

Ve vnitřních sportovištích platí limit jednoho člověka na 15 metrů čtverečních a je možné používat šatny.

Zjistěte si více o platných opatřeních.

31. 5. 2021


Část Brněnské ulice se od 1. června uzavře. Objížďka povede přes Šebrov - Svatou Kateřinu.

Úplná uzavírka části silnice III/37937 v Brněnské ulici omezí od úterý 1. června dopravu ve směru na Olešnou. Kvůli třetí etapě rekonstrukce kanalizace, vodovodu i plynovodu nebude průjezdný úsek od křižovatky s ulicí Luční po budovu Synthonu. Přístupná zůstává část Brněnské ulice po křižovatku s Hořickou i průjezd k průmyslovému areálu ulicí Na Lukách až ke křižovatce ulice Na Brankách s Brněnskou.

Obousměrná objízdná trasa
pro všechna vozidla včetně autobusů povede po silnicích II/374, II/379 a III/37937 přes Svatou Kateřinu a Olešnou. Autobusové zastávky Brněnská, Synthon a rozvodna točna budou pro oba směry zrušeny bez náhrady. Linka 152 pojede mezi zastávkami Blansko, aut.st. a Blansko, Olešná odklonem po silnici II/379 přes odbočku u Svaté Kateřiny dle výlukového jízdního řádu. 

III. etapa potrvá do 20. července. Poté bude v místě obnovený opět kyvadlový provoz, který motoristé mohli využívat dosud.

Plán uzavírek spojených s rekonstrukcí Brněnské ulice najdete zde.

28. 5. 2021


Den dětí se bude slavit v zámeckém parku, na faře i v Horní Lhotě

Letošní oslava Mezinárodního dne dětí v Blansku proběhne na dvou místech ve dvou dnech nadcházejícího posledního květnového víkendu. V sobotu 29. května se program nejen pro děti uskuteční od 15:00 do 17:00 hodin v zámeckém parku, v neděli 30. května zase ožije farní zahrada. Doprovodné akce dětem o víkendu nabídne také Galerie města Blanska a Muzeum Blanenska. V neděli od 15:00 hodin se bude slavit Den dětí také na hřišti v Horní Lhotě.

Podrobnosti k programu najdete v tomto odkazu.

28. 5. 2021


Poplatek za odpad je nutné uhradit do konce května

pondělí 31. května vyprší termín, do kdy nutné uhradit poplatek za odpad. Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má ve městě trvalé bydliště, nebo fyzická osoba, která ve městě vlastní nemovitost k bydlení či rekreaci. Poplatek činí stejně jako minulý rok 540 korun a uhradit ho lze složenkou, bankovním převodem nebo v hotovosti na pokladně městského úřadu. Obecně závazná vyhláška města Blansko č. 7/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů přesně určuje také osvobození a úlevy.

27. 5. 2021 | FIN


Dětem se v červnu otevře dopravní hřiště

Dopravní hřiště v Blansku se v červnu otevírá pro veřejnost. Děti do šesti let si mohou situace v silničním provozu vyzkoušet vždy v úterý 1., 8., 15. a 22. června 2021 od 9:00 do 12:00 hodin. Podmínkou je vlastní kolo, koloběžka nebo odrážedlo, ochranná přilba a doprovod osoby starší osmnácti let.

Pro děti od šesti let bude dopravní hřiště otevřené vždy ve čtvrtek 3., 10., 17. a 24. června 2021 od 14:30 do 17:00 hodin. Podmínkou je vlastní kolo nebo koloběžka (odrážedla jsou zakázána), ochranná přilba a doprovod osoby starší osmnácti let.

Kapacita hřiště je 25 dětí. V případě nepříznivého počasí bude dopravní hřiště uzavřené.

27. 5. 2021


Na svatbě může být až 100 lidí venku a 50 uvnitř

Od pondělí 24. května se změnila pravidla pro konání svateb. Bez dodržení dalších podmínek může na svatbě být přítomno 30 účastníků (uvnitř i venku). Do tohoto limitu se počítají i snoubenci, oddávající a matrikář.

Pokud ale budou mít účastníci svatby negativní testy, potvrzení o očkování nebo prodělání nemoci covid-19, limit se zvyšuje na 100 lidí venku a 50 uvnitř.

Od pondělí 31. května se hranice změní na 75 osob uvnitř a 150 osob venku při dodržení stanovených pravidel. Bez testů a potvrzení o očkování nebo prodělání nemoci zůstane limit nejvýše 30 osob.

Seznamte se s aktuálními pravidly pro pořádání svateb.

26. 5. 2021 | VNV


Ve čtvrtek se znovu otevírá Kino Blansko

Od čtvrtka 27. května opět začíná promítat Kino Blansko. Prvním filmem, který diváci zhlédnou, bude od 20:00 hodin oceňovaný dánský snímek Chlast. Kapacita sálu bude omezena na polovinu, návštěvníci se budou muset prokázat negativním testem, dokladem o prodělání nemoci covid-19 nebo o očkování. Při sledování filmu bude povinný nasazený respirátor. Konzumace občerstvení v sále nebude povolená.

Zjistěte si další program Kina Blansko.

25. 5. 2021


Lidé opět mohou do posilovny v blanenských lázních

Po několikaměsíční přestávce se opět otevřelo Fit centrum, které sídlí v objektu krytých lázní na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Sportoviště je přístupné za dodržení platných nařízení. Návštěvníci se musejí prokázat negativním testem, dokladem o prodělání nemoci covid-19 nebo očkováním. Na 15 metrů čtverečních plochy může být jeden cvičící, nutné je také dodržovat rozestupy.

Více o provozu Fit centra najdete v tomto odkazu.

25. 5. 2021


Od pondělí se zmírnila protiepidemická opatření

Na středních školách se v pondělí 24. května obnovila prezenční výuka. Běžný provoz začal také v základních uměleckých školách. Ve skupině více než 10 dětí je podmínkou test.

Otevřely se i hotely, penziony nebo kempy. Kapacita ubytovacích zařízení není omezena. Hosté ale musejí mít negativní test, potvrzení o očkování nebo o prodělání nemoci covid-19.

Od pondělí 24. května může nově sportovat v jedné skupině 12 osob. Na celém sportovišti pak může být maximálně 30 lidí.

Pro kulturní akce nově platí limit poloviny kapacity, přičemž venku je to maximálně 1000 lidí a uvnitř 500 lidí. Podmínkou návštěvy je test, očkování nebo prodělání nemoci covid-19. Zoologické a botanické zahrady mohou návštěvníkům zpřístupnit i vnitřní pavilony.

Od pondělí 24. května se otevřela registrace na očkování proti onemocnění covid-19 další skupině lidí. Hlásit se nově mohou zájemci starší 35 let. Od středy 26. května se systém registrace zpřístupní pro všechny nad 30 let.

Zjistěte si více o platných opatřeních.

25. 5. 2021


Na prvním stupni základních škol skončila rotační výuka

Od pondělí 17. května přichází další rozvolnění restriktivních opatření kvůli koronaviru. K normálnímu režimu výuky bez rotací se vrací první stupeň základních škol, druhý stupeň jen v některých krajích. Rotační výuka v celé republice pro druhý stupeň skončí od pondělí 24. května.

Otevírají se zahrádky restaurací. Jejich hosté se musejí prokázat negativním testem, očkováním nebo tím, že prodělali nemoc covid-19 v posledních 90 dnech.

Povolené jsou návštěvy venkovních koncertů a divadel s účastí do 700 sedících diváků. Tento limit platí i pro sportovní akce. Návštěvníci se musejí prokázat negativním testem, očkováním nebo tím, že prodělali nemoc covid-19 v posledních 90 dnech.

Lidé mohou také opět zajít do fitness center, posiloven a dalších vnitřních sportovišť. Musejí mít negativní testy, potvrzení o očkování neb prodělanou nemoc covid-19 v posledních třech měsících.

V nemocnicích a sociálních zařízeních jsou od pondělí 17. května opět povolené návštěvy. K očkování proti covidu-19 se mohou hlásit všichni lidé starší 40 let.

Zjistěte si více o platných opatřeních.

17. 5. 2021


Centrum bude na covid testovat také děti

Nové testovací centrum v Blansku bude od pondělí 17. května provádět antigenní testy na COVID-19 také dětem. Podmínkou je, aby se osoby mladší osmnácti let dostavily v doprovodu zákonného zástupce nebo s jeho ověřeným souhlasem. Testovací centrum sídlí v ulici Chelčického 56 v Blansku. V provozu je v pondělí, ve středu a v pátek od 10:00 do 18:00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin. Před testy je nutná on-line rezervace.

Zjistěte více o testovacím centrum na COVID-19 v Blansku.

15. 5. 2021


Poradna pomáhá školákům vyrovnávat se s rozchodem rodičů

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy nabízí školám možnost terapeutické práce s dětmi, které v nedávné době postihl rozchod či rozvod rodičů. Rozpad rodinného systému často zanechává na dětské psychice negativní následky. Děti se snaží pochopit, co se vlastně děje a musí čelit smutku ze ztráty jednoho rodičů. Rozvod rodičů patří mezi traumatické události v životě dítěte a záleží na tom, jak se s celou situací vyrovná.

Proces vyrovnávání se s rozvodem rodičů je dlouhodobá záležitost, kterou si děti často nosí v sobě a příliš se se svými emocemi nesvěřují. Poradna tak bývá pro děti často bezpečným prostorem, v němž mohou sdílet svoje trápení s psychology. Nabízíme dětem pomoc formou terapeutické hry, která jim může pomoci k tomu, aby se lépe zorientovali v tom, čím právě procházejí. Nabídka pomoci byla podrobněji popsána v letáčku, který byl rozeslán základním školám v Blansku a v blízkém okolí.

Zjistěte si další informace o Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

13. 5. 2021 | SOC


Město zajistí také svoz kontejnerů na bioodpad, které si lidé sami zakoupí

Distribuce sběrných nádob na biologicky rozložitelný odpad (BRO) už je ukončena. Všech osm set nádob už město ve třech vlnách rozdalo zdarma zájemcům z centrální části Blanska. Stejně jako tisícovku nádob, které loni získali obyvatelé místních částí Blanska. Další nádoby město zatím pořizovat neplánuje. Obyvatelům rodinných domů, kteří chtějí bioodpad třídit a o kontejner se v termínu nepřihlásili, přesto nabízíme pravidelný svoz bioodpadu od jejich domovů zdarma. Je ale nutné, aby si plastovou nádobu hnědé barvy o objemu 240 litrů zajistili individuálně. Splňovat ovšem musí normu EN 840-1 (na nádobě je vyražena). Jedině tak může město zajistit pravidelný svoz do ní uloženého bioodpadu.

Pytlový svoz BRO z centrální části města se začátkem května skončil. Obyvatelé, kteří si nezajistili hnědý kontejner, mají možnost bioodpad dál zdarma ukládat na kompostárnu nebo na obě sběrná střediska odpadů v Horní Lhotě a v ulici Na Brankách. Ve městě jsou rozmístěny také více než čtyři desítky hnědých velkokapacitních kontejnerů na bioodpad o objemu 1100 litrů. Nacházejí se například v zahrádkářských lokalitách nebo na sídlištích. Jejich počet bude odbor správy a rozvoje města v letošním roce ještě navyšovat.

12. 5. 2021 | SRM


Otevřely se obchody, muzea a památky, do škol se vrátily další děti

Od pondělí 10. května začalo v České republice platit další zmírnění protiepidemických opatření. Opět se otevřely všechny obchody a také další služby. Návštěvníci opět mohou zajít do galerie a přístupné jsou i památky, muzea nebo turistické informační kanceláře.

Od pondělí 10. května se otevřel také 2. stupeň základních škol, výuka ale zatím stále na obou stupních probíhá rotačně, kdy jsou žáci týden ve škole a týden doma. I pro děti mladších ročníků se opět otevřely mateřské školy. Na základních školách jsou povinné roušky a testování, v mateřských už ne.

Změna nastala také v povinnosti mít zakrytý nos a ústa. Ve venkovních prostorách je nově nutné nosit ochranu dýchacích cest již jen při setkání dvou a více osob vzdálených od sebe méně než dva metry, pokud nejde o členy jedné domácnosti. Ve vnitřních prostorách platí povinnost nosit respirátory.

Zjistěte si platná protiepidemická opatření.

10. 5. 2021


Sčítání 2021 končí už za pět dní

Ještě pět dní zbývá do konce povinného celostátního sčítání lidí, domů a bytů. Do úterý 11. května mají tak obyvatelé zákonnou povinnost se sečíst prostřednictvím listinného formuláře, on-line na webu nebo v mobilní aplikaci.

Sčítání on-line je rychlé, jednoduché a bezpečné. Ke sčítání se dostanete na webu www.scitani.cz pod tlačítkem Chci se sečíst. Odeslat odpovědi on-line je možné také v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v App Store a Google Play.

Papírový formulář je možné vyplnit a odeslat až do úterý 11. května. Formulář si lze vyzvednout na kontaktních místech, tj. na vybraných pobočkách České pošty nebo na pracovištích krajských správ ČSÚ. Vyplněný formulář stačí vložit do obálky tak, aby nebyl přehnutý a poslat jej bezplatně na adresu: Česká pošta, s. p., P. O. Box – SLDB 2021. Odeslat formulář lze nejpozději v úterý 11. května.

V případě dotazů volejte na Kontaktní centrum sčítání na telefonním čísle 253 253 683.

7. 5. 2021


Otevírají se kadeřnictví, masáže a další služby

Od pondělí 3. května přichází další rozvolnění restriktivních opatření kvůli koronaviru. Po několika měsících se opět otevírají kadeřnictví, manikúry, pedikúry, masáže nebo kosmetické služby a salóny poskytující péči pro zvířata. Podmínkou je, že na jednoho klienta připadá jeden zaměstnanec, mezi zákazníky jsou alespoň dvoumetrové rozestupy a každý z klientů se prokáže platným negativním testem na covid-19, případně ukončeným očkováním nebo dokladem o nemoci prodělané v posledních 90 dnech.

3. 5. 2021


Zápisy do mateřských škol začínají v pondělí 3. května

Zápisy do mateřských škol zřizovaných městem Blanskem se uskuteční od pondělí 3. května do pátku 14. května 2021. Podobně jako loni proběhnou bezkontaktní formou, tedy bez přítomnosti rodičů a dětí ve školních budovách. Žádosti o přijetí musí zákonní zástupci do škol doručit písemně. Lze to provést buď elektronicky do datové schránky, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo v listinné podobě poštou či doručením do poštovní schránky školy.

Zjistěte si podrobnosti o zápisech do mateřských škol v Blansku.

30. 4. 2021 | SRM


Informace pro zájemce o dotace v oblasti zahraničních styků

Zájemci o spolupráci s našimi partnerskými městy v Itálii, Polsku, na Slovensku a v Rakousku mohou od 30. dubna 2021 opět podávat žádosti o dotace z rozpočtu města na činnost v oblasti zahraničních styků na tento rok. Rada města nyní schválila dotační program Podpora zahraničních styků pro rok 2021. 

První kolo příjmu žádostí končí 28. května 2021. V uvedeném termínu musí být řádně podána jak elektronická žádost, tak také její listinná podoba doplněná o povinné přílohy.

Na stránce s programy, metodikami a formuláři k žádostem o dotace naleznou zájemci aktuální verzi dokumentu Program Podpora zahraničních styků pro rok 2021 a veškeré další potřebné informace k dotačnímu programu. Současně je zde umístěn odkaz na interaktivní formulář žádosti. Podání elektronické žádosti je pro žadatele povinné.

Žádosti o dotace bude pro rok 2021 možno podávat opět ve dvou termínech:

  • od 30. dubna do 28. května 2021
  • od 12. července do 13. srpna 2021

Tímto krokem se město snaží vyjít vstříc žadatelům, kteří obdrží pozvánku na akci v některém ze čtyř partnerských měst až v druhé polovině roku.

28. 4. 2021 | OVV


Poplatek za psa je třeba uhradit do konce dubna, poplatek za odpad pak do konce května

Finanční odbor města upozorňuje občany, že poplatek za psa je nutné uhradit do konce dubna. Složenky, stejně jako e-maily s platebními údaji, byly rozeslány začátkem měsíce. Majitelé psů mají povinnost uhradit poplatek na základě obecně závazné vyhlášky města Blanska o místním poplatku ze psů. Poplatek zůstává ve stejné výši jako v minulém roce.

Začátkem měsíce května začne město občanům rozesílat také složenky na úhradu místního poplatku za svoz odpadu. Splatnost tohoto poplatku je k 31. květnu 2021. Všem poplatníkům, kteří požádali o e-mailovou komunikaci, bude namísto složenky zaslán začátkem května e-mail s platebními údaji. Ostatní poplatníci naleznou složenku ve schránce. Žádáme občany, kteří platí poplatek za komunální odpad pomocí SIPO, a toto SIPO jim je následně inkasováno z jejich bankovního účtu, aby si zkontrolovali a případně navýšili maximální hranici inkasa. Tento poplatek již nebude placen ve dvou splátkách, ale pouze v jedné, a to právě v měsíci květnu. Na základě obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zůstává poplatek ve stejné výši jako v předešlém roce. 

27. 4. 2021 | FIN


Město již nepřijímá žádosti o kontejnery na bioodpad

Oznamujeme, že skončil příjem žádostí o kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. Všech 800 nádob určených pro rodinné domy v centrální části města se již podařilo rozdat případně zarezervovat. Zájemce, kteří se svou žádostí o kontejner ještě v poslední výzvě uspěli, budeme kontaktovat e-mailem.

Hnědé nádoby pro centrální část města, které se podařilo nakoupit za přispění dotace ze Státního fondu životního prostředí, se rozdávaly ve třech vlnách. Příjem žádostí v té první skončil 31. ledna, ve druhé vlně se mohli zájemci hlásit do 31. března. Zbylé poslední desítky nádob našly své majitele v poslední výzvě, která právě skončila.

Město takto do rodinných domů v centrální části rozdá 800 kontejnerů na bioodpad. Obyvatelům místních částí se již loni distribuovalo tisíc nádob. Také jejich pořízení podpořila dotace ze Státního fondu životního prostředí.

27. 4. 2021 | SRM


Kvůli omezení na železničním přejezdu ve Spešově nepojedou vybrané vlakové a autobusové spoje

pondělí a úterý 26. a 27. dubna od 8:15 do 18:15 hodin budou zrušeny vybrané vlaky na lince S2 v úseku Blansko – Rájec-Jestřebí z důvodu omezené kapacity na trati. V úseku Blansko – Rájec-Jestřebí nepojedou vlaky linky S2: 4048, 4050, 4052, 4054, 4056, 4058, 4049, 4051, 4053, 4055, 4057, 4059. Výlukový jízdní řád je dostupný na webu IDS JMK.

Železniční přejezd ve Spešově bude v pondělí 26. dubna od 8:45 do 18:15 hodin navíc neprůjezdný pro autobusy. Dojde tak k omezení autobusových spojů obsluhujících Dolní Lhotu a Spešov. Linka 235 (u spojů Blansko – Rájec-Jestřebí – Lomnice/Lysice – kromě spoje č. 10) pojede mimo Dolní Lhotu a Spešov. Obsluhu Dolní Lhoty a Spešova zajistí speciální spoje Blansko – Spešov dle výlukového jízdního řádu. Spoj č. 10 obslouží Spešov a přes zastávku Spešov, horní část a Blansko pojede do zastávky Rájec-Jestřebí, MKZ. Mezi zastávkami Spešov, horní část a Rájec-Jestřebí, MKZ nestaví na projížděných zastávkách. Výlukový jízdní řád linky 235 naleznete on-line na webu IDS JMK.

25. 4. 2021


Svoz bioodpadu pokračuje. Odvoz všech druhů odpadů je zajištěn i v rekonstruovaných částech města

Svozová firma v těchto dnech pokračuje ve vyvážení hnědých popelnic s bioodpadem. S ohledem na množství odpadu a souběh svozu biopopelnic a odpadu ukládaného do plastových pytlů, bude svoz probíhat až do pondělí. Nevyvezené popelnice a pytle proto ponechte umístěné na viditelném místě u silnice. Posledním dnem svozu by mělo být pondělí 26. dubna. Tímto bude pytlový svoz bioodpadu ve městě ukončen a nadále už bude pokračovat jen svoz odpadu umístěného do plastových kontejnerů. Ty město loni rozdalo zdarma obyvatelům místních částí, letos je rozdalo ve dvou etapách i v centrálním Blansku.

Odvoz odpadu je průběžně zajišťován také v rekonstruovaných částech města, a to v součinnosti s firmami, které rekonstrukce provádějí. V případě, že z důvodu stavby přímo k nemovitostem neprojede svozové vozidlo, zajistí pracovníci stavby přesun popelnic na přístupné místo a jejich návrat k nemovitostem. Zajištěn je takto svoz komunálního i biologicky rozložitelného odpadu. Je ale nutné, aby si každý popelnici označil adresou, aby nádoby mohly být vráceny na správné místo.
V případě, že obyvatelům v rekonstruovaných ulicích nebude svezen komunální odpad, prosíme, aby informovali pracovníky oddělení komunální údržby a pozemků, aby byla sjednána náprava.

Město zajišťuje svoz odpadu fyzickým osobám, nikoliv podnikatelským subjektům. Ty jsou ze zákona povinny zajistit svoz odpadu ze své provozovny na vlastní náklady. Pokud má podnikatelský subjekt u svozové firmy řádně objednán a uhrazen svoz odpadu ze své provozovny a přesto odpad není vyvezený, je třeba informovat oddělení komunální údržby a pozemků.

23. 4. 2021 | SRM


V sobotu dělníci odstaví vodu na Starém Blansku

Kvůli přepojování vodovodu dojde v sobotu 24. dubna na Starém Blansku k přerušení dodávky pitné vody. Od 8:00 do 14:00 hodin budou od vody odpojeny domácnosti v Brněnské ulici č. p. 21b, 23, 25a, 26d, 28, 30, 36. Voda nepoteče ani ve firmě Synthon, v útulku pro psy nebo v kompostárně (bez záruky).

Práce jsou součástí rozsáhlé rekonstrukci Brněnské ulice na Starém Blansku. Místní se dočkají nového vodovodu, kanalizace i plynovodu, následně také opravy povrchu komunikace, chodníků i osvětlení. Společný projekt Svazku vodovodů a kanalizací (Svazek), Jihomoravského kraje a města zajistí celkovou rekonstrukci původních rozvodů, část z nich je stará více než sto let, místní se kvůli tomu potýkají s opakovanými haváriemi a odstávkami dodávek energií.

22. 4. 2021


Na čtvrteční dopoledne je v centru města plánována odstávka pitné vody

Ve čtvrtek 22. dubna bude přerušena dodávka pitné vody v centru města. Voda nepoteče od 8:00 do 12:00 hodin na adresách nám. Svobody č. 1. až 3Rožmitálova č. 2. až 8. Cisterna s pitnou vodou bude přistavena u Teta drogerie. Odstávka je plánována z důvodu rekonstrukce vodovodu. (bez záruky)

21. 4. 2021


Veřejné toalety jsou od středy 21. dubna opět v provozu

Městu se podařilo najít legální cestu, jak i v době mimořádných opatření znovu zprovoznit veřejné toalety. Jejich provoz dosud zajišťovala  společnost Služby Blansko. Ta musela záchodky uzavřít spolu s dalšími provozovnami na základě mimořádných opatření souvisejících s onemocněním COIVD-19. Znovuotevření vláda neumožnila ani po ukončení nouzového stavu od 12. dubna.

Po rozvolnění omezení a opětovném zahájení pořádání farmářských trhů v centru města ale byla tato situace dále neudržitelná. Město proto dočasně provoz veřejných toalet převzalo od středy 21. dubna jej po dobu nezbytně nutnou zajistí na své náklady jako veřejnou službu občanům. Provoz je zajištěn v běžné otevírací době od pondělí do pátku 8:00 – 17:00 hodin, v sobotu 8:00 – 12:00 hodin.

21. 4. 2021


Sobotní sbírkou potravin a drogerie pomůžete lidem v nouzi

Česká federace potravinových bank pořádá v sobotu 24. dubna Sbírku potravin. Ve vybraných prodejnách po celém Jihomoravském kraji a v části kraje Vysočina budou dobrovolníci čekat na dary od veřejnosti v podobě trvanlivých potravin a drogerie.
V Blansku bude možné nakoupené zboží v ceně, kterou si lidé sami určí, vhodit do košíku Oblastní charity, a to v OC Kaufland, Na Řadech 2347/1. Dobrovolníci budou čekat v místě za pokladnami od 8:00 do 18:00 hodin. Trvanlivé jídlo, dětskou výživu, pleny, prací prostředky nebo mýdla bude Charita distribuovat lidem v nouzi po celém Blanensku. Počty lidí zasažených dopady pandemie v uplynulém roce narostl. Oblastní Charity nejčastěji rozdělují potravinové dary ohroženým maminkám s dětmi a rodinám, seniorům, sociálně slabým klientům poraden, nebo lidem bez domova či z azylových domů.

Co do sbírky zakoupit, napoví nákupní seznam drogerie a potravin, které připravila federace potravinových bank.  

20. 4. 2021


Pandemie způsobuje lokální zpoždění zásilek České pošty

Doručování listovních a balíkových zásilek Českou poštou na Blanensku nabere zpoždění. Kvůli současné pandemické situaci totiž Česká pošta čelí akutnímu nedostatku kmenových zaměstnanců i brigádníků. Ti jsou v pracovní neschopnosti kvůli COVID-19, případně v karanténě. Zpoždění v doručení listovních a balíkových zásilek nyní může nabrat zpoždění o dva až tři dny. Obdobná situace je v celé republice, Blanensko ale patří mezi nejpostiženější lokality. 

Otevírací doba pobočky v Hybešově ulici ale zůstává zachována. V pracovní dny vždy mezi 8:00 a 18:00 hodin, v sobotu je pak otevřeno od 9:00 do 11:00 hodin. Česká pošta pobočka Blansko 3 v Dvorské ulici obsluhuje zákazníky jen v pracovní dny. Otevírací dobu si ověřte na jejich webu. Máte-li dotazy k doručování, zadejte doručovací adresu ve Vyhledávání doručovacích informací na webu České pošty a zobrazí se vám požadovaný telefonický kontakt, kde lze stav zásilky ověřit.

20. 4. 2021


Začíná mobilní svoz nebezpečných odpadů

V pátek 16. dubna odstartuje jarní mobilní svoz nebezpečných odpadů. Občané Blanska mohou tento typ odpadu odevzdat na předem určených stanovištích a v předem určené časy během následujících dvou týdnů. V této souvislosti žádáme, aby odpad neodkládali na stanovištích volně a bez přítomnosti odborné obsluhy, ale vždy vyčkali jejího příjezdu. Rozpis míst a termínů pro mobilní sběr nebezpečných odpadů najdete na stránce odboru správy a rozvoje města. 

Stále zůstává také možnost nebezpečný odpad odevzdat za poplatek ve sběrných střediscích odpadů v Horní Lhotě a v ulici Na Brankách.

15. 4. 2021 | SRM


Zápisy do prvních tříd končí v pátek 16. dubna

Připomínáme, že zápisy dětí do prvních tříd se v blanenských základních školách konají od 6. do 16. dubna 2021. Stejně jako minulý rok probíhají bezkontaktní formou, tedy bez přítomnosti rodičů a dětí ve školních budovách. Žádosti o přijetí musí zákonní zástupci do škol doručit písemně. Lze to provést buď elektronicky do datové schránky, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo v listinné podobě poštou či doručením do poštovní schránky školy. Zápisy do mateřských škol v Blansku se uskuteční od 3. do 14. května 2021 a také bezkontaktně.

Přečtěte si podrobnosti o zápisech do základních a mateřských škol v Blansku.

14. 4. 2021 | SRM


Ve čtvrtek se na náměstí uskuteční farmářské trhy

Na náměstí Republiky se ve čtvrtek 15. dubna opět vrátí lokální pěstitelé a producenti. Necelá dvacítka prodejců bude na farmářských trzích nabízet ovoce a zeleninu, masné a mléčné výrobky, pekařské a cukrářské výrobky, květiny, sazenice, semena a další zboží. Zájemci mohou nakupovat od 8:00 do 16:00 hodin, případně do vyprodání zásob.

Po pauze zapříčiněné nouzovým stavem vláda opět povolila farmářské trhy a pojízdné prodejny od 12. dubna. Zákazníci i prodejci na tržištích musejí používat respirátory a desinfekci a dodržovat dvoumetrové rozestupy.

13. 4. 2021


Sčítání 2021: elektronický formulář bude mít o víkendu omezené některé funkce

V sobotu 10. dubna a v neděli 11.dubna dojde k dočasnému omezení při přihlašování do elektronického formuláře pro Sčítání 2021. Dočasnou odstávku bude mít přihlašování prostřednictvím Národního bodu pro identifikaci (NIA) a přes datové schránky fyzických osob. Nejčastější způsob přihlášení pomocí platného osobního dokladu a data narození nebude plánovanou odstávkou nijak dotčen. 

Sčítání pomocí on-line formuláře je prodlouženo až do 11. května. Termín byl posunut oproti původnímu datu téměř o měsíc kvůli komplikacím, které nastaly při spuštění systému na konci března a také kvůli přetrvávající nepříznivé pandemické situaci. Ti, kteří nevyužijí on-line sčítání, mají zákonnou povinnost vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář v termínu od 17. dubna do 11. května 2021. Získat ho lze spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných pobočkách České pošty. Vyplněný formulář v odpovědní obálce lze odevzdat na poště nebo vhozením do poštovní schránky.

Průběh Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v jednotlivých krajích, můžete sledovat v interaktivní mapě na webových stránkách scitani.cz.

9. 4. 2021


Školy zveřejnily podrobnosti k návratu dětí k prezenční výuce

Do základních škol se v pondělí 12. dubna vrátí k prezenční výuce děti z prvního stupně. Třídy se v docházce budou střídat po týdnu. Podmínkou pro přítomnost dětí bude nošení roušky a dvakrát týdně absolvování neinvazivního antigenního testu na covid-19. Školáci se mohou také prokázat potvrzením o prodělání nemoci covid-19 v posledních 90 dnech nebo negativním PCR testem ne starším než 48 hodin. Podrobnosti najdete na webu Ministerstva školství.

Blanenské základní školy na svých webových stránkách zveřejnily, jak se budou jednotlivé třídy střídat. Rodiče a zákonní zástupci dětí tam také najdou podrobnosti k testování. ZŠ Dvorská, ZŠ Erbenova, ZŠ Salmova, ZŠ TGM.

Do mateřských škol se od pondělí 12. dubna vrátí děti, které mají povinné předškolní vzdělávání. Podmínkou bude dvakrát týdně absolvování neinvazivního antigenního testu na covid-19. Podrobnosti rodiče a zákonní zástupci naleznou na webových stránkách mateřských škol.

Děti rodičů vybraných profesí, pro které byla dosud vyčleněna jedna škola v regionu, budou navštěvovat mateřské a základní školy, do kterých běžně chodí. Prezenční výuka pro ně bude zajištěna každý den bez ohledu na střídání tříd. Pro děti platí povinnost absolvovat antigenní test nebo se prokázat potvrzením o prodělání nemoci covid-19 či negativním PCR testem.

Pokud se žák nebo předškolák nezúčastní testování a tedy i výuky, bude škola jeho absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona.

9. 4. 2021 | SRM


Autoškoly obnoví závěrečné zkoušky

Úřady mohou od pondělí 12. dubna opět pořádat závěrečné zkoušky žáků autoškol. Testy i jízdy se budou konat za předem daných protiepidemických podmínek. Ve zkušebních místnostech bude moci být maximálně 10 lidí a všichni účastníci budou mít nasazený respirátor třídy FFP2. Respirátory musí mít i všichni během jízdy ve vozidle v rámci závěrečné praktické zkoušky. Na zkoušce není nutné mít s sebou negativní test na koronavirus. U výuky a výcviku se nic nemění, platí stejná pravidla jako doposud.

8. 4. 2021 | VNV


Lidé dostanou kontejnery na bioodpad

Distribuce kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad lidem, kteří si je závazně objednali, se uskuteční v sobotu 17. dubna. Nádoby do rodinných domků v centrální části města bude rozvážet svozová firma. Upřesňující informace lidé dostanou předem prostřednictvím sms nebo e-mailu. Hnědé nádoby o objemu 240 litrů si zájemci mohou vyzvednout také osobně. Kontejnery se budou vydávat na Starém Blansku v areálu v Brněnské ulici v pátek 16. dubna v době od 15:00 do 18:00 hodin. Podívejte se na polohu výdejního místa.

8. 4. 2021 | SRM


Jaká opatření budou platit po skončení nouzového stavu

V neděli 11. dubna skončí nouzový stav vyhlášený vládou. Přestane tak platit uzavření okresů, zákaz nočního vycházení a další omezení volného pohybu osob. Do školských zařízení se budou moci vrátit mimo jiné děti s povinností předškolního vzdělávání a děti 1. stupně základních škol, ovšem za podmínky pravidelného testování. Možná bude také individuální prezenční výuka na základních uměleckých a jazykových školách.

Větších změn dozná opatření omezující maloobchod a služby. Od pondělí 12. dubna budou moci otevřít například prodejny dětského oblečení a obuvi, papírnictví, prádelny a čistírny, zámečnictví či provozovny s prodejem pietního zboží. Za přísných hygienických podmínek budou moci otevřít stánky a farmářské trhy. Prodávat ale budou moci jen ovoce a zeleninu, rostliny, jejich plody, masné a mléčné výrobky nebo pekařské a cukrářské produkty.

Od středy 7. dubna mohou zdravotnická zařízení opět přijímat pacienty na plánované zákroky.

7. 4. 2021


Město vydalo aktualizovaný Pořadník žadatelů o pronájem bytu

Město Blansko aktualizovalo Pořadník žadatelů o pronájem bytu. Seznam je platný k 1. dubnu 2021 a zájemci ho najdou na webových stránkách Odboru správy a rozvoje města, oddělení bytového a nebytového hospodářství.

Pronájem bytů upravuje Směrnice o hospodaření s byty v majetku města Blanska. Pořadník žadatelů o pronájem bytu se aktualizuje vždy jednou za tři měsíce k datu 1. ledna, 1. dubna, 1. července a 1. října daného kalendářního roku.

6. 4. 2021 | SRM


Snoubenci mohou vybírat z termínů svatebních obřadů na následující čtvrtletí

Blanenští radní schválili termíny svatebních obřadů na II. čtvrtletí roku 2021. Od dubna do června mají snoubenci k dispozici celkem 7 sobotních termínů: duben: 10. a 24., květen: 15. a 29., v červnu pak 5., 12. a 26. Obřady probíhají vždy v čase mezi 11. a 15. hodinou.

Domluvit se lze i na jiném čase či termínu svatby, v takovém případě ale snoubenci zaplatí správní poplatek ve výši 1 000 korun. Bližší informace podá správní oddělení blanenského odboru vnitřních věcí, tel.: 516 775 807 nebo 516 775 808.

1. 4. 2021 | VNV


Po Velikonocích začne stavba parkoviště u bytového domu v ulici 9. května

Od úterý 6. dubna začne stavba parkoviště mezi bytovými domy na ulici 9. května. Nebude tak možné parkovat v blízkém okolí domu číslo 14. Obyvatelé přilehlých domů a majitelé zaparkovaných aut byli na tuto skutečnost upozorněni prostřednictvím letáčků. Městská policie upozorňuje, že automobily, které zůstanou na místě zaparkované i po tomto datu, budou se začátkem stavby 6. dubna odtaženy na náklady vlastníka automobilu.

O přípravě parkovacích stání v blízkosti domu číslo 14 si můžete přečíst v článku na webu města. Součástí projektu bude také účelová komunikace a nový chodník, který místo propojí se sousední Údolní ulicí. Motoristé by měli nové parkoviště začít využívat do konce července.

31. 3. 2021 | SRM


Chystá se svoz nebezpečných a rozměrných odpadů

Během dubna se v ulicích Blanska i v jeho místních částech objeví velkoobjemové kontejnery na ukládání rozměrných odpadů. Přesný rozpis termínů a míst je zveřejněný na stránkách odboru správy a rozvoje města. V dubnu se uskuteční také svoz nebezpečných odpadů. Termíny a místa najdete v tomto odkazu. Svoz nebezpečného odpadu a svoz rozměrných odpadů prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů se bude opakovat ještě letos v září. Mimo uvedené termíny mohou občané Blanska, kteří mají uhrazený poplatek za odpad, ukládat nebezpečný i rozměrný odpad na sběrná střediska odpadů v Horní Lhotě a v ulici Na Brankách.

25. 3. 2021 | SRM


Prohlídky základních škol a zápisy do 1. tříd jsou letos on-line

Zápisy do blanenských základních škol se letos uskuteční bezkontaktně. Rada města rozhodla, že zápisy k plnění povinné školní docházky se budou konat od 6. do 16. dubna 2021. Více si můžete přečíst v článku. 

Kvůli omezením souvisejícím s koronavirem se v letošním roce neuskuteční ani tradiční dny otevřených dveří. V rámci nich školy umožňují rodičům a dětem prohlídku školních budov i seznámení s učiteli budoucích prvňáčků.

ZŠ TGM přesto i letos návštěvu školy zájemcům z řad budoucích prvňáčků a jejich rodičů umožní. Osobně se mohou přijít podívat v rámci individuálních prohlídek už tento pátek a sobotu 26. a 27. března. Je však nutné si rezervovat přesný termín na stránkách školy

Možnost sjednat si individuální prohlídku nabízí také ZŠ a MŠ Salmova. Absolvovat ji lze po předchozí domluvě za dodržení platných hygienických opatření. Na webu školy najdou zájemci také videoprůvodce, který v několika minutách představí rodičům prostředí školy a vzdělávací nabídku. 

Všechny blanenské základní školy prezentují on-line na svých webech také videa, fotogalerie či podrobné informace o výukových programech a činnosti školy. Na webových stránkách ZŠ Dvorská, Erbenova, SalmovaTGM jsou on-line k dispozici také potřebné formuláře a přihlášky ke stažení. Školy i letos přijímají přihlášky elektronicky nebo v listinné formě. Všechny podrobnosti o tom, jaká podání jednotlivé školy akceptují, naleznete také na jejich webu.

24. 3. 2021 | SRM


Rekonstrukce kanalizace krátkodobě uzavře Luční ulici

Luční ulici na Starém Blansku čeká několikadenní uzavírka. Omezení vjezdu se plánuje od čtvrtka 25. do úterý 30. března. Důvodem uzavírky jsou výkopové práce související s rekonstrukcí kanalizace. Vjezd bude povolen rezidentům mimo pracovní dobu stavby od 17:00 do 7:00 hodin.

23. 3. 2021 | SRM


Sčítání lidí, domů a bytů bude on-line i prostřednictvím papírových formulářů

Sčítání lidí, domů a bytů 2021 začne o půlnoci z pátku 26. na sobotu 27. března. Český statistický úřad nabízí možnost sečíst se on-line prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte on-line má zákonnou povinnost vyplnit a odevzdat listinný formulář, a to v době od 17. dubna do 11. května 2021. Distribuci formuláře zajistí sčítací komisaři a síť více než 800 kontaktních míst. Sčítáním se zjišťují jak základní údaje o obyvatelstvu, tak informace týkající se struktury domácností, bytového a domovního fondu.

22. 3. 2021


Děti ze Spešova budou mít základní školu v Blansku

Do školského obvodu Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 nově spadá také obec Spešov. Změnu na svém březnovém zasedání schválilo Zastupitelstvo města Blanska. Spešov, který byl až do roku 2000 blanenskou místní částí, nemá základní ani mateřskou školu. Mateřinku obec již začala stavět, na první stupeň základní školy budou spešovské děti stejně jako dosud chodit do odloučeného pracoviště školy Salmova v Dolní Lhotě. Spádovost Spešova do Blanska ještě zastupitelé budou muset novelizovat obecně závaznou vyhlášku, kterou město stanovuje školské obvody spádových škol.

18. 3. 2021


Nemocnice Blansko navýšila kapacitu antigenních testů

Od pondělí 15. března zdvojnásobila blanenská nemocnice kapacitu antigenního testování. Týdně tak zdravotníci mohou provést až osmdesát testů. Namísto stávajících tří dnů v týdnu si zájemci mohou vybírat termíny na pondělí, úterý, středu a pátek.

Kromě toho Nemocnice Blansko pravidelně testuje své zaměstnance i všechny ty, kteří v nemocnici pomáhají – hasiče, studenty zdravotnických škol a další. Nad rámec běžného testování zajišťují zdravotníci také Ag testy podle pokynu Ministerstvo zdravotnictví České republiky pro profesionální řidiče nákladní dopravy.

Nemocnice Blansko se v těchto dnech soustředí zejména na zajištění péče o šedesátku covidových pacientů na lůžkových odděleních, další hospitalizované pacienty, provoz ambulancí, PCR testování potenciálně nakažených a také očkování více než sedmi set pacientů týdně.
Antigenní testování už nyní probíhá u většiny zaměstnavatelů a lze je zajistit také svépomocí.

16. 3. 2021


Podrobná čísla o vývoji pandemie v Blansku teď nově poskytuje COVID report

Na platformě Mobilního Rozhlasu je nově spuštěna záložka COVID report. Každý den si zájemci mohou prohlédnout statistiky probíhající pandemie v Blansku, případně čísla pro Blansko srovnat s okolními obcemi anebo s přibližně stejně velkými městy v kraji. COVID report je dostupný ve shrnujícím textu, který je pak podrobněji rozveden v podobě infografik s vysvětlivkami.

Čísla reportu jsou aktualizována na denní bázi. Poskytují přehled denních přírůstků nakažených, včetně skupiny osob nad 65 let. Statistiky sledují také tzv. míru pozitivity, tj. podíl nemocných na celkovém počtu nakažených obyvatel obce. Tento ukazatel se propočítává v dvoutýdenním intervalu. COVID report je vyhotoven na základě dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), s využitím umělé inteligence data zpracovává společnost MAMA AI do přehledné statistiky.


Mobilní Rozhlas
město primárně využívá jako nástroj pro přímý kontakt s veřejností. E-mailem, do aplikace, případně prostřednictvím SMS tak přihlášení zájemci dostávají zdarma informace o nejdůležitějším dění ve městě, upozornění na odstávky energií, pozvánky na kulturní a sportovní akce, hlasovat mohou ale také v anketách. Přes webové rozhraní Zmapuj.to mohou obyvatelé také přímo hlásit závady, které je trápí v jejich okolí – např. nesvítící osvětlení, přeplněné popelnice nebo poničený mobiliář.

K Mobilnímu Rozhlasu se mohou registrovat jak obyvatelé města, tak nerezidenti. Každý si pak zvolí druh informací, který chce od města dostávat. Přihlášku je možné podat elektronicky, případně si vytisknout PDF, vyplnit a doručit do podacích schránek na budovách úřadu. 

16. 3. 2021 | OVV


Hlasujte o podobě cesty na Sportovním ostrově

Novou cestu pro pěší plánuje město vybudovat na Sportovním ostrově na pravém břehu řeky Svitavy. Upravený prostor by měl vést podél řeky, propojí zhruba půlkilometrový úsek, na němž nyní dochází ke kolizím chodců a sportovců využívajících zokruhovaný úsek okolo baseballového hřiště.
Sportovci by nadále mohli využívat asfaltový okruh, pěší by získali bezpečný chodník pro vycházky. Nový chodník naváže na připravovanou stavbu lávky pro pěší přes řeku Svitavu, která propojí Sportovní ostrov s připravovanou komerční zónou na místě bývalých skleníků.
Město chce v letošním roce připravit projekt a potřebná povolení, stavba cesty by měla přijít na řadu po dokončení lávky přes řeku. Veřejnost nyní může hlasovat v on-line anketě o podobě nového chodníku. Na místě by mohla vzniknout tzv. šlapáková cesta, jaká vede například podél Poduklí, nebo mlatový chodníček, který pěší už nyní využívají třeba v parku na náměstí Svobody.

15. 3. 2021 | SRM


Lidé si biopopelnice mohou vyzvednout osobně, nebo počkat na rozvoz

Přes čtyři sta kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad dostanou první zájemci z centrální části Blanska. Svozová firma je lidem, kteří si o biopopelnice požádali do konce ledna, doveze domů o víkendu 13.-14. března předběžně v těchto časech:

8:00 – 10:00 – Staré Blansko, ulice podél Poříčí, Bezručové, Pražské, Svitavské

10:00 – 12:00 – Zborovce, Sever, ul. podél Masarykovy ul.

12:00 – 14:00 – ul. podél Sadové a kolem sídliště Písečná

14:00 – 16:00 – ul. podél  9. května

 po 16:00 a neděle dopoledne – zbývající ulice města. (Časy jsou pouze orientační.)

Pro zájemce, kteří si chtějí plastovou popelnici vyzvednout osobně, bude zřízeno odběrové místo na Starém Blansku v areálu na ul. Brněnská (u modrých sil, pod sídlem společnosti Synthon). Osobní odběr bude možný v pátek 12. 3. 2021 od 15:00 do 18:00 hodin. Určený je pouze těm, kteří své žádosti odeslali do konce ledna a od svozové firmy získali potvrzující e-mail. Pokud někomu nevyhovuje ani jedna z výše uvedených variant, lze se individuálně domluvit na info@novapopelnice.cz.

Ti, kteří mají o plastový kontejner na bioodpad zájem, si mohou požádat do konce března přes formulář na stránkách oddělení komunální údržby a pozemků, nebo pomocí vytištěné žádosti ve Zpravodaji města Blanska.

11. 3. 2021 | SRM


Město od 15. března zpřístupní dětská hřiště

Od pondělí 15. března se po zimní přestávce otevřou veřejná dětská hřiště. Vedení města otevření dětských hřišť podmínilo tím, že návštěvníci budou dodržovat platná nařízení týkající se opatření proti šíření nemoci COVID-19.

Zájemci mohou začít využívat dětské hřiště na sídlišti Zborovce, Písečná či Sever i workoutové hřiště v lokalitě Horní Palava. Volně přístupná zůstávají také neoplocená dětská hřiště a další plochy pro sportování. Své sportoviště veřejnosti od 15. března zpřístupní také ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17. Ostatní školní hřiště se otevřou od 1. dubna, pokud to aktuální pandemická situace dovolí.

10. 3. 2021 | SRM


Jak vypadá očkování proti covid-19 v Blansku v měsíci březnu

Každý pátek se otevírají časové sloty k očkování proti covid-19 v Nemocnici Blansko. Následující týden tak vždy může proběhnout očkování zájemců, v současné době z řad zdravotníků, lidí starších 70 let nebo učitelů a nepedagogických pracovníků nad 55 let. Každý týden se v blanenské nemocnici vyočkuje více jak 500 dávek vakcíny. Z nemocnice do velkokapacitního očkovacího centra se vakcinace přesune ve chvíli, kdy se v Blansku aplikuje více jak 1000 dávek týdně.  Podle krajského koordinátora to bude nejdříve začátkem dubna. Záleží na distribuci očkovací látky, prozatím se ale v Blansku očkuje látkou od firem Pfizer a BioNTech.

Jako náhradníci na očkování se v rámci krajského systému mohou hlásit také lidé z prioritních skupin, a to na bezplatné lince 800 129 921. Odpovědi na otázky ohledně očkování nebo registrace do centrální očkovacího systému, zodpovídají operátoři na lince 1221.

 Do systému vakcinace se od 1. března zapojili také praktičtí lékaři. V Jihomoravském kraji jich je 440. Jejich seznam naleznete na http://ockovani.jmk.cz/praktici

9. 3. 2021


Rekonstrukce plynovodu na Starém Blansku omezí dopravu

Rekonstrukce plynovodu omezí dopravu na Starém Blansku. Dotkne se ulic Komenského, Alešova, J. Lady a Zdíkova. Přechodná změna dopravního značení začne platit od středy 10. března. Část prací bude probíhat bez uzavírky. V místech, kde plynovod vede středem silnice, případně tam, kde pozemní komunikace není dostatečně široká, dojde k uzavírce a omezení vjezdu vozidel. S postupujícími pracemi se bude dopravní značení měnit, prosíme proto řidiče, aby sledovali aktuální dopravní situaci.

Objízdná trasa není stanovena, vjezd do uzavřených úseků bude umožněn vozidlům s povolením stavby. Průjezd úplně uzavřenými úseky bude vždy zajištěn také pro vozidla Integrovaného záchranného systému (IZS) vyjíždějící k přímým zásahům. Mimo pracovní dobu stavby (denně od 17:00 do 7:00 hod.) bude do uzavřených úseků umožněn vjezd také rezidentům. Při uzavírce jednosměrné komunikace Komenského u kostela bude zachován příjezd obyvatelům domu č. 139. Práce budou probíhat jen ve všední dny a některé soboty, v neděli bude průjezd rezidentů zajištěn celodenně. Motoristé by neměli ale zapomenout na to, že vjezd na staveniště je na vlastní nebezpečí.

Značení dopravní situace v ulici Alešova, J. LadyZdíkova si můžete prohlédnout v pláncích dostupných v PDF. Ihned po zahájení prací začne platit většina zákazových značek, s výjimkou horní části Ladovy ulice. Ta se uzavře zhruba od poloviny dubna.

Rekonstrukce plynovodu potrvá do konce září. V jejím průběhu dojde k odstávkám dodávky plynu, jednotlivé domácnosti o nich ale budou včas informovány.

Za průběh odpovídá společnost MERTASTAV, v případě dotazů můžete kontaktovat stavbyvedoucího Ing. Bohdana Mertu na tel.: 737 288 450.

8. 3. 2021 | SÚ


Biopopelnice rozdají 13. a 14. března. Žádat mohou další zájemci

První zájemci z centrální části Blanska, kteří město požádali o kontejnery na biologicky rozložitelný odpad, se dočkají už o víkendu 13.-14. března. Všem, kteří si požádali o dodávku plastové popelnice, ji svozová firma zdarma přiveze až domů. Přihlášené zkontaktuje kvůli termínu převzetí e-mailem, případně telefonicky. Druhou březnovou sobotu a neděli by biokontejnery oproti podpisu mělo získat přes čtyři sta zájemců, kteří se přihlásili v lednové výzvě.

Dalších více než tři sta kontejnerů má ještě město k dispozici. V druhé vlně si o ně zájemci mohou požádat až do konce března. Stačí vyplnit on-line formulář na webu města na stránkách oddělení komunální údržby a pozemků, nebo poslat vytištěný dotazník. Ten je ke stažení na stránkách odboru ve formátu pdf, uveřejněný bude ve Zpravodaji města Blanska č. 4, k dispozici bude také na podatelnách městského úřadu. Vyplněný formulář lze odevzdat na podatelně nebo vložit do podací schránky na budově městského úřadu. Město už loni rozdalo zdarma speciální popelnice všem zájemcům v místních částech, svoz tam proto probíhá pouze v plastových nádobách.

V centrální části města bude letos fungovat zatím souběžně svoz biologického odpadu umístěného do hnědých nádob i plastových pytlů. Biologicky rozložitelný odpad lze umisťovat také do více než čtyř desítek velkokapacitních hnědých kontejnerů rozmístěných po celém městě, nebo je možné jej odevzdat přímo v blanenské kompostárně.

5. 3. 2021 | SRM


Platnost propadlých STK a řidičských průkazů se prodlužuje

Platnost propadlých řidičských a profesních průkazů nebo technické prohlídky vozidel se prodlužuje o 10 měsíců. Prodloužení se týká dokladů, kterým skončila platnost v období od 1. září 2020 do 30. června 2021. „V případě lhůty pravidelných technických prohlídek a platnosti osvědčení o technické způsobilosti se toto prodloužení nezaznamenává do registračního dokladu a rovněž se nebude měnit kontrolní nálepka na registrační značce,“ upřesnil vedoucí odboru vnitřních věcí Radek Gajdošík.

Platnost českých průkazů, technických prohlídek či licencí je prodloužena o 10 měsíců v celé Evropské unii ode dne jejich původní platnosti. V případě potřeby lze ale řidičský průkaz stále vyměnit či absolvovat kontrolu technického stavu ve stanici technické kontroly. Úřady, stanice technické kontroly nebo autoservisy uzavřeny nejsou.

Nařízení Omnibus II reaguje i na skutečnost, kdy v čl. 3 odst. 2 upravuje prodloužení platnosti i u těch řidičských průkazů, jimž platnost již jednou prodloužena byla, tj. znovu jim uplynula či uplyne v období od 1. září 2020 do 30. června 2021 se považuje za prodlouženou o 6 měsíců nebo do 1. července 2021 podle toho, co nastane později [tzn. že řidičský průkaz, jemuž už byla jednou platnost prodloužena dle nařízení 2020/698 např. do 25. října 2020 (tj. platnost v řidičském průkazu je 25. března 2020) je platný do 25. dubna 2021, ale při zohlednění druhé možnosti je platný až do 1. července 2021]. Dále uvádíme druhou možnost, a to kdy platnost řidičského průkazu uplyne v souvislosti se zněním nařízení 2020/698 k datu 29. března 2021 (platnost v řidičském průkazu je 29. srpna 2020), řidičský průkaz je v tomto případě prodloužen o šest měsíců, jelikož tato skutečnost nastane později než datum 1. července 2021 a je tudíž platný až do 29. září 2021.

4. 3. 2021 | VNV


MHD v Blansku i regionální autobusy přejdou na prázdninový provoz

Regionální autobusové linky Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK) začnu od středy 3. března 2021 jezdit přibližně v rozsahu prázdninového provozu. Omezení se dotkne také linek Městské hromadné dopravy v Blansku. Vyhledávač spojení bude aktualizované údaje nabízet od úterý 2. března. Informace cestující najdou také na webu www.idsjmk.cz. Na zastávky se změněné jízdní řády nebudou vylepovat. Vlakové linky IDS JMK až na drobné výjimky pojedou podle současných jízdních řádů. Dopravci také připomínají povinnost cestujících nosit respirátor, pro děti od 2 do 15 let chirurgickou roušku. Děti do 2 let ochranu dýchacích cest mít nemusí.

1. 3. 2021


Vláda omezila pohyb a setkávání lidí

Od pondělí 1. března začala platit zpřísněná vládní opatření proti šíření koronaviru. Hlavním cílem je omezit pohyb a setkávání lidí. Opustit bydliště za jiným účelem, například pokud chce někdo vyrazit na vycházku či si zaběhat, je možné přes den od 5:00 do 21:00 hodin, a to pouze na území obce, nikoli okresu. Při pobytu venku by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti. Návštěvy příbuzných (rodiče, prarodiče), kteří bydlí ve stejném okrese, nejsou možné, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod například k lékaři nebo na úřad. Pro cestu do zaměstnání či k lékaři v rámci okresu není nutný žádný doklad. Hranice obcí v okrese Blansko si můžete prohlédnout v mapách. 

Cesty mezi okresy jsou až na výjimky, jako je cesta do zaměstnání nebo návštěva lékaře a úřadu, zakázány. Lidé se musí prokázat potvrzením zaměstnavatele nebo čestným prohlášením.

Nově platí povinnost nosit všude na zastavěném území obce chirurgickou roušku. Výjimka platí jen v případě, že je člověk sám v přírodě. Ochrana dýchacích cest je povinná i na pracovišti. Na místech, kde je větší koncentrace lidí, je povinný respirátor třídy FFP2 či KN 95. Platí to například v prodejnách, provozovnách, na úřadech a v dopravě.

V pondělí se uzavřely také mateřské školy a první a druhé třídy základních škol. Omezení se dotkla také maloobchodního prodeje, kdy se zavřela část dosud otevřených obchodů. Otevřené zůstávají potraviny, lékárny, drogerie nebo prodejny pohonných hmot.

Seznamte se platnými opatřeními proti šíření koronaviru.

1. 3. 2021


Škola a školka pro děti záchranářů funguje dál

Od pondělí 1. března zůstanou z rozhodnutí vlády uzavřené všechny základní i mateřské školy. Podle krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 nebudou na tři týdny až do 21. března k prezenční výuce docházet ani žáci 1. a 2. tříd, ani děti navštěvující mateřské školy. I nadále ale bude pokračovat provoz tzv. záchranářské školy pro děti zaměstnanců složek integrovaného záchranného systému. ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská bude v provozu v pracovní dny od 6:00 do 16:00 hodin. Navštěvovat ji mohou děti ve věku 2 až 10 let. Konkrétní zájemci se mohou stejně jako dosud hlásit u vedení školy, kde se domluví na všech podrobnostech. I nadále mají děti zajištěn také bezplatný oběd. 

28. 2. 2021


Lidé si objednali kontejnery na bioodpad

Kontejnery na biologicky rozložitelný odpad (BRO) si v první výzvě, která skončila k 31. lednu 2021, závazně objednalo bezmála šest stovek domácností. Hnědé nádoby o objemu 240 litrů jsou tentokrát určeny pro obyvatelé rodinných domů v centrální části města, lidé z místních částí je dostali již minulý rok. Z dotace Státního fondu životního prostředí město plánuje pořídit 800 kontejnerů. Další výzva pro zájemce, kteří o nádoby na BRO dosud nepožádali, zveřejníme v nejbližší době.

26. 2. 2021 | SRM


Zastupitelé města se sejdou v úterý 2. března

Zastupitelstvo města Blanska čeká 11. zasedání, které se uskuteční v úterý 2. března od 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu na náměstí Republiky. Jednání je přístupné veřejnosti. Zájemci mohou také sledovat přímý přenos.

Program zasedání zastupitelstva včetně písemných podkladů k projednávaným bodům a odkazu na on-line přenos najdete na webu města.

24. 2. 2021


Od čtvrtka jsou ve vnitřních prostorech povinné respirátory nebo dvě roušky

Vláda s účinností od čtvrtka 25. února zpřísnila pravidla pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest na veřejnosti. Nově zavádí povinnost nosit respirátory třídy FFP2/KN95 nebo dvě přes sebe nasazené chirurgické roušky ve veřejně přístupných vnitřních prostorech – například v prodejnách, v provozovnách služeb, ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb nebo v prostředcích veřejné dopravy. Výjimku mají děti od 2 do 15 let, které musí použít chirurgickou roušku.

Od 1. března pak pro všechny platí povinnost nosit chirurgickou roušku i na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde se potkávají dva lidé na vzdálenost menší než dva metry.

Zjistěte podrobnosti o rozhodnutí vlády týkajícím se nošení ochranných prostředků

23. 2. 2021


Hledají se dobrovolníci do očkovacího centra

Akademické centrum studentských aktivit hledá dobrovolníky z Blanska a okolí na pomoc v chystaném velkokapacitním očkovacím centru v Údolní ulici. Dobrovolníci by měli pomáhat především s administrativou a koordinačními pracemi. Do projektu je nutné se přihlásit přes webové stránky www.chcipomoct.cz nebo telefonicky na čísle 604 229 529. Přes portál dobrovolnických aktivit může veřejnost pomáhat také na telefonních linkách pro seniory, v sociálních službách nebo s doučováním děti.

19. 2. 2021


Statistici zahájili šetření v domácnostech

Český statistický úřad (ČSÚ) zahájil šetření o životních podmínkách domácností v České republice nazvaný Životní podmínky 2021. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích a také získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se v České republice uskuteční v 11 384 domácnostech, které náhodně vybral počítač.

Výzkum se koná od 30. ledna 2021 do 13. června 2021 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů, kteří se prokazují průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Oslovení občané se s případnými dotazy mohou obracet na pracovnici ČSÚ Michaelu Kolářovou, tel. 542 528 233 nebo 731 439 303.

16. 2. 2021


Městský úřad od pondělí 15. února rozšíří úřední hodiny

V návaznosti na usnesení vlády č. 128 o přijetí krizového opatření ze dne 14. února 2021 rozšíří blanenský městský úřad od pondělí 15. února úřední hodiny. Budovy městského úřadu budou bez omezení otevřeny pro veřejnost vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 17:00 hodin. Mimo tyto dny si zájemci mohou sjednat individuální schůzky pomocí rezervačního systému, v něm si mohou zarezervovat konkrétní termín návštěvy i na úřední dny. Dál platí omezený provoz úřadů vyplývající z nouzového stavu, úředníci musejí dle usnesení vlády dodržovat omezený osobní kontakt s veřejností a vždy upřednostňovat písemný, elektronický či telefonický kontakt. Vláda současně vyhlásila nový nouzový stav, který platí do 28. února. Omezený je až na vypsané výjimky znovu volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 do 4:59 hodin. S výjimkou 1. a 2. tříd není povolena přítomnost žáků základních škol ve třídách a omezený je i provoz dalších škol,  nebo fungování obchodů a služeb.

14. 2. 2021


Blanenská nemocnice v pondělí zahájí očkování proti covid-19

V pondělí 15. února začne v Nemocnici Blansko očkování pacientů proti covid-19. Naočkovaní mohou být jen ti pacienti, kteří jsou registrováni v centrálním systému. Rezervace konkrétních termínů na očkování v blanenské nemocnici se otevře v pátek 12. února. V současné době se z řad veřejnosti mohou k očkování přihlásit pouze senioři starší 80 let.

Nemocnice pro očkování vyčlenila prostory po zrušeném oddělení nukleární medicíny v přízemí lůžkové části. Pacienty budou k místu navádět směrovky, případně jim budou nápomocni zaměstnanci informací.

Zájemci o očkování, kteří se zaregistrovali v centrálním systému, si musí nejprve zvolit konkrétní termín očkování přes centrální rezervační systém. Bez rezervace termínu není vakcinace možná.

S registrací i výběrem termínu mohou seniorům pomoci blízké osoby, jejich praktický lékař nebo pracovníci bezplatné linky 1221. Zaměstnanci Nemocnice Blansko registrace neprovádějí. Kapacita očkování je závislá na distribuci vakcín krajským koordinátorem. Nabídku volných termínů v blanenské nemocnici je proto možné spustit pouze ve chvíli, kdy je zajištěna dodávka vakcín pro toto očkovací místo.

Veškeré informace o očkování proti covid-19 naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Další informace ke koronaviru včetně kontaktů na pomoc poskytovanou přímo v Blansku lze dohledat i na webu města.

10. 2. 2021


Část Brněnské ulice je neprůjezdná, začala druhá etapa oprav

V Brněnské ulici začala další etapa rekonstrukce. Pro dopravu se tak od pondělí 8. února zcela uzavřel úsek od křižovatky s Hořickou ulicí po křižovatku s ulicí Na Brankách. Od křižovatky Na Brankách po vjezd do areálu firmy Synthon řídí provoz kyvadlově semafory. Průjezd zůstal zachovaný ulicemi Na Lukách a Na Brankách. Autobusové zastávky v Brněnské ulici jsou zrušené. Druhá etapa rekonstrukce potrvá do konce května. Opravy Brněnské ulice skončí letos na podzim.

Prohlédněte si plánky s dopravním omezením v pdf

8. 2. 2021 | SRM


Konzultace po telefonu finanční úřad nově nabízí až do dubna

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj prodloužil termín, do kdy bude nabízet telefonické konzultace pro lidi podávající přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021. Původně se zájemci na pracovníky úřadu mohli obracet jen do 5. února 2021, nově tak mohou učinit až do 1. dubna 2021.

„Ministryně financí svým rozhodnutím prominula sankce za pozdější podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, pokud k němu dojde do 1. dubna 2021. To mnozí poplatníci chápou jako prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. Proto předpokládáme, že řada z nich se k podání daňového přiznání teprve chystá, a proto bude Finanční úřad pro Jihomoravský kraj službu provozovat i v průběhu února a března až do 1. dubna 2021,“ vysvětlil ředitel Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj Martin Komárek.

Poplatníkům jsou k dispozici pracovníci majetkových daní, kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí, nebo je spojí přímo na konkrétní pracovníky. Telefonicky také pomohou s vyplněním daňového přiznání tak, aby bylo možné přiznání poslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně je podat prostřednictvím sběrného boxu.

Kontakty na pracoviště Finančního úřadu pro JMK v souboru v pdf

5. 2. 2021


Vláda od soboty zavádí nová protiepidemická opatření

Od soboty 30. ledna začnou na území České republice platit nová a zpřesněná protiepidemická opatření. Při ubytování na služební cestě se budou muset nově lidé prokázat dokladem zaměstnavatele nebo objednatele. Povolené bude cestovat na vlastní chaty a chalupy, pobyt v nich bude ale možný pouze pro členy jedné domácnosti.

Vláda také nařídila, aby lidé omezili kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti na nezbytně nutnou míru a důrazně doporučila, aby se lidé zdržovali v místě bydliště pouze se členy vlastní domácnosti. Během setkání s jinými osobami mají lidé používat respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2 nebo KN95. Respirátory budou povinné při jízdách v autoškole.

Nově byl zakázán prodej zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách. Povolený zůstává jen provoz těch mobilních prodejen, které zajišťují prodej v obcích, kde není možné toto zboží zakoupit v jiné provozovně.

Od soboty také znovu platí zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních na odděleních akutní péče. Výjimku budou mít za přísnějších podmínek třetí osoby při porodu, návštěvy pacientů s omezenou svéprávností a návštěvy pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění.

Vláda odsouhlasila také změnu v pravidlech pro plošné antigenní testování na covid-19. Od 1. února se interval mezi testy plně hrazenými ze zdravotního pojištění zkracuje z pěti na tři dny.

Podrobnosti k novým opatřením najdete na webu vlády.

Všechna platná opatření najdete v tomto odkazu.

29. 1. 2021


Hledá se správce dětských hřišť

Město hledá správce dětských hřišť v ulicích Krajní a Kamnářská na sídlišti Zborovce. K povinnostem správce patří každodenní odemykání a zamykání oplocených areálů, úklid odpadků, zakrývání pískoviště, zametání dopadových ploch nebo hlášení případných vad na herních prvcích. Bližší informace poskytne Milan Vítek, tel.: 516 775 196, e-mail: vitek@blansko.cz.

28. 1. 2021 | SRM


V ulici Chelčického město pronajímá nebytové prostory

Město Blansko nabízí k pronájmu nebytové prostory v domě v ulici Chelčického 56. Nebytové jednotky o výměře 245,5 metrů čtverečních jsou k dispozici v suterénu a přízemí domu. Úpravy prostor si případný nájemce provede na vlastní náklady.

Žádost o pronájem musí obsahovat návrh nájemného minimálně ve výši 16 700 korun + platná sazba DPH + spotřeba energií. Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem „Chelčického 56 – NEOTVÍRAT“ do 17. února 2021 do 14:00 hodin. Žádost zaslané jiným způsobem budou neplatné.

Fotografie nabízeného prostoru naleznete na FB profilu města.

27. 1. 2021 | SRM


V neděli nebude na Blanensku zajištěna zubní pohotovost

Okresní stomatologická komora Blansko upozorňuje na změnu původně ohlášené víkendové zubní pohotovosti. V neděli 24. ledna 2021 nebude z vážných zdravotních důvodů zajištěna pohotovostní stomatologická služba, kterou měl mít MUDr. Karel Padalík v Nemocnici Boskovice. Pacienti se v případě potřeby mají obracet na Úrazovou nemocnici v Brně, která pohotovostní službu zajišťuje ve všední dny od 18:00 hodin do 24:00 hodin. O sobotách, nedělích a svátcích od 8:00 do 20:00 hodin.

Rozpis zubní pohotovosti po okres Blansko najdete v tomto odkazu.

22. 1. 2021


Město aktualizovalo Pořadník žadatelů o pronájem bytu

Město Blansko zveřejnilo nový Pořadník žadatelů o pronájem bytu. Seznam platný k 1. lednu 2021 je k dispozici na webových stránkách Odboru správy a rozvoje města, oddělení bytového a nebytového hospodářství.

Pronájem bytů upravuje Směrnice o hospodaření s byty v majetku města Blanska. Pořadník žadatelů se aktualizuje vždy jednou za čtvrt roku k datu 1. ledna, 1. dubna, 1. července a 1. října daného kalendářního roku.

14. 1. 2021 | SRM


Město přijímá žádosti o dotace sportovcům i kulturním organizacím na rok 2021

Kulturní a zájmové spolky, sportovní kluby i jednotlivci si mohou od středy 13. ledna požádat o finanční podporu na letošní rok. Peníze bude město rozdělovat v dotačních programech Podpora kultury a zájmové činnosti ve městě Blansko pro rok 2021Podpora sportu ve městě Blansko pro rok 2021. Sportovní organizace působící na území města mohou žádat o podporu na pronájem a provoz sportovišť i o peníze na vlastní činnost. Uzávěrka pro podávání žádostí o podporu sportu je 27. ledna 2021 do 12:00 hodin. Dotace bude schvalovat zastupitelstvo na svém březnovém zasedání. Subjekty, které se věnují kulturní a zájmové činnosti, mohou peníze z dotací využít na pravidelnou činnost i na jednorázové akce. Žádost o podporu kulturní činnosti mohou zájemci podat do 10. února 2021 do 12:00 hodin, přidělování dotací budou zastupitelé schvalovat na svém dubnovém zasedání. Podrobnosti o přidělování dotací a formuláře v elektronické podobě naleznete na webu města Blanska.

12. 1. 2021 | SRM


Fotbalisté FK Blansko zahájili přípravu

Příprava blanenských fotbalistů odstartovala v pondělí 4. ledna. Kouč Machala se v jarní části bude muset obejít zcela jistě bez útočníka Jakuba Šašinky, kterému skončilo hostování, a bez obránce Dominika Šustra, kterému byla ukončena smlouva. Dalším odcházejícím může být záložník Lukáš Kania, který je aktuálně na zkoušce v prvoligové Opavě.

Přípravu si tým zpestří několika zápasy. V prvním utkání 6. ledna FK Blansko prohrálo s prvoligovým Zlínem 1:4. Další přípravné zápasy: Senica-Blansko (18.1.), Blansko-Prostějov (29.1.), Jihlava-Blansko (3.2.), Trenčín-Blansko (6.2.), Blansko-Chrudim (13.2.), Blansko-Prostějov (27.2.)

7. 1. 2021